TNG
Generationstyper – sanning eller myt? Följ med på trendspaning med TNG!

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Trend: Generationstyper – sanning eller myt?

Gen Z – inte mer annorlunda än tidigare generationer

Vad skiljer generation Z från tidigare generationer? Är de verkligen så himla krävande när de kommer till kritan? Och hur är det med Millennials och generation X, vad utmärker dem i arbetslivet? Nya röster hävdar att allt generationssnack är en myt och att det helt enkelt är något annat som ligger bakom.

Generation Z, alltså människor födda mellan 1995 och 2010, är en ständigt återkommande snackis i såväl arbetslivet som branschmedia. Och mycket handlar om hur ansträngande chefer upplever att det är att arbeta med dessa medarbetare.

Man säger att de är krävande, ointresserade, arroganta och överkänsliga. De pratar öppet om känsliga – och tidigare tabubelagda – ämnen som politik, sex, lön och mental ohälsa. Det har till och med gått så långt att vissa arbetsplatser numera inkluderar vett och etikettutbildningar i sin onboarding, eftersom cheferna upplever att de unga, nya medarbetarna saknar social kompetens.

På trend- och rekryteringseventet Unbiased Day presenterar TNG och Ada Digital de hetaste trenderna på arbetsmarknaden. Och hur de påverkar organisationer just nu.En av nio trender från Unbiased Day 2024
Trenden är en del av TNG och Ada Digitals populära trendspaning på temat ”Coexistence” från Unbiased Day 2024 – ett trend- och rekryteringsevent för chefer, företagsledare och HR.

Se årets alla trender

Men skiljer sig verkligen dagens ungdomar så mycket från tidigare generationer?

Snart en tredjedel av alla arbetsföra

Att klaga på ”dagens ungdomar” är knappast något nytt. Beteendet kan faktiskt spåras hela vägen tillbaka till antikens Grekland. Redan då knorrade Sokrates på ungdomens dåliga uppförande och lathet.

Men den här gången handlar konflikten framför allt om samarbetet mellan chefer från generation X och medarbetare i generation Z. Och det är ett hett diskussionsämne.

Dessutom är det i år som Zoomers går om Boomers på arbetsmarknaden – och om knappt fem år kommer de utgöra nästan en tredjedel av den arbetsföra befolkningen i Sverige. En tredjedel! Klart att generationens attityd, arbetsmoral och beteende inte kan gå omärkt förbi.

Men ändå. Är de så olika oss övriga? Och är den påstådda konflikten verklig, eller är dess narrativ bara en riktigt bra mediaspinn?

Olika generationstyper. Sanning eller bara en bra mediaspinn?


Generationseffekt vs ålderseffekt

Enligt de amerikanska forskarna Eden King, Lisa Finkelstein, och Abby Corrington så saknar generationsmyten substans. De, som alla forskar kring åldersmångfald, säger att bevisen för generationsmässiga skillnader i preferenser och värderingar är ganska små. Vilket en metastudie med 20 000 personer bekräftar.

The Generation Myth - "Why when you're born matters less than you think" av Bobby Duffy

Studien lyfter särskilt fram att grundläggande värderingar i arbetslivet är desamma över tid. Det viktigaste på jobbet – då som nu – handlar om att få rätt stimulans, frihet och nya utmaningar. Skillnaden är faktiskt större inom samma åldersgrupper än mellan dem.

Den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center går på samma linje. Därför har de också valt att sluta med generationsbegrepp som ”Millennials” och ”Gen Z”. Och de är inte ensamma. Även författaren Bobby Duffy skriver i sin bok The Generation Myth att de olika generationernas identitet är flytande och förändras i takt med att vi blir äldre. Men att förändringstakten och värderingarna är liknande.

Faktum är att det är svårt att studera generationsklyftor. Mycket på grund av att det handlar om stora och heterogena grupper där det krävs representativa urval. Men det finns ytterligare en svårighet. Nämligen att skilja mellan generationseffekt och ålderseffekt, vilket är just vad Bobby Duffy belyser i sin bok. Det är också en fråga som forskare på Lund Universitet lyft fram, där de menar att mycket av det som sägs känneteckna en viss generation tycks snarare hänga ihop med att gruppen just nu är i en viss ålder.

