TNG

Psykisk hälsa

Nyheter om Psykisk hälsa

medarbetare tillbaka kontoret efter coronapandemin arbetssätt
Senast

Tillbaka till kontoret – naturligt att många upplever trötthet

Corona backlash – vad gör vi nu? Samhället öppnar upp och restriktionerna lättar. Många återgår nu till fysiska arbetsplatsen, och …

, ,

Rosa text "yeah, but..." på svart bakgrund som symboliserar konsekvensen av ableism och funkofobi tar sig uttryck och diskriminerar

Diversity Hiring – När mångfald inkluderar funktionalitet och mental (o)hälsa

Ableism stoppar talangerna Vad och vem inkluderar du i begreppet mångfald? Och vilka förutfattade meningar har du om personer med …

,

Hannah Östebo fick jobb på Swedbank via TNG och fördomsfri rekrytering

Fördomsfri rekrytering gav Hannah revansch

Rätt potential ledde till nytt jobb Entusiastisk, driven – och med en sjukskrivning för utmattning i bagaget. För Hannah Östebo …

, ,

På TNG skriver vi löpande om psykisk hälsa och hur du som arbetsgivare kan säkerställa att dina anställda mår bra. WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Därmed är frågan i allra högsta grad angelägen för arbetsgivare att ta hänsyn till.