TNG
jämställdhet

jämställdhet

Tips och inspiration för en jämställd arbetsplats

Jämställhet på arbetsplatsen är idag en av det absolut viktigaste faktorerna för ett företags framgång. Enligt rapporten Diversity Wins (2020) från McKinsey & Co har företag med en jämn könsfördelning 25 procent högre sannolikhet att vara lönsamma än genomsnittet. 

I takt med att Millennials blir allt mer tongivande på arbetsmarknaden, ökar också pressen på arbetsgivare att kunna leverera i frågor som jämställdhet, mångfald och inkludering. Något många jobbsökare idag ser som en självklarhet. Och en helt rimlig faktor att välja bort en potentiell arbetsgivare på! Vill du veta mer? Här samlar vi nyheter, aktuella case och tips på hur du som arbetsgivare kan arbeta för ökad jämställdhet inom organisationen.