TNG
7 varningstecken på dåligt ledarskap.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

7 varningstecken på dåligt ledarskap

Beteenden som gör dig till en dålig chef

Chef, se upp! Även om du har goda avsikter att göra det som är bäst för dina medarbetare så kan yttre faktorer som din stress, frustration och osäkerhet slå fel. Och skapa beteenden som i slutändan gör att du uppfattas som en dålig chef. Här listar vi 7 varningstecken på dåligt ledarskap som alla chefer bör vara medvetna om och jobba bort.

Att vara en bra chef är utmanande. Inte minst när den snabbföränderliga utvecklingen ständigt ställer nya krav på ledarskapet. Tyvärr vittnar studie efter studie om att det finns en utbredd problematik med dåliga chefer. Vilket såklart får stora konsekvenser. Inte bra för medarbetarna – utan också i allra högsta grad för arbetsgivarna.

Men vilka egenskaper kännetecknar då ett dåligt ledarskap? Intressant research från businesskvinnorna Diana Kander och Ashley Good sammanfattades tidigare i år i den amerikanska affärstidningen Fast Company.
Efter flertalet intervjuer och workshops med både chefer och medarbetare kunde Kander och Good konstatera följande:

  1. Det krävs bara några få ”toxiska” beteenden för att upplevas som en dålig chef.
  2. I många fall är det inte chefernas bristande ambitioner att bli bra ledare som ligger bakom ett dåligt ledarskap. Istället är det ofta yttre faktorer såsom stress, frustration och osäkerhet som ligger bakom det som räknas som ”dåliga” chefsbeteenden.

Deras research kunde identifiera 7 vanliga chefsbeteenden som förvandlar en i grunden bra chef till en dålig. Här kommer en summering.

7 varningstecken på dåligt ledarskap

7 varningstecken för dåligt ledarskap.

1. Du detaljstyr

Själv ser du kanske din detaljstyrning som välvilja. Som ett sätt att hjälpa dina medarbetare att komma på rätt spår och hantera utmanande uppgifter. Men. Du riskerar också att skapa en frustration och en känsla av att inte vara betrodd hos dina anställda. Du skapar också en arbetsmiljö där många inte vågar att agera, utan hela tiden inväntar ditt nästa drag. Eftersom de känner att du förväntar dig perfektion.

2. Du reagerar med ilska och är dömande

Om du väljer att bli arg och agera fördömande när något inte blir som du tänkt dig kan det tillslut leda till att ingen i teamet längre vågar erkänna ett misstag eller felsteg. Risken är också stor att dina medarbetare slutar ge dig sina perspektiv på saker och ting eller ge dig den feedback du behöver för att kunna fatta rätt beslut.

3. Du bryr dig mer om leveranser än teamet

Om du gång på gång genom ord och handling lägger mer vikt på själva leveransen än människorna bakom – så kommer inte teamet värdesätta det du ser som ”ditt hårda arbete”. Deras känsla blir istället att du inte bryr dig om dem.

4. Du ger inte beröm

Utgå inte från att dina medarbetare vet sina styrkor och att du inte behöver förstärka och berömma dem. En av dina viktigaste uppgifterna som chef är att lyfta dina medarbetare. Om de inte känner att du ser och värdesätter deras prestationer och ansträngningar är det lätt att de tappar motivationen. Och inte presterar sitt bästa. Tänk dock på att vara rättvis när det kommer till beröm. Det kan lätt skapa dålig stämning i gruppen om vissa personers styrkor premieras i högre utsträckning än andras.

5. Du undanhåller negativ feedback

Om du väljer bort att ge konstruktiv feedback till dina medarbetare kan det lätt skapa förvirring och osäkerhet – och påverka känslan av psykologisk trygghet i gruppen negativt. Detta eftersom medarbetarna säkerligen kan läsa av att du inte är riktigt nöjd med deras arbete utifrån din attityd och kroppsspråk. Samtidigt som de inte kan veta säkert vad de gjort fel. Din tystnad kan också uppfattas som att du är passivt aggressiv för att du inte säger vad du faktiskt tycker.

6. Du ignorerar teamets förslag och idéer

Det är enkelt att skylla på tidsbrist. Att du helt enkelt inte hinner kolla upp om det inkomna förslaget är bra och kommer fungera. Men. Genom att agera på det sättet skapar du en situation där de anställda inte känner sig delaktiga och hörda. De kanske rent av vänder sig till en annan chef för gehör och fortsätter driva frågan men över ditt huvud.

7. Du tar inte tag i problem med medarbetare som underpresterar eller skapar dålig stämning

Du kanske väljer att se mellan fingrarna. Resonerar att den här personen är lite svår att hantera men att hens kompetens är så pass viktig för teamet, vilket gör det lättare att ”titta bort”. Men. Våga ta diskussionen med vederbörande och hitta lösningar. För att visa att du lyssnar på och hör vad övriga i teamet säger. Du visar samtidigt på handlingskraft och visar att du står upp för ditt team.

I rollen som chef spelar du en avgörande roll i skapandet av framgångsrika, produktiva och välmående arbetsplatser. Är du själv sugen på en ny utmaning eller behöver du rekrytera in fler chefer till ditt team? TNG Lead är specialister inom fördomsfri kompetensbaserad chefsrekrytering och hjälper gärna till. Läs mer om oss eller ta en titt på vilka lediga chefsjobb vi har ute just nu.

TNG Unbiased Insights: Prenumerera på nyhetsbrev med handplockade artiklar och nyheter inom fördomsfri rekrytering, mångfald och inkludering

Vill du ta del av mer läsning? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad med det senaste inom fördomsfri rekrytering, ledarskap, mångfald och inkludering! Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få trender, nyheter och inspiration direkt till din mailkorg. Kostnadsfritt varje månad.

Anmäl dig här

Rekommenderat för dig