TNG
Tips till chefer och arbetsgivare för att underlätta för småbarnsföräldrar

Lästid: 2 minuter

Så kan du som chef underlätta för anställda med småbarn

Öka jämställdheten på jobbet

Glänsa på jobbet och samtidigt maxa familjelivet? En tuff ekvation för småbarnsföräldrar att få ihop. Många upplever att arbetsgivare saknar förståelse för att man som förälder inte vill hämta för sent på förskolan, och allt fler efterfrågar en mer positiv attityd och större flexibilitet. Så vad kan du som chef göra för att minska stressen för personal med småbarn?

Carita Håkansson är docent i hälsovetenskap vid Lunds universitet. I en aktuell studie har hon frågat 700 småbarnsföräldrar om hur de upplever balansen mellan vardagslivets olika aktiviteter.

Studien visar att förståelse och attityd från arbetsgivaren har en stor betydelse för anställda med småbarn. Om chefen har en positiv inställning till föräldraskap så minskar stressen bland småbarnsföräldrarna avsevärt.

Människor idag vill ju kunna kombinera familj med arbete och då är det viktigt att arbetsgivare och arbetskamrater har positiva attityder till detta, så man känner att man kan få ihop ett fungerande arbetsliv med ett fungerade familjeliv.

Det säger Carita Håkansson till SVT Nyheter.

Claudia Ullreich Engmer, rekryteringskonsult och konsultansvarig på TNG, instämmer. Hon tycker sig kunna se en trend där jobbsökande i allt högre grad efterfrågar flexibilitet och förståelse från arbetsgivaren. Något som idag blir en allt viktigare faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Claudia gör en koppling till sina egna erfarenheter:

– Min man är pilot, vilket innebär att han ibland är borta från familjen en vecka i sträck. Skulle TNG inte ha varit en flexibel arbetsgivare hade jag inte kunnat arbeta heltid och hade då heller inte kunnat kombinera familj och karriär.

Rutiner hjälper stressade föräldrar

Det som enligt studien främst har betydelse för småbarnsföräldrar är att man vet vem man ska lämna över till om man till exempel behöver gå tidigare från jobbet på grund av sjuka barn.

– Ordentliga rutiner för överlämning minskade stressen och ökade känslan av balans mellan vardagslivets olika aktiviteter, berättar Carita Håkansson om resultatet av studien.

Utöver goda rutiner är det även viktigt att man har en rak och öppen dialog, menar Claudia Ullreich Engmer:

Min erfarenhet är att om arbetsgivaren är flexibel och visar god vilja till att underlätta för en anställd att få ihop livspusslet (och inte bara för de som har barn) så får man som arbetsgivare igen detta flera gånger om.

3 tips till chefer som underlättar för småbarnsföräldrar

Det här kan du som arbetsgivare göra för att underlätta för anställda som är småbarnsföräldrar.

  1. Säkerställ att det finns rutiner för överlämning vid frånvaro
  2. Försök hålla en rak och öppen dialog
  3. Om möjligt – tillåt dina anställda att jobba hemifrån vid behov – något som blivit mer självklart i eran med hybridarbete

Rekommenderat för dig