TNG
Så påverkar dåliga chefer dina medarbetare och dina affärer.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Så påverkar dåligt ledarskap och chefer dina medarbetare och affärer

Effekterna av dåligt ledarskap

Tyvärr är dåliga chefer något som allt för många av oss får erfara under arbetslivet. Ledare som saknar rätt chefsegenskaper och som istället för att skapa välmående arbetsplatser bidrar till ökad stress, ohälsa och i värsta fall uppsägningar bland personalen. Vad det dock inte pratas lika mycket om är konsekvenserna för företagen. För i slutändan kan effekterna av dåligt ledarskap vara förödande för en arbetsgivare. Inte minst ekonomiskt.

Det är inte för intet som ”Du lämnar inte en arbetsplats, du lämnar en chef” har blivit ett vedertaget uttryck. För självklart påverkar våra chefer vårt mående och trivsel på jobbet. De negativa effekterna av en destruktiv chef kan därför bli omfattande. Vi pratar stress. Psykiskt ohälsa. Sjukfrånvaro. Team som underpresterar. Vuxenmobbing. Uppsägningar. Ja, listan går att göra lång. Och det drabbar inte bara personalen – utan i allra högsta grad även företagen.

Nya siffror visar att dåliga chefer och deras ledarskap kan vara bidragande orsak till att miljontals människor världen över har valt att byta jobb under ”The Great Resignation”. Minst sagt nedslående läsning för organisationer som är drabbade av många avhopp.

En annan studie signerad Harvard Business School visar att vinsterna med att ta bort en inkompetent medarbetare eller chef är 2,5 eller tre gånger större än fördelarna med att rekrytera en högpresterande superstjärna. Bara en sådan sak!

Samband mellan dåliga chefer och ohälsa

Efter en snabb googling förstår man att ämnet engagerar. ”Sluta dalta med dåliga chefer” skriver bland annat Hanna Franck-Larsson i en debattartikel i tidningen Kollega och menar att en dålig chef och hens ledarskap kan blir en dyr affär för arbetsgivaren när kompetent personal lämnar på löpande band.

Studier från Karolinska Institutet visar också på ett tydligt samband mellan dåliga chefer och ohälsa. Den hittills mest uppmärksammade rapporten kom redan 2009 och fick stort genomslag internationellt. Det alarmerande resultatet visar nämligen att risken för hjärtinfarkt ökar med 40 % om man utsätts för en chef som saknar vissa avgörande chefsegenskaper.

– Det var första gången ledarskap kopplades så tydligt till den fysiska hälsan. Jag tror generellt sett att chefer har en mycket stor betydelse för oss. De är personer som har makt över våra liv genom att de sätter ramarna för vårt arbete, där vi är en stor del av vår tid, kommenterar psykologen och ansvariga forskaren Anna Nyberg, som förutom att ha jobbat med ovanstående studie även disputerat med en avhandling om just ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa.

”Fler inkompetenta chefer är män”

Konsekvenser av dåliga chefer.

Men hur hamnar då dåliga chefer i ledarpositioner?

Tomas Chamorro-Premuzic, professor vid Business Psychology på University College London och Columbia University i New York, kopplar ihop problematiken med att många företag väljer sina ledare och chefer utifrån personens självförtroende, snarare än kompetens. Något han menar gynnar männen och leder till att vi får ännu fler dåliga chefer.

– Män tenderar att ha högre självförtroende än kvinnor, även när det inte kan backas upp av talang eller kompetens.

Professor Tomas Chamorro-Premuzic i en intervju med Dagens Nyheter

Han lyfter en rad faror med dåliga chefers beteende. Inte minst att det kan ge ringar på vattnet och spridas längre ner i organisationen.

7 varningstecken på dåligt ledarskap

Vilka egenskaper kännetecknar ett dåligt ledarskap? Intressant research från businesskvinnorna Diana Kander och Ashley Good sammanfattades tidigare i år i den amerikanska affärstidningen Fast Company. Efter flertalet intervjuer och workshops med både chefer och medarbetare kunde Kander och Good identifiera 7 vanliga chefsbeteenden som förvandlar en i grunden bra chef till en dålig.

