TNG
Skapa könsmångfald på din arbetsplats genom att reflektera över de språkval du gör under rekryteringsprocesser och på arbetsplatsen.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Bromsar ordval ditt jämställdhetsarbete?

Inkludering på arbetsplatsen börjar med språket

Visste du att språkbruk och ordval kan bromsa jämställdhetsarbetet på din arbetsplats? Enligt en undersökning från LinkedIn har ordval stor betydelse för hur kvinnor och män känner sig inkluderade. Så vilket språk och ord ska du använda för att skapa inkludering på jobbet? Vi på TNG har plockat ut godbitarna från rapporten, som belyser hur du med rätt språkbruk kan skapa en mer könsbalanserad och inkluderande arbetsplats.

Language Matters Gender Diversity report, från Linkedin

I rapporten Language Matters: How words impact men and women in the wordplace har LinkedIn undersökt vilka ord kvinnor och män använder för att beskriva sig själva i arbetsrelaterade situationer. Resultat? Sättet man att beskriver sig själv på kan begränsa ens erfarenheter. Såväl under en pågående rekryteringsprocess som på arbetsplatsen.

Genom att män och kvinnor använder olika ord för att beskriva sig själva, relaterar de även i olika grad till det språkbruk som andra tillämpar i olika situationer. Något som i sin tur innebär att kollegors ordval på en arbetsplats kan skapa en upplevelse av inkludering och tillhörighet – men även det motsatta.

Här är några viktiga och lärorika insikter från rapporten:

1. Kvinnor mer benägna att lyfta soft skills

Soft skills, eller mjuka kompetenser, är en egenskap som refererar till icke-tekniska färdigheter. Som exempelvis personlig utveckling, kommunikation, interaktion med andra och social kompetens.

I LinkedIns undersökning blev män och kvinnor tillfrågade vilket kön de ansåg att mjuka färdigheter till största del förknippas med. Här svarade 61 % av de kvinnliga respondenterna att de associerar termen mest till sitt egna kön. Samtidigt som 52 % av männen associerade mjuka färdigheter till det manliga könet. Trots detta fann man att kvinnor är mer benägna att aktivt belysa sina mjuka färdigheter på LinkedIn jämfört med männen.

Läs även: Ny studie: Kvinnor och män får olika frågor på jobbintervjun

2. Ordval i platsannonser kan avskräcka kvinnor

TNGs kandidatrapport går i linje med LinkedIns rapport där ordvalen i platsannonsen har betydelse för vem som söker tjänsten.

Språkbruket som du använder i din arbetsbeskrivning och platsannons kan i högsta grad påverka om kvinnor väljer att söka tjänsten eller inte. Enligt LinkedIns rapport skulle 44 % av kvinnorna inte söka ett jobb om ordet ”aggressiv” ingick i arbetsbeskrivningen. Samtidigt som en av fyra kvinnor skulle avstå från att arbeta någonstans där tjänsten beskrivs som ”krävande”.

Att språkvalen är viktiga i arbetsbeskrivningen visar även TNGs kandidatrapport 2023. Enligt rapporten har 28 % av jobbsökarna låtit bli att söka ett jobb på grund av ordval eller tonalitet i annonsen. Samtidigt som 40 % av kvinnorna uppger att de låtit bli att skicka in en ansökan med anledning av att de kände att de inte skulle passa in i den beskrivna företagskulturen. Ordvalen i en arbetsbeskrivning, men även på karriärsidan, har på så sätt stor betydelse för vem som faktiskt kommer söka en specifik tjänst.

Läs även: Få fler ansökningar med en inkluderande och fördomsfri platsannons

3. Samma förmåner i fokus

Män och kvinnor efterfrågar generellt samma förmåner från sin arbetsgivare. Däremot visar LinkedIns rapport att flexibla arbeten, tjänster som erbjöd möjligheten att arbeta hemifrån och mer långtgående medicinska förmåner var mer efterfrågade av kvinnor. För att öka arbetsplatsens könsmångfald kan det således vara bra om du som arbetsgivare kombinerar monetära förmåner med förmåner som bidrar till livspusslet.

4. Ordval på en anställningsintervju

Även om LinkedIns rapport visar att kvinnor och män uttrycker sig olika på jobbet använder de liknande ord för att beskriva sig själva under en anställningsintervju. De tre orden som båda könen använder i störst utsträckning är ”hårt arbetande”, ”bra på mitt jobb” och ”självsäker”. (Ja, studien är inte svensk.) Intressant i sammanhanget ändå är att kvinnor även använder begrepp som beskriver deras mjukare sidor såsom sympatisk och stödjande.

5. Medias inflytande över yrkesbeskrivningar

Att kvinnor och män beskriver sig själva på ett likvärdigt sätt är alltså tydligt enligt LinkedIns rapport. Men vid en närmare titt av hur media beskriver egenskaperna i olika yrken finns det tydliga antaganden starkt knutna till kön. Exempelvis har media ofta beskrivit män och kvinnor inom samma bransch på olika sätt, där män i större utsträckning blir benämnda som ”ambitiösa” än kvinnor. Media kan på så sätt ha en inverkan hur män och kvinnor väljer att beskriva sig själva i professionella sammanhang.

Lära dig mer om ordval och inkludering i platsannonser!

Vill du få konkreta tips och verktyg på hur du kan skapa mer inkluderande platsannonser? Då ska du anmäla dig till TNG Evolves halvdagskurs i Digital kandidatattraktion och talent acquisition.

Boka utbildningsplats

Rekommenderat för dig