TNG
Så mäter du digitalt ledarskap vid chefsrekrytering

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Testa framtida chefers digitala ledarskap och potential

Digitalt ledarskap är ett måste för moderna chefer

Är du som chef öppen, förändringsdriven och intellektuellt nyfiken? Det är några av frågorna vi vill ha svar på i våra chefsrekryteringar på TNG Lead. Allt för att hitta chefer med ett digitalt ledarskap. Ledare som följer med och utvecklas i dagens komplexa omvärld. Med intervjuer kommer vi halvvägs, sedan adderar vi tester där vi mäter chefers digitala mognad och potential!

Det är oundvikligt. Ingen kan ducka för den digitala transformation som sker idag. Alla kommer vi på ett eller ett annat sätt möta digitala förändringar på vår arbetsplats eller i vår yrkesroll. Och för en modern och hållbar ledare är det helt avgörande.

Så. Varför testar inte fler organisationer chefskandidaters digitala ledarskap?

Konsten att leda i förändring

Kort och gott handlar digitalt ledarskap om förmågan att fungera och navigera i en ständigt föränderlig miljö. En omvärld som bli alltmer komplex, inte minst till följd av den tekniska utvecklingen. Vi brukar också kalla definiera den som en VUCA-värld.

Tre nyckelfaktorer som ofta definierar ett digitalt ledarskap är:

  1. Flexibel och öppen. Att vara öppensinnad som ledare och ha en stark drivkraft för att lära är a och o i ett digitalt ledarskap. Liksom att vara intellektuellt nyfiken och ha en positiv inställning till utveckling och förändring.
  2. Leda förändring. Att det finns ett intresse för ledarskap i en föränderlig miljö och en vilja att inspirera till samarbete. En förmåga att hjälpa andra att hantera förändring, men också driva sig egen utveckling på ett självmedvetet och ödmjukt sätt.
  3. Driva affärer. Att kunna nätverka och utveckla och se affärsmöjligheter, samt hantera press och ständiga förändringar.

Med andra ord behöver en digital ledare lära sig hur man bättre kan nyttja dagens och morgondagens digitala tillgångar till sin egen och verksamhetens fördel.

Digitalt ledarskap går att testa!

För att identifiera chefer som behärskar ett digitalt ledarskap räcker det inte med att fråga om någon ”gillar teknik” lite kort på en anställningsintervju. I alla fall inte om du på allvar vill hitta ledare som uppmuntrar sina anställda att använda teknik, möta förändring med nyfikenhet, vara innovativa och samarbeta på nya sätt.
På TNG Lead undersöker vi därför närmare vad vi kallar för digital potential. Där både chefskandidatens vilja – och förmåga – att lära sig nya saker får plats.

Till vår hjälp använder vi objektiva arbetspsykologiska tester som undersöker och mäter beteenden som är kritiska för att vara bekväm och prestera väl i en föränderlig och digital arbetsmiljö. Såsom om personen aktivt söker möjligheter till egen utveckling. Om man snabbt kan anpassa sig till förändringar. Eller om hen är öppen för att prova saker och implementera nyskapande tillvägagångssätt.

Här får både personliga faktorer, såsom personlighet och motivation plats. Men också generell begåvning, det vill säga förmågan att se logiska samband, dra korrekta slutsatser av ofullständig information och hantera nya situationer inom rätt tidsram. Något som vi enligt forskningen vet är den enskilt viktigaste faktorn för framgång i yrkeslivet.

Det gör att vi får ett bättre urval av chefskandidater till slutfasen av rekryteringen. Och genom att testa tidigt – före intervjuer – låter vi inte eventuella fördomar om hur en bra ledare ser ut hindra oss från att verkligen hitta ledarna med störst potential för det digitala ledarskapet.

Vill du testa din nästa chef?

Låter det intressant att testa dina framtida chefers digitala mognad och ledarskap? Då kan vi på TNG Lead hjälpa dig! Vi fokuserar på rekrytering av mellanchefer, teamledare eller specialister i ledande roller, samt Second Opinion och kvalitetssäkrad successionsordning bland befintliga chefer i er organisation. Med oss får du en modern, fördomsfri och hållbar chefsrekrytering där digitalt ledarskap och digital mognad står i fokus.

Rekrytera din nästa chef idag!

Rekommenderat för dig