Se hela listan

Skillnaden mellan bra och dåligt ledarskap

Tomas Chamorro-Premuzic menar att en tydlig faktor som skiljer ett bra ledarskap från ett dåligt är att kompetenta ledare anställer människor som är bättre än dem själva. Medan inkompetenta chefer gör tvärtom.

Hans forskning visar också att team med inkompetenta chefer beter sig på ett mycket mer asocialt sätt än andra på grund av exempelvis mobbing och trakasserier. Vilket får stora konsekvenser för drabbade företag.

– En inkompetent ledare drar ner sitt team, laget kommer att underprestera. Ledarskap är i grunden det beteende som gör det möjligt för människor att samarbeta effektivt. Det är det som har gjort att vi människor, som art, åstadkommit så mycket, säger han.

För att komma till bukt med problemet är det det viktigt att företagsledare ser över sina processer kring chefsrekrytering och hur befordringar går till i organisationen. Allt för att rätt person hamnar på rätt plats.

– Vanligtvis befordras människor baserat på hur bra de var i sin tidigare position. Så om du är riktigt duktig kan du belönas med ett chefsjobb, men i själva verket kanske inte alla gillar att leda eller är särskilt bra på det, säger Chamorro-Premuzic till DN.

Chefer bidrar till toxiska arbetsmiljöer

Som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om vinsterna med att rekrytera chefer som skapar välmående arbetsplatser där människor vill stanna länge. För det finns stora utmaningar.

MIT Sloan Management Review har analyserat cirka 34 miljoner onlineprofiler av anställda som bytte jobb under 2021. Det främsta skälet var inte lönen utan den främsta orsaken var en ”giftig” arbetsmiljö. Analysen vittnar om brister kring inkluderande ledarskap, om misslyckanden kring att främja mångfald, rättvisa och inkludering. Frågor där chefer och ledning är högst ansvariga.

Läs även: Vanliga misstag vid chefsrekrytering

Den hybrida arbetsplatsen utmanar ledarskapet

Dåliga chefer har negativa effekter för både personal och arbetsgivare.

Den nya hybrida arbetsplatsen skapar också nya utmaningar för dagens chefer.

Det visar en ny nationell undersökning från den amerikanska plattformen Ten Spot. Siffrorna visar inte bara att 46 % av de drygt 2 000 tillfrågade funderar på att byta jobb på grund av en dålig chef. De visar också att 61 % är oroade över försämrade karriärmöjligheter på grund av deras förändrade relation till chefen i och med pandemin och hemmajobb. Undersökningen visar också att problematiken även visar sig i de övre skikten. Hela 81 % av cheferna fundera sluta på grund av dåligt ledarskap från sina överordnade.

Samtidigt visar samma undersökning att cheferna själva är väl medvetna om att bristerna i sitt ledarskap. Hela 80 % efterfrågar ledarskapsutbildning gällande hybrid och remote work.

Vikten av att rekrytera bra chefer och ledare

Att bygga bra processer för att rekrytera kompetenta chefer och ledare är a och o för att bygga framgångsrika, välmående och produktiva team som håller över tid. Här är inkluderande ledarskap, psykologisk trygghet, digitalt ledarskap och förändringsförmåga avgörande.

Vi som jobbar på TNG Lead är specialister på att identifiera personer med rätta chefsegenskaperna för att klara den snabbrörliga utvecklingen på arbetsmarknaden. För att lyckas väger vi in och testar personens potential och personliga skills för jobbet. Vi är inte heller rädda för att utmana både våra kunder och kandidateter och kan utifrån en fördomsfri rekryteringsprocess presentera ett bredare och mer intressant diversifierat urval av chefskandidater.

Chefsrekrytering med TNG Lead - rekrytering av chefer med rätt ledarskapspotential

Vill du ha hjälp att rekrytera eller hyra din nästa chef?

Rekrytera och hyr rätt chefer och ledare med TNG Lead – specialister på fördomsfri och modern chefsrekrytering. Vi rekryterar och hyr ut ledare i hela Sverige.

Hitta rätt ledare idag

Rekommenderat för dig