69 % att de konflikter som sker mellan åldersgrupper handlar om värderingar.

Allt mer pekar på att det är dags att börja prata om generationstyper. Och istället skifta fokus.


Påverkas av åldersstereotyper

Vad som spökar och försvårar på arbetsplatserna är i stället människors åldersstereotyper. Till exempel bilden av att den äldre medarbetaren har svårare att lära sig nya uppgifter. Eller att den yngre kollegan är otrevlig. Och det är här det finns motsättningar.

Det är helt enkelt svårt att avgöra vad fördomarna beror på – eller ifall de har någon substans. Enligt en amerikansk studie från Society for Human Resource Management uppger 69 % att de konflikter som sker mellan åldersgrupper främst handlar om värderingar.

I dagsläget är en hel del av värderingarna och kulturkrockarna kopplade till teknikanvändning. Inte minst har det blivit en het fråga på många arbetsplatser när framför allt yngre medarbetare har valt att filma sina uppsägningar och livestreama på Tiktok.

Bubbelhoppa - en metod för att förstå andra av Emma Stenström

För att skapa trygghet och inkluderingen på arbetsplatsen handlar det därför om att se bortom ålderstereotyper och i stället möta alla där de befinner sig. Eller för att citera en studie från Harvard Business School: ”Lämna chefsbubblan, sök dig till de som står långt ifrån dig och försök förstå deras perspektiv”.

Kort sagt behöver alla ledare ett perspektivskifte – eller ”bubbelhoppa” som Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, kallar det i sin bok Bubbelhoppa. En metod att förstå andra.

Kräver även förståelse för AI

Men när vi väl lägger fördomar om ålder och åldersgrupper åt sidan får vi nya utmaningar. För det handlar inte längre bara om att förstå våra mänskliga kollegor. Det är även dags för samspelet mellan människor och robotar. Hur ska vi samexistera med dem? Och hur ska vi förhålla oss till gruppen med ”syntetiska talanger”? Alltså AI-influencers, som allt oftare ”anlitas” av företag kommersiellt men också i kulturellt syfte.

Populärast just nu är troligtvis Aitana och Kuki. Medan andra har fått AI-genererade nyhetsankare till kollegor. Redan nu har Channel 1 i USA utvecklat helt fotorealistiska ankare som kommer presentera nyheterna framåt. Nyheter som förvisso, och än så länge, produceras av mänskliga journalister.

Fördomsfri rekrytering mer träffsäker

Med generationsmyten krossad ligger det nära till hand att vilja besegra ett par fördomar till. För visst vill du också se förbi ålder, kön, namn och utseende när du rekryterar eller hyr in spetskompetens?

På TNG erbjuder vi en fördomsfri och datadriven rekryteringsmetodik™ som opartiskt mäter kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Allt för att du ska få bättre matchade kandidater, färre felrekryteringar och bygga team med naturlig mångfald.

Vill du veta mer om fördomsfri rekrytering och hur vi kan hjälpa dig med ny personal? Hör av dig!

Kontakta TNG

Datadriven och fördomsfri rekrytering ger resultat.

Datadrivet och fördomsfritt. För att det ger resultat.

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi erbjuder rekryterings- och konsultlösningar inom alla tjänstemannaområden, i hela Sverige. Vidare specialiserar vi oss där vi ser ökade krav på grund av kompetensbristen, till exempel på teknik- och chefsrekrytering.

Genom vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ kan vi strukturerat mäta kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Resultatet? Bättre matchningar, färre felrekryteringar, faktabaserade och datadrivna beslutsunderlag, fler diversifierade kandidater och konsulter, samt ett starkare employer brand för dig som kund och en mer rättvis rekryteringsupplevelse för jobbsökare.

Upptäck vårt erbjudande till dig

Rekommenderat för dig