TNG
Den yngre delen av befolkningen har en högre sjukfrånvaro än den äldre.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Har seniorer högst sjukfrånvaro?

Jobbhälsobarometerns resultat förvånar

Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsor har publicerat en undersökning som heter Jobbhälsobarometern som visar på ett par intressanta resultat som går emot gängse uppfattningar om sjukfrånvaro. Det man kallar ”helårsfriska” – de som inte har haft en sjukdag det senaste året minskar i antal. Och majoriteten är seniorer. 

Yngre har en högre sjukfrånvaro

Den yngre delen av befolkningen har en högre sjukfrånvaro än den äldre. De yngre svarar även att de tror att de i större utsträckning än de äldre kommer vara sjuka framöver. Av anställda som är 55+ har 43% enligt undersökningen inte haft en dag sjukfrånvaro det senaste året. I åldersgruppen 31-40 år är det endast 29% som inte haft någon sjukdag.

I en artikel i DN kommenterar Lars Hjalmarsson  undersökningen. Han menar på att en orsak till att yngre har en högre sjukfrånvaro inte har att göra med just sjukdom. Istället menar han på att yngre i större utsträckning inte trivs på jobbet och korttidsfrånvaro ofta är ett tecken på det. Seniorerna har ofta den position de vill ha i arbetslivet, medan juniorer i större utsträckning har ett jobb de inte trivs med men som kan ge en skjuts i karriären.

Till syvende och sist handlar det om arbetsmiljö och inte ålder. Trivs medarbetare på jobbet och tillåts att utvecklas så minskar sjukfrånvaron. Så enkelt är det!

Om Jobbhälsobarometern

Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern för 2012 omfattar ett urval på 4.600 personer. Den kompletterar på ett statistiskt sätt den bild vi inom företagshälsovården ser bland anställda och på arbetsplatser. Samtliga uppgifter i Jobbhälsobarometern bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning. Det är femte året som Jobbhälsobarometern genomförs.

Syftet med Jobbhälsobarometern är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet skillnader mellan sektorer, åldrar och branscher mm och att visa på samband mellan hälsa, sjukdagar och arbete. Eftersom vi inom företagshälsovården vill fokusera på det friska redovisar vi också alla jämförelser i denna rapport utifrån andelen personer som inte haft en enda sjukdag senaste året – de helårsfriska. Sveriges Företagshälsor samarbetar med SKI, Svenskt Kvalitetsindex när det gäller datainsamling till Jobbhälsobarometern.

Rekommenderat för dig