TNG
Svensk arbetslivskriminalitet ökar – har du koll?

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Arbetslivskriminaliteten ökar – har du koll?

5 tips på hur du säkerställer en trygg arbetsplats

Vad gör du som chef för att motverka arbetslivskriminalitet? Och för att säkerställa att dina medarbetare är trygga på jobbet? I takt med att arbetslivskriminalitet och säkerhetshot blivit allt vanligare ökar kravet på chefer och företagsledare att skapa säkra arbetsmiljöer, inte minst vid rekrytering. Läs mer om hotbilden och få tips vad du kan göra redan idag för en tryggare arbetsplats.

Redan för tio år sedan kunde en studie från Handelshögskolan avslöja att mer än var femte styrelseledamot i stora bolag var dömda för brott. Tyvärr är bilden inte ljusare idag.

Företagsam – och kriminell

Enligt rapporten Kriminella entreprenörer från Stockholms Handelskammare har problemet med arbetslivskriminalitet inte bara fortsatt, utan också spridit sig. Idag har personerna som är direkt eller indirekt kopplade till den organiserade brottsligheten blivit verkliga entreprenörer.

Förutom att de, parallellt med sin kriminella yrkesbana, är verksamma i näringslivet, har de ofta en hög utbildningsnivå, ett aktivt politiskt engagemang och dessutom en naturlig plats inom många olika sektorer.

Faktum är att var tredje person inom den organiserade brottsligheten har haft ett bolagsengagemang, som till exempel styrelseledamot. Särskilt maffialiknande organisationer och mc-gäng är starka i sitt företagsengagemang. Många av dessa har dessutom i arbetat i samhällskänsliga verksamheter.

– Det är lätt att få intrycket att den organiserade brottligheten helt domineras av unga killars narkotikahandel i utsatta områden. Men det är tydligt att kriminaliteten är mer omfattade och mer raffinerad. Den utförs många gånger i företagsform inom en mängd branscher och de negativa konsekvenserna blir i förlängningen systemhotande, berättar Fredrik Erfelt, ansvarig för trygghets- och säkerhetsfrågor på Stockholms Handelskammare.

Läs även: 9 makrotrender som påverkar din rekrytering


Får hjälp av vanliga medarbetare

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, och deras rapport Möjliggörare för kriminella nätverk söker kriminella aktivt upp så kallade möjliggörare i såväl kommunal och statlig som privat sektor.

En möjliggörare är en person som genom sin position, uppdrag eller mandat hjälper och underlättar för kriminella nätverk. Ofta genom information, som inte nödvändigtvis behöver bestå av affärshemligheter eller vara sekretessklassad. Men allt som allt gör informationen det möjligt att både effektivisera och diversifiera sina kriminella affärer.

Här är särskilt släkt och vänner till de kriminella utsatta, men även vanliga anställda som inte själva är medvetna om sin roll som möjliggörare. Som tror att de bara stöttar en kollega eller annan samarbetspartner.

– Att ha tillgång till en möjliggörare innebär hög status för personer i de kriminella nätverken. Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden, men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå.

Vill du lyckas bättre i din rekrytering?

Låt TNG hjälpa till

Svårt att upptäcka

En av de stora utmaningarna med möjliggörare, menar Brå, är att risken för att bli upptäckt minskar. Och att brottsligheten därmed kan pågå längre.

I fallen som ändå blivit upptäckta kan man dels se ett minskat förtroende hos allmänheten, kunder och samarbetspartners. Dels visar intervjuer som Brå har genomfört att även arbetsmiljön blir negativt påverkad, där både misstro och oro bland såväl kollegor som chefer kan uppstå.

Därtill tillkommer givetvis ekonomiska förluster. Enligt tidigare nämnda rapport från Svenska Handelskammaren är brottslighetens direkta och indirekta kostnader uppskattade till drygt 90 miljarder kronor årligen – bara för svenska företag.

Så kan du som arbetsgivare och chef göra för att undvika arbetslivskriminalitet och skapa en tryggare arbetsplats?

5 tips för en säkrare arbetsplats

  1. Ha tydliga rutiner vid rekrytering – och följ dem! Skippa inte referenser, cv-granskning eller bakgrundskontroll bara för att någon i organisationen känner kandidaten sedan tidigare. Eller för att ni har bråttom att fylla en stol.
  2. Nöj dig inte med belastningsregistret. Satsa istället på en riktig bakgrundskontroll vid rekrytering som kontrollerar pågående ärenden hos tingsrätt, hovrätt och förvaltningsrätt, samt gör en kontroll över kandidatens ekonomi och säkerställer att kandidaten är den hen utger sig för att vara.
  3. Lyssna till tidiga signaler. Datan från Brå visar att medarbetare som upptäcker fuffens och flaggar vidare ofta får kämpa för att få gehör för sina misstankar – något som leder till att brottsligheten kan pågå längre.
  4. Våga anmäla brott. Många arbetsgivare saknar en intern utredningsfunktion och har därför svårt att hantera tips om möjliggörare. Men brottsutredande myndigheter har desto mer befogenheter. Statistik från Brå visar att chanserna till en förundersökning ökar om man tar en förhandskontakt med polisen och diskuterar ärendet.
  5. Skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Om toleransen mellan människor är hög, om arbetsklimatet ger utrymme till att misslyckas, testa nya idéer och ge andra konstruktiv kritik, samtidigt som kollegor visar varandra genuin och ömsesidig respekt, ökar chanserna att både medarbetare och andra chefer vågar rapportera misstänka beteenden.

Viktigt att inte rädsla styr

Sammanfattningsvis bedömer Brå att det är viktigt att chefer och arbetsgivare inte låter sin rädsla för arbetslivskriminalitet påverka vilka motåtgärder som ska sättas in.

Undvik därför insatser som bidrar till illojalitet samt kontroller som kan slå snett och skapa misstro. Det kan nämligen spela er i händerna på de kriminella, som mer än gärna slår en kil mellan medarbetare och chefer. Eller försöker skapa illojalitet i samband med sin rekrytering av möjliggörare.

Se därför till att kommunicera och tydligt förklara vilka förebyggande och motverkande strategier som ni använder, varför ni använder dem och när ni använder dem.

Läs även: Mental (o)hälsa – chefernas nya jobb


Rekrytering med kvalitetssäkring

Så hur säker är er rekryteringsprocess av nya medarbetare och chefer idag? Har ni tydliga rutiner som alla följer och en bakgrundskontroll som täcker såväl det juridiska, som ekonomiska och personalia? Och har ni chefer och ledare med rätt kompetens och ett modernt ledarskap? Ett ledarskap som bygger trygga, välmående team där medarbetarna vågar flagga vid misstankar om brott?

Annars kan du anlita TNG i din rekrytering och bli tryggare. Förutom en datadriven och fördomsfri rekryteringsprocess med tydlig kandidatdata, ingår alltid en bakgrundskontroll med branschledande ToFindOut. Och vår rekrytering är lika träffsäker oavsett om du behöver en specialist, generalist eller ledare till ditt team.

Vill du veta mer om hur TNG kan hjälpa dig motverka arbetslivskriminalitet i rekrytering? Eller ta del av våra tjänster inom rekrytering, interim och bemanning? Hör av dig!

Rekrytera med TNG

Rekommenderat för dig