TNG
Färre kvinnliga chefer får chans att göra karriär - så vänder vi trenden.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Färre kvinnor i chefsposition – så vänder vi trenden

rekrytera på kompetens och hitta morgondagens kvinnliga chefer

Färre kvinnliga chefer har fått chans att göra karriär de senaste åren. Det visar en ny global studie, som dessutom vittnar om att urholkningen skett på bred front över hela mellanchefsskiktet. Så hur kan vi vända trenden – och rekrytera för ökad jämställdhet i hela chefsledet? Jenny Nilsson på TNG Lead delar med sig av sina bästa tips.

Vilka möjligheter finns för kvinnor idag att göra chefskarriär? Så lyder frågeställningen bakom en omfattande global studie där 2 500 organisationer, spridda över 12 länder och 10 branscher, medverkat. Resultatet presenteras i rapporten Women in Leadership från IBM Institute for Business Value och chefsnätverket Chief.

Den nya rapporten vittnar om en ökad optimism globalt kring jämställdhet och kvinnors möjligheter att klättra i chefsledet på lika villkor som män. Samtidigt visar aktuell data en annan verklighet, med sjunkande kvinnlig representation i de flesta chefsled.

Det mest alarmerande handlar om mellanchefsleden, där de negativa siffrorna tagit över – från lägre till tyngre chefsroller. Något som på sikt kan ses som ett hot även för utvecklingen kring jämställdhet i de allra högsta maktpositionerna.

Diagrammet från rapporten visar den negativa utvecklingen i mellanchefsledet mellan 2019-2023.

Kvinnliga chefer som vill göra karriär får stå tillbaka

Den negativa utvecklingen känns igen även i Sverige – inte minst i toppskiktet där kvinnorna lyser med sin frånvaro. Det lyfter bland annat Allbrightrapporten 2022: Noll nya chefskvinnor från 2022.

Även Jina Zachrisson, Managing Director på Goldman Sachs, ryter ifrån i tidningen Chef.

– Vad tusan är alla kvinnor? frågar hon sig i huvudrubriken.

Jina Zachrisson är också författaren bakom boken Maktskifte? där hon har intervjuat fler än 50 svenska chefskvinnor inom främst näringslivet på temat jämställdhet.

– Även i länder som på papperet inte är lika jämställda som vi är i Sverige, är andelen kvinnor i maktpositioner större; inom finans, näringsliv, och inom politiken”, säger hon till Chef.

”Viktigt att se vinsterna med jämställdhet i chefsledet”

Jenny Nilsson, ansvarig för TNG Lead – specialister inom fördomsfri och datadriven chefsrekrytering, känner också av den rådande utvecklingen.

Jenny Nilsson, TNG, Lead, om kvinnliga chefer i karriären.
Jenny Nilsson, TNG Lead.

– Majoriteten av de branscher vi jobbar mest med är dominerade av män, och då blir inflödet av kandidater därefter. Det märks tydligt. Medan det i kvinnodominerade branscher är tvärtom. Det finns helt klart mycket att arbeta med för att jämna ut skillnaderna.

Hur ska ett företag tänka för att rekrytera för ökad jämställdhet?

– Företag behöver för det första öka förståelsen och se vinsterna med jämställdhet och mångfald även i chefsledet. Det som rapport efter rapport vittnar om i form av ökad innovation, kreativitet och nya perspektiv. Därefter är employer branding ett viktigt område för att lyfta det förhoppningsvis pågående jämställdhetsarbetet. Man måste både internt och externt lyfta att man jobbar med frågorna.

Fler tankar?

– Rent praktiskt för att lyckas med sin chefsrekrytering behöver man jobba med kandidatattraktion och satsa på inkluderande platsannonser för att locka en bredare målgrupp. Skippa närverksrekrytering. Rekrytera på kompetens och se över intervjumetodiken inom företaget så att kvinnor och män får samma chans på intervjun, är några konkreta tips.

Vad skulle du säga är de största bromsklossarna för kvinnor i karriären?

– Spontant skulle jag säga nätverksrekrytering, icke jämställda lönenivåer och att inte lika många kvinnor som män får chans till vidareutveckling inom ledarskap internt.

Vad ska företag tänka på för att attrahera fler kvinnliga chefskandidater?

– Att använda en extern samarbetspartner som jobbar kompetensbaserat med chefsrekrytering. Som jag tidigare nämnde är employer branding och kandidatattraktion två viktiga områden att satsa på. I detta arbete är också riktad inkluderande marknadsföring i rätt kanaler oerhört viktigt för att nå ut till en bredare målgrupp.

Fördomar bromsar kvinnliga chefer

Enligt den aktuella studien handlar de största bromsklossarna för kvinnor om strukturella hinder och omedveten partiskhet. För trots att fler och fler företag idag faktiskt genomför satsningar på karriärinsatser för kvinnor, för ökad mångfald och kvinnliga nätverk så kvarstår fördomarna – och sätter käppar i hjulen för kvinnor i karriären.

Ett tydligt exempel på det är att majoriteten av de tillfrågade sammantaget svarar ja på frågan ”om kvinnor med barn är lika hängivna sina jobb som kvinnor utan barn”. Bryter man däremot ut svaret från enbart männen så hamnar siffran dock på endast 40 %. Varför är det så?

– Vi vet att våra omedvetna fördomar kring till exempel könsroller påverkar beslut som tas på arbetsplatser varje dag. Det är inget nytt. Därför är det så viktigt att både medarbetare och chefer får kunskap och utbildning för att öka medvetenhet kring problematiken. Till exempel vid rekrytering där kandidatens kompetens måste gå före allt annat, säger Jenny Nilsson.

Vi på TNG Lead är specialister inom chefsrekrytering och hjälper dig att hitta och identifiera ledare och mellanchefer med rätt kompetens och ett modernt ledarskap. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Kontakta TNG Lead

Rekommenderat för dig