TNG
Jämställt ledarskap och chefskap ökar omsättningen

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Jämställt ledarskap ökar lönsamheten – men hur bra är Sverige?

Inte så bra. Endast 16 % av svenska VD:ar är kvinnor

16 procent. Så få av Sveriges vd:ar är idag kvinnor, visar statistik från SCB. Samtidigt genomgår Sveriges chefsled en historisk förvandling, då omvärlden förändras snabbt och ställer nya krav på ledarskapet. Frågan är: har svenska företag och organisationer de ledningsgrupper som krävs för att skapa lönsamhet och innovation, idag och imorgon? Här bjuder vi på lite tänkvärd statistik om hur jämställt chefskapet är idag i Sverige.

Idag ställs högre krav på chefer och ledare än kanske någonsin tidigare. En modern chef ska verka på en arbetsmarknad som innefattar fem generationer av medarbetare som alla vill ledas olika. Det betyder att dagens och morgondagens ledare måste kunna leda rätt och skapa förutsättningar för att organisationer ska lyckas. 

Enligt forskningen handlar det om att skapa psykologisk trygghet för medarbetarna eftersom vår omvärld är så instabil. För det krävs ett jämställt ledarskap, en öppen och inkluderande dialog, en möjlighet att våga misslyckas och öppenhet till vår omvärld.

Homogen chefskår

Så hur pass rustade är Sveriges chefsled för att klara av dessa förändrade krav? Tittar man på statistiken är det tydligt att det finns en del att göra.

För det första är Sveriges chefskår äldre i jämförelse med många andra länders och på väg att gå i pension. Sex av tio chefer är över 45 år och 23 procent är över 55. En förklaring till att vi har lite äldre chefer är sannolikt att vi studerar vid högre ålder och kommer in i arbetslivet senare än andra.

Chefsyrket kräver dessutom ofta tidigare arbetslivserfarenhet, varför många i Sverige tar sitt första chefsjobb först i 40-årsåldern. Detta innebär att en stor andel chefer kommer att sluta under de närmaste åren, och det finns stora behov av att fylla på med nya ledare som ska anpassa sig till en omvärld med helt nya krav.

Vidare är Sveriges arbetsmarknad fortfarande till stora delar könssegregerad. Enligt SCB är 41 procent kvinnor och 59 procent män.

Lägst andel kvinnor finns på de högsta chefsnivåerna. Enligt Ledarna är svenska chefer på mellannivå 64 procent män, medan 36 procent är kvinnor. På en vd-nivå ökar skillnaderna: 84 procent av Sveriges vd:ar är män och 16 procent är kvinnor.

 

Jämställt ledarskap – skillnader mellan branscher

Jämställt ledarskap och chefer ökar lönsamheten Endast två arbetsområden, hälso-, sjukvård och äldreomsorg är kraftigt dominerade av chefer som är kvinnor, minst 81 procent. Motsvarande antal arbetsområden där fler än 81 procent av cheferna är män är 19 procent, där de tre största är byggnation, produktion och projektledning. Här skulle det behöva bli mer jämställt.

En jämnare könsfördelning finns hos yrkesgrupperna ekonomi- och finanschefer, med 53 procent kvinnor och 47 procent män, samt chefer inom friskvård, sport och fritid, där 46 procent är kvinnor och 54 procent män.

Svenska Åklagarmyndigheten redovisade att de hade en majoritet av kvinnliga chefer (60 procent) vid årsskiftet 2019/2020. Året innan var siffran högre, viket innebär att de närmar sig en mer jämställd fördelning.

Jämställt ledarskap – koppling till lönsamhet

Sedan början av 2000-talet har antalet kvinnliga chefer ökat i nästan alla branscher. Trots det kommer vi enligt Ledarna få vänta ända till 2030 innan vi får helt jämställda chefsled.

Att utvecklingen går så pass långsamt är faktiskt lite underligt, eftersom det idag finns mycket statistik som påvisar att organisationer med en jämn könsfördelning är mer lönsamma.

En studie från Boston Consulting Group som analyserat resultatet hos 1 700 företag i åtta länder kunde visa att företag med heterogena ledningsgrupper har 19 procent högre intäkter än andra.

Och en ny mångfaldsstudie från McKinsey kunde visa att företag med en jämn könsfördelning har 25 procent större sannolikhet att vara mer lönsamma än genomsnittet.

Sverige halkar efter

När man talar om jämställdhet brukar Sverige i många sammanhang lyftas fram som ett föredöme. Men jämför vi Sverige mot övriga Europa placerar vi oss faktiskt först på en sjunde plats över länder med mest jämställda arbetsplatser, när det gäller andelen kvinnor och män som chefer.

Under 2017 var andelen kvinnor på chefspositioner i Sverige 42,5 procent, visar en sammanställning från Eurostat. Det är över EU-snittet men resulterar bara i en sjunde plats i EU efter Ungern. Det är länder i forna östblocket som ligger före Sverige med Lettland och Bulgarien i toppen.

För Sveriges del är det dock en förbättring jämfört med tidigare. Så sent som 2010 låg andelen kvinnliga chefer i Sverige under EU-genomsnittet. Minst andel kvinnliga chefer har Luxemburg, endast 15 procent.

Fram för modern chefsrekrytering

Så vad kan vi göra för att bredda och öka mångfalden bland svenska chefer idag? En avgörande faktor för att lyckas är att företag och organisationer börjar rekrytera chefer utifrån kompetens och inte sitt befintliga – ofta ganska homogena – kontaktnät.

Och det går. Med en modern, fördomsfri chefsrekrytering är det möjligt att identifiera chefer och ledare med olika bakgrunder, ålder och kön som är redo för såväl dagens som morgondagens arbetsmarknad. Så testa! Våga se bortom kompis- och nätverksrekrytering av chefer och rekrytera in chefer som skapar psykologisk trygghet i teamet, innovation och en lönsam organisation. Det blir dessutom jämställt på vägen!

Är du nyfiken hur du går tillväga? Kontakta oss på TNG Lead så kan vi hjälpa till med din chefsrekrytering!

Källor: SCB, Tidningen Chef, Ledarna, Eurostat, Åklagarmyndigheten; Boston Consulting Group

Foto: Shutterstock,  Dainis Graveris, Unsplash

Rekrytera chefer med modernt ledarskap som skapar psykologisk trygghet i gruppen

Rekrytera chefer med rätt ledarpotential

TNG Lead är specialister på modern och hållbar chefsrekrytering. Vi identifierar ledarskapspotential och rekryterar ledare och mellanchefer som bygger framgångsrika, produktiva och välmående team genom att skapa psykologisk trygghet i gruppen.

Vi gör det genom en fördomsfri och datadriven rekryteringsupplevelse som identifierar ledarskapspotential, digitala mognad, förändringsbenägenhet och framtida arbetsprestation, vilket skapar en hållbar arbetsmarknad.

Läs mer och kontakta TNG Lead!

Rekommenderat för dig