TNG
Var har IT-brudarna tagit vägen - TNG Rekrytering

Lästid: 4 minuter

Var är IT-brudarna?

Inte i IT-branschen i alla fall

Ja, även om många techbolag idag ”gärna ser fler women in tech” lyser IT-brudarna och kvinnorna fortfarande med sin frånvaro. Vilket långsiktigt riskerar att äventyra svenska techbolags lönsamhet och innovationstakt.

Tech lever grabbmyten - rapport från Allbright - var har IT-brudarna tagit vägen? 2020 släppte AllBright rapporten Tech lever grabbmyten. Genom statistik och intervjuer med medarbetare och företagsrepresentanter har de kartlagt jämställdheten och mångfalden hos några av Sveriges största techbolag. Och det är inga muntra siffror. It-brudarna lyser helt klart med sin frånvaro.

Så lite som 12 % av linjecheferna på de granskade techbolagen är kvinnor, visar rapporten. Endast ett av bolagen har en kvinnlig VD. Det är till och med sämre siffror än de börsnoterade bolagen visar, där 16 % av linjecheferna är kvinnor. Om det är några kvinnor på plats så är det oftast i kvinnotypiska roller som HR eller administrativa funktioner som stöttar affären, snarare än driver den.

IT-karriär lockar fler unga kvinnor

Samtidigt ökar intresset för en IT-karriär bland unga kvinnor. Det visar en undersökning som genomförts bland 1 000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år av Insight Intelligence, Microsoft, CGI, Bredband2 och Linköpings universitet.

40 procent uppger att de kan tänka sig att arbeta inom IT. 38 procent är rentav lockade att göra det. Andelen som inte alls är lockade har mer än halverats sedan 2016. Från 44 procent till 20 procent.

Det som lockar är främst goda karriärmöjligheter, något som 55 procent pekar ut som skäl att söka sig till branschen. Nästan lika många, 53 procent, tycker att jobbet är ”intressant”. På delad tredjeplats med 47 procent vardera samsas de som svarat att det är lönen som lockar med de som uppgett att det finns många spännande arbetsplatser inom IT-branschen.

Mansdominans, diskriminering och sexuella trakasserier

Men vad är det då som hindrar de 60 procent som inte tycker att en karriär inom IT-branschen är något för dem?

67 procent menar att de inte tycker att det passar deras personlighet. 22 procent anger att de inte tror att de skulle trivas i en så mansdominerad miljö. I undersökningen framgår också att information och annonsering kring IT-utbildningar och IT-jobb ofta missar de unga kvinnorna. Endast 12 procent upplever att dessa riktar sig till dem.

Vad som också är nedslående att se är hur mycket diskriminering som sker i branschen. Bland de kvinnor som svarat i AllBrights rapport har över en tredjedel blivit utsatta för diskriminering. Tydligt är att kvinnor och icke-vita medarbetare är överrepresenterade bland de som riskerar att drabbas.

Även sexuella trakasserier är ett utbrett problem.Var femte av de tillfrågade kvinnorna i AllBright-rapporten har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Så här finns det att göra. Mycket.

För samtidigt som IT-branschen på många sätt utestänger kvinnor, så skriker den efter kompetens. En rapport från IT&Telekomföretagen visar att branschen saknar 70 000 medarbetare för att kunna fortsätta driva utvecklingen framåt. Framför allt inom AI, datahantering och programmering.

Hög tid att göra skillnad

Sara Scheef, VD Ada DigitalSå vad kan vi göra för att förändra situationen? Några som aktivt arbetar för ökad mångfald inom IT-sektorn är Ada Digital – dotterbolag till TNG och specialister på rekrytering och konsultförmedling inom TechEngagement & ExperienceData & Analytics och Digital Management.

”Många av våra kunder jobbar med oss just för att de vill säkerställa att de har rätt förutsättningar att få in fler kvinnor till utvecklingsavdelningen och främja diversity in Tech.”

– Sara Scheef, VD Ada Digital

Med inspiration från Ada Lovelace – en av världens mest kända ”women in tech” – har Ada Digital sedan starten 2018 lagt mycket resurser på att skapa en objektiv, agil och datadriven rekryteringsprocess. Allt för att inte välja bort någon sökande, vilket gör att rätt kompetens istället kommer fram. Kompetens som det ofta är just IT-brudarna som sitter på.

Sara Scheef, VD på Ada Digital berättar:
– Bland annat har vi anpassat vårt rekryteringssystem så att vi kan inkludera data på begåvning och personlighet i urvalet. Detta för att första urval inte enbart ska ske utifrån vilka programspråk man behärskar. Vår search sker i öppna nätverk och vi använder inga sökord som automatiskt utesluter kvinnor. Vidare coachar vi dagligen våra kunder i hur de behöver tänka kring kravprofil, intervjusituationen och kandidatdialog för att inte exkludera någon sökande.

Affärsmässiga skäl till mångfald

Enligt Sara är mångfald inom tech i slutändan en fråga om lönsamhet:

– Det är en oroväckande tanke att morgondagens digitala lösningar utvecklas av i huvudsak män. Hur ska man kunna utveckla digitala produkter för kvinnor som utgör hälften av jordens befolkning om dessa inte finns representerade inom bolaget? För att inte tala om olika kulturer, åldrar och bakgrunder? Användarupplevelsen lär halta.

– Det finns dessutom forskning som visar på koppling mellan mångfald och innovation. Innovation ger i regel intäkter. Och lönsammare organisationer. Med andra ord finns alltså affärsmässiga skäl att se över mångfaldsfrågan om man ska hänga med i utvecklingen och hålla en hög innovationstakt.

Så här lockar du IT-brudarna!

Så vad kan organisationer göra för att konkret öka mångfalden och skapa ett intresse hos IT-brudarna? Här bjuder vi på en mängd tips:

  1. Säkerställ att det finns strukturer för en objektiv rekryteringsprocess. Använd data istället för magkänsla när ni fattar ett rekryteringsbeslut.
  2. Utforma inkluderande annonser.
  3. Säkerställ att det alltid är en kvinna med i rekryteringsprocessen.
  4. Omvärdera er syn på kompetens – vad är kompetens? Teknisk kunskap eller driv och begåvning att lära sig nytt?
  5. Lyft fram kvinnliga förebilder i annonsen, på er karriärsida och i rekryteringsprocessen.
  6. Säkerställ att ägare och ledning verkligen förstår att mångfald och jämställdhet bidrar till affärsvärde – det finns forskning som styrker detta.
  7. Anställ fler kvinnor i ledande position för att få in fler kvinnor i utvecklingsteamen.
  8. Våga ifrågasätt er kultur och säkerställ att den är inkluderande för kvinnor. Vad gör ni på era konferenser? Är det bara pingis i fikarummet? Vilka normer finns? Vilka idéer uppmuntrar ni?

Vill du veta mer om hur Ada Digital arbetar så kontaktar du dem här, eller ladda ner AllBright-rapporten här.

Rekommenderat för dig