TNG
Ny rapport från stiftelsen Allbright visar att endast 1 av 10 VD:ar är kvinnor.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Endast 1 av 10 VD:ar i ”mångfaldens” Sverige är kvinnor. Varför?

Sverige långt efter många EU-länder

Fler och fler kvinnor får ledande befattningar på svenska börsbolag. Men en dörr är fortfarande stängd både för kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Dörren till VD-posten.
En utveckling som riskerar att få allvarliga konsekvenser för svenskt näringsliv framåt, enligt stiftelsen Allbrights senaste rapport.

Siffrorna från den årliga kartläggningen över representationen i Sveriges toppskikt visar att svenska storbolag går mot strömmen. Medan andra europeiska länder tillsätter allt fler kvinnliga VD:ar står Sverige och stampar. Siffrorna talar sitt tydliga språk. 9 av 10 VD:ar i Sverige är män med svensk bakgrund. Medan kvinnorna och personer med utländsk bakgrund stängs ute.

Det faktumet gör att Sverige i en internationell jämförelse hamnar under EU-snittet på plats 13 av 27. Och blir omsprungna av länder såsom Bulgarien, Kroatien och Slovakien som alla har dubbelt (!) så många kvinnliga VD:ar jämfört med våra siffror.

Utvecklingen går för sakta

Ska det behöva gå så långt så att kvinnliga VD-aspiranter behöver söka sig utomlands för att få jobb?
Det är en frågeställning som ställs i rapporten.

Det stora problemet är att utvecklingen mot ett mer jämlikt toppskikt går alldeles för sakta. Det räcker helt enkelt inte att antalet VD-kvinnor i Sverige har fyrdubblats de senaste tio åren. Siffran motsvarar ändå bara runt 10 % av totalen.

Något som Sara Scheef, VD för Ada Digital, rekryteringsbolag inom Tech och dotterbolag till TNG, lyfte redan 2020 när Albright-rapporten uppmärksammande den dystra statistiken kring women in tech.

Glädjande är dock att VD-kvinnorna idag finns och verkar både i små, medelstora och stora bolag och inom en rad branscher – både mans- och kvinnodominerade sådana. Och att det finns branscher som märker ut sig.

Industrin går mot strömmen

Industribranschen är ett sådant exempel där kvinnor gjort stora framsteg och ökat sin andel från 1 till 10 % representation på VD-posten på bara fem åren.
Även traditionella storföretag såsom H&M, Stora Enso och Telia har idag kvinnor på sina VD-poster, vilket ger en viktig signal till andra företag framåt.

Energi- och kraftförsörjningsbranschen är däremot ett sorgebarn där kvinnorna helt lyser med sin frånvaro. Både i ledningsgrupperna och på VD-posterna. I sin rapport bedömer Allbright att branscherna inte ens försökt rekrytera kvinnor, då de haft många år på sig utan att lyckats. Detta samtidigt som branschen står inför stora utmaningar både vad gäller omställnings- och klimatmål och är i stort behov av kompetens.

Överlag är slutsatsen är att när det kommer till mångfald och inkludering bland högre befattningar är utvecklingen brokig.

Svagt betyg till svensk industri

Hur ska då Sverige vända trenden?

Mycket handlar om att bryta mönster och våga tänka nytt. Här är en kompetensbaserad fördomsfri rekryteringsprocess avgörande. För rapporten lyfter bland annat att det finns stora brister bland ägare och styrelseledamöter när det kommer till rekrytering av de högsta chefspositionerna.

Många rekryteringar sker exempelvis via kontakter och nätverk idag, vilket är en känd faktor som motverkar mångfald. Det syns inte bara vad gäller könsbalansen. Utan även när det kommer till VD:ar med utländsk bakgrund som endast är ynka 11 % idag.

När man sätter det i relation till faktumet att antalet studenter med utländsk bakgrund på våra universitet motsvarar 23 % blir problematiken uppenbar.

– Det är ett svagt betyg för svensk industri när det kommer till att hitta och anlita de nya krafter som uppenbarligen växer på våra universitet. Om Sverige ska fortsätta exportera i en allt tuffare global konkurrens måste bolag skörda kunskapen hos hela befolkningen. Inte bara hos män med svensk bakgrund.

Maija Inkala, talesperson på stiftelsen Allbright

Kvinnor anställer mer jämställt

Företag som satsar på mångfald och inkludering har mycket att vinna och det handlar inte bara om det uppenbara som forskningen har fastslagit. Att diverseringen i ett bolag är avgörande för innovationskraften och därmed i grund och botten är en affärskritik fråga.

En annan stor vinst med jämställdhet i toppskiktet är att det ger ringar på vattnet. Siffror visar till exempel att VD-kvinnor rekryterar mer jämställt – inte bara i chefsleden utan också även i linjepositioner.

Samma tendenser visar även siffror från Almi när det kommer till personer utländsk bakgrund. I bolag där VD:n har utländsk bakgrund har även 42 % av styrelseledamöterna det. Samma siffror för företag med en vit svensk VD ligger på endast 4 %.

Mångfald lockar fler kandidater

Endast 1 av 10 VD:ar är kvinnor på svenska börsbolag enligt Allbrights senaste rapport.

Att anställa kvinnor och personer med utländsk härkomst är också viktigt ur ett Employer Branding-perspektiv för att locka framtida talanger.

Bland annat visar en studie från TNG att många kandidater värdesätter mångfald på arbetsplatsen och väger in det i valet av en ny arbetsgivare. En färsk rapport från Ada Digital visar också tydligt att kandidater inom Tech och digital utveckling anser att en blandning av kön, ålder, etnicitet är direkt avgörande i ett team i utvecklandet av morgondagens digitala produkter.

Allbright-rapporten pratar också om att kvinnor och etniska minoriteter i synliga roller tjänar som förebilder och som stämpel på moderniteten hos ett företag. Och att det bidrar till att locka fler talanger med olika bakgrund att söka lediga jobb på bolaget. Något som borde vara viktigt för alla företag som vi nå sin högsta potential framåt.

Vi på TNG är specialister på fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. Vill du veta hur vi kan hjälpa just din organisation att hitta medarbetare med rätt kompetens. Tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig