TNG
medarbetare tillbaka kontoret efter coronapandemin arbetssätt

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Tillbaka till kontoret – naturligt att många upplever trötthet

Corona backlash – vad gör vi nu?

Samhället öppnar upp och restriktionerna lättar. Många återgår nu till fysiska arbetsplatsen, och ett stort fokus ligger på hur medarbetare mår efter långa tiden av isolering. Coronapandemin har påverkat och förändrat arbetssättet för de allra flesta. Frågan som många nu ställer sig är: Hur ska vi arbeta framöver, och hur påverkar det vår psykiska hälsa?

De släppta restriktionerna innebär för många nu en återgång till den fysiska arbetsplatsen. Något som kan bli påfrestande och faktiskt kan påverka mer än du tror, menar Anita-Pettersson Strömbäck, lektor vid Institutionen för psykologi vid Umeå Universitet. Med andra ord är det inte konstigt om många känner sig trötta.

Från att ha jobbat isolerat och utan fysiska möten till att återgå till en miljö där någon oannonserat dyker upp vid ditt skrivbord, i korridorer och fikarum – bara det kan bli en stor omställning. Alla har varit med om en pandemi, men hur den drabbar oss enskilda individer skiljer sig åt.

Tänk på detta när ni återgår till kontoret

Hur väl distansarbetet fungerat under pandemin är det många som intresserat sig för. Forskarna Kristina Palm och Gisela Bäcklander från Karolinska Institutet samt Calle Rosengren från Lunds Universitet är tre av dem. De har framför allt fokuserat på vilka frågor verksamheter behöver ställa sig när de är dags att återgå till kontoret. Helt, delvis eller inte alls.

videomöte team distansarbete remote

För att hitta det nya normala menar forskarna att det är viktigt att ta med flera perspektiv i samtalet och visa på bra ledarskap: Vad behöver verksamheten och vad önskar medarbetarna? Fundera över hur ni bäst kan kombinera distansarbete och kontorsarbete så att medarbetare och chefer mår bra och lyckas prestera. Men det handlar också om verksamheten i sig, om vissa arbetsmoment måste utföras på specifika platser för att ge bra resultat. Likaså hur vi får till ett bra samtalsklimat.

Och som med mycket annat finns ingen enkel lösning. Idag vet ingen riktigt hur vi kommer jobba framöver, därför behöver du fundera över vad som är möjligt hos er. Inspireras gärna av andra, men det är viktigt att varje verksamhet hittar sin egen lösning i dialog mellan medarbetare och chef. Därefter är det viktigt att göra en riskbedömning, och då bland annat ta med den ekonomiska aspekten och arbetsmiljöperspektivet.

När det nya arbetssättet implementerats är det också viktigt med uppföljning. Hur väl fungerar det i verksamheten? Påverkas någon negativt av stress, isolering eller för dålig återhämtning? Följ upp detta regelbundet och skruva där det behövs. Att leda en verksamhet under och efter coronapandemin innebär också nya utmaningar i ledarskapet. Bland annat finns det risker med distansarbetet, som att det blir svårare att läsa av varandras reaktioner. Men även den sociala (och professionella) isoleringen. När den uteblir riskerar vi att inte utvecklas som vi ska.

Tips för dig som HR-chef

  • Följ löpande upp hur medarbetarna mår, nu räcker det inte med en enkät om året.
  • Visa medkänsla och intresse. Berättar en medarbetare att hen inte mår bra är det viktigt att lyssna och hänvisa till det stöd som finns, exempelvis företagshälsovården.
  • Glöm inte bort att cheferna också kan behöva stöd och uppmuntran, vi är alla människor och påverkas olika starkt.
  • Jobba hälsofrämjande och gör mer av det som fungerar bra.

Rekommenderat för dig