TNG
remote work blir distributed work

Lästid: 5 minuter

Senast redigerad:

Hej då remote work – säg hej till “distributed” work

Hybrid-arbetsplatsen tar över

2020 är året då många av oss oväntat fick uppleva hemmakontoret på heltid. Vi har smakat på såväl fördelar som nackdelar, men vad händer när pandemin är över? För en dag kommer det faktiskt att ske. Går vi tillbaka till kontoren eller kommer det bli svårt att släppa bekvämligheterna vi vant oss vid när vi jobbar hemifrån? Företag filar på sina strategier och de skiftar. Men en sak är säker. Inget kommer bli som förr. 

Trenden ingår i en artikelserie med rekryteringstrender från TNG:s fördomsfria trendspaning 2021.

Remote work är en trend vi inte kan undvika att lyfta. Redan i förra årets trendspaning hade vi planerat att prata om trenden men då kom corona. Vid den tiden arbetade ca 5 % remote, idag arbetar minst 70 % av tjänstemän hemifrån. 

Tack vare corona menar trendanalytikerna att vi slungats fram mellan – 10 år i den digitala utvecklingen. Det påverkar hur vi rekryteraronboardar och leder personal på distans. De flesta av oss har precis hämtat andan och då är det dags för nästa fas. Vi ska hitta tillbaka till det ”nya” normala.  Någon som sammanfattar det väl är framtidsforskaren och futuristen Mike Wallace väl: 

Remote work har varit positivt för många hybrid distributed work

Att jobba mer hemma har enligt 7 av 10 chefer haft positiva effekter på anställdas mående. Flexibiliteten med hemarbete har skapat högre produktivitet och flera studier visar att antalet toppresterande medarbetare på företag nästan fördubblats. 

Även företagskulturen verkar stå sig stark. Enligt en rapport från Gartner säger 76 % av anställda att de upplever att företagskulturen förbättrats under det senaste året. De som upplever en förbättrad kultur tycker dessutom att ledarskapet blivit mer autentiskt och inkluderande, vilket i sin tur skapat högre medarbetarengagemang. 

Framtidens arbetsplats – 100 % hybrid work? 

Nu står dock många arbetsgivare inför utmaningen att hantera framtiden. En framtid som fortfarande är oviss. Vad är rätt väg att gå – 100 % remote? Fritt val av arbetsadress? Distributed work? Vissa organisationer tycker det. Spotify erbjuder alla anställda att jobba varifrån de vill i världen, medan Mentimeter vill ha alla tillbaka på kontoret. Twitter har i sin tur beslutat att anställda aldrig mer behöver komma tillbaka till kontoret om de inte själva vill. Även tunga traditionella branscher som finanssektorn ser över om anställda kan arbeta permanent hemifrån. 

100 % remote-arbete ställer högre krav på ledarskapet eftersom vissa saker är svårare på distans. Som att följa medarbetares mentala hälsa och mående, hantera ergonomi, teamkänsla, uppföljning och kultur. En hel del försvårar, men samtidigt finns fördelarna. Därför vinner trenden hybrid work mark. En en hybrid arbetsplats kombinerar distansarbete med arbete på kontoret. Det kommer innebära att vissa arbetar heltid hemma, medan andra väljer att komma in till kontoret ett par dagar i veckan. 

Man pratar också om ”Hub-and-spoke offices” där företag har ett huvudkontor – en hubb där teamet samlas för teambuildingaktiviteter och strategidragningar men också mindre hubbar på olika platser. En av dessa hubbar kan vara hemarbetsplatsen. 

Hybridmodellen 3-2-2 ger frihet att få välja 

Hybridmodellen 3-2-2 lyfts ofta upp som ett exempel: tre dagar på arbetsplatsen, två på distans och två lediga vilodagar. Idén kommer från Ashley Whillans, professor vid Harvard Business School och omnämns i Linkedins senaste trendspaning. Strukturen 3-2-2 ger medarbetare möjlighet att själva fatta beslut om sin arbetsvecka och vilka dagar de ska jobba. 

Med hybrid-arbete kommer rekrytering och onboarding fortsatt att ske på distans. Enligt Linkedin svarar 74 % av företag att de tänker fortsätta med virtuell rekrytering efter covid. Den virtuella rekryteringen gör också att fler företag väljer att rekrytera både fast och frilansande personal mer fördomsfritt eftersom det öppnar upp för bredare kandidatmålgrupper.

remote distributed work

Möjligt att anställa kandidater över hela världen 

Vi ser också ett trendbrott nu kring möjligheten att arbeta remote. Kandidatattraktionen och behoven förändras när adressen inte längre betyder något. Det öppnar upp för företag att kunna anställa ett bredare fält av talanger världen över. Många pratar om begreppet ”Talent Without Borders”. Bland annat kommer medarbetare med funktionsvariationer som inte kan ta sig hemifrån få chans att ta fler jobb på distans, och därmed ökar möjligheterna till ökad mångfald i organisationen. 

AI matchar frilansares kompetens med uppdrag 

Då allt fler företag kan hantera distansarbete ser vi också en snabbt ökad efterfrågan på giggare. Frilanssajter, eller marketplaces som de gillar att kallas, som Fiverr och Upwork fortsätter att växa.  

