TNG
psykisk hälsa

psykisk hälsa

Psykisk hälsa på arbetsplatsen – tips och inspiration

På TNG skriver vi löpande om psykisk hälsa och hur du som arbetsgivare kan säkerställa att dina anställda mår bra. 

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Därmed är frågan i allra högsta grad angelägen för arbetsgivare att ta hänsyn till.