TNG
arbetsmiljö

arbetsmiljö

Tips för en bättre arbetsmiljö

I takt med att ”remote work” blir vardag och gränserna mellan arbets- och privatliv suddas ut, blir arbetsmiljö en högaktuell fråga för arbetsgivare. Att kunna erbjuda sina anställda en hälsosam arbetsplats är en grundläggande förutsättning för att de ska stanna. Men det kan vara en utmaning. Inte minst på distans.

Arbetsmiljö är ett tämligen brett begrepp. Det kan handla om kvalitén på den fysiska arbetsplatsen. Som skrivbord och stolar, datorer, värme, utrymme, ventilation och buller. Men även om den psykosociala aspekten. Som hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över vår situation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling. Nyfiken på hur framtidens arbetsplats ser ut? Här nedanför skriver vi mer om ämnet!