Men vi ser också en framväxt av Talent Marketplaces 2.0 där AI spelar stor roll. Här tar tekniken över och både analyserar kandidaternas kompetenser, kvantifierar dessa, för att sedan matcha dem automatiskt mot uppdrag. Framväxten beror på att företag ställer högre krav på att distansarbetare ska kunna visa upp rätt egenskaper och personlighet utöver passande portfolio. De ska komma ”kvalitetssäkrade”. 

Arbetet med både fast- och frilanspersonal på distans kommer ledas av en så kallad Chief Remote Officer. Hen kommer hantera en talangpool som potentiellt sträcker sig över hela världen, och hantera tekniken som krävs för att få arbetet att fungera mellan olika team. Rollen innebär också att anställa global arbetskraft och hantera de juridiska aspekterna som finns i varje land. 

Ändrade löner vid distansarbete   

Men ett permanent distansarbete har också sina utmaningar. Flera företag funderar på att sänka anställdas löner då de inte har samma levnadskostnader om de bor i södra Frankrike istället för centrala London. 

Facebook och Twitter har sagt att de ska sänka löner för alla som inte jobbar kvar på huvudkontoret och bor runt San Francisco. Stripe – ett annat Tech-företag erbjuder sina anställda 20 000 dollar för att flytta, men klipper lönen med 10 %. Samtidigt går Spotify i bräschen och lovar alla medarbetare att de får bibehålla sina nuvarande löner – oavsett var de bosätter sig. 

I Sverige däremot visar en undersökning att nästan en tredjedel av svenska kontorsarbetare kan tänka sig att sänka sin lön i utbyte mot att få arbeta helt på distans. Framför allt är det mer fritid och sparande av pengar (till följd av att slippa pendla) som är motivationen. Det visar en ny undersökning av Sifo på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix.

Ett företag som stängt igen kontoret helt och hållet är svenska Learnifier. Efter ett års hemarbete till följd av pandemin sades kontoret upp och nu fortsätter trenden 100 % remote work. Det är dock oklart hur framtiden ser ut när vaccineringen kommit igång ordentligt, kanske blir det tal om en hybridmodell där var och en får välja själv?

Fler företag satsar på virtuella rekryteringar 

Distansarbetet har också fört med sig en ökad digital rekryteringsprocess och nya HR-tech företag har etablerat sig snabbt. Enligt företaget Sage har 1/4 av arbetsgivare investerat i AI-lösningar för mer effektiv virtuell rekrytering. 

Större delen av investeringar inom teknikområdet har fokuserat på effektivitet och i många fall har fördomsfriheten fallit bort, vilket börjat ifrågasättas. Främst handlar det om chatbots, videoverktyg och automatiserade intervjubokningsverktyg som vuxit snabbt och varit viktiga för att kunna intervjua kandidater på distans. Siffror visar att intervjuer med chatbots tredubblats under 2020. Samtidigt lyfter allt fler experter upp utmaningar med videointervjuer. 

Remote rekrytering ställer också höga krav 

Anledningen till det är att remote rekrytering och videointervjuer kan öka diskriminering i rekryteringsprocesser. Att använda förinspelad video och med black-box algoritmer påverkar hur vi tar beslut, och det är lätt att välja bort en kandidat på felaktiga grunder. Ett exempel på detta är AI-företaget Hirevue som fått stänga ner delar av sina videoverktyg  deras algoritmer bedömde människors ansiktsuttryck och inte kompetens. Det här är faktiskt något som vi förutspådde för ett par år sedan i en av våra trendspaningar redan 2018 när vi pratade om et(n)iska algoritmer. 

Även videodata pratas det om. Då intervjuer idag är virtuella kan data sparas, och därmed också återkallas av kandidaterna som själva vill kunna avgöra om de valts bort korrekt. Det ställer högre krav på chefer att visa hur de objektivt och strukturerat bedömt kandidater under intervjufasen.

Video har ju dock många fördelar och utvecklingen går fort. Så pass fort att textbottar snart är passé. Ett exempel på detta är Paradox – en ledande chatbot – som har integrerat live-video och intervjukapacitet i sin textbot. Allt för att öka engagemanget och kandidatupplevelsen på distans. Och det är en trend vi kommer se mer av. Inom e-handel börjar detta också bli mer vanligt. Här plockar man bort sina bottar till förmån för livevideo i realtid – gärna 24 timmar om dygnet. Är det kanske lösningen för distributed work?

Rekrytera eller bemanna med TNG – vi sätter fakta framför magkänsla. Varje dag.

Hitta nya medarbetare snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens!

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning. Med 15 års utvecklingsarbete, löpande forskning och praktisk erfarenhet i ryggen rekryterar vi idag fördomsfritt och kompetensbaserat. Allt för att hitta de allra bästa kandidaterna till våra kunder.

Framgångsreceptet ligger i vår unika, fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ som opartiskt mäter kandidaters kompetens och förutspår framtida potential och arbetsprestation. Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från datadrivna opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Du hittar oss på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Tack vare digitala lösningar och verktyg är vi dessutom geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela Sverige. Vill du veta mer?

Kontakta TNG!

Rekommenderat för dig