TNG
Omedvetna fördomar – så påverkar de din anställningsintervju

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Så kan omedvetna fördomar påverka din anställningsintervju

skrämmande fakta om bias i  jobbintervju

Handslag, ögonkontakt, klädstil… När vi möter en ny person är det oundvikligt att vi påverkas av fördomar och förutfattade meningar. Enbart baserat på yttre faktorer. Men denna högst mänskliga ”magkänsla” riskerar att ställa till med stor skada under en anställningsintervju. Här har vi samlat researchdata som bekräftar företeelsen: Omedvetna fördomar påverkar bedömningen av en kandidats kompetens.

Första intrycket avgörande

Forskning visar att det bara tar 7 sekunder att göra ett första intryck. Med andra ord: innan kandidaten ens hunnit säga hej och hänga av sig jackan, så har rekryteraren eller chefens hjärna börjat hantera information. Och redan här börjar alla tänkbara omedvetna fördomar kicka in…

Fördomar under intervjun kopplat till kön

När det kommer till att bedöma kompetens visar studier att både män och kvinnor har en tendens att ha fördomar mot män. Ofta ses kvinnor som mer omhändertagande, inkluderande och varma. Men! Även om de flesta ser mer positivt på kvinnor uppfattas ändå män i regel som mer kompetenta när det handlar om sannolikheten att utföra ett jobb väl. Så var uppmärksam. Fördomar under anställningsintervjun är vanliga. 

Läs även: Kvinnor och män får olika frågor på jobbintervjun

Självförtroende högt värderat

Självförtroende är en viktig faktor när det kommer till att lyckas på en jobbintervju. I en studie uppgav 20 procent av rekryterarna att de väljer bort kandidater som under intervjun sitter med korsade armar. Ett kroppsspråk som enligt rekryterarna återspeglar brist på självförtroende.

Rekryteringsbeslut sker snabbt

En studie bland 2 000 chefer visar att 1 av 3 rekryterande chefer bestämmer sig för vem de ska anställa inom 90 sekunder. Vilket gör den där första en och en halv minuten till den viktigaste stunden under hela anställningsintervjun.

Klädstil och handslag

55 procent av rekryterare och chefer skulle avvisa en jobbsökare baserat på deras handslag, framkom i en tidigare studie. Samma studie fastställde att hälften även skulle bli påverkade ifall de inte gillade kandidatens kläder. Samma gäller om de uppfattade kandidaten som osäker och bortkommen i interaktionen innan intervjun.

Läs även: Chefer tar rekryteringsbeslut på utseende

Ögonkontakt och röst

När det kommer till själva jobbintervjun uppgav 65 procent av cheferna att de skulle rata en kandidat som inte håller ögonkontakt. Och 40 procent menar att bara en kandidats röst kan vara skäl nog för ett ”nej tack”.

Ålders- och utseendediskriminering vanligt

Enligt TNG:s kandidatundersökning 2018 misstänkte 73 procent bland jobbsökare att de någon gång har blivit bortvalda på felaktiga grunder i samband med en rekrytering. I kandidatrapporten från TNG 2023 var motsvarande siffra hela 82 procent! 1 av 10 tror sig ha blivit bortvalda på grund av sitt utseende, medan 7 av 10 på grund av sin ålder. 

Turordning spelar roll

I vilken ordning intervjuerna sker kan också påverka. Att vara den fjärde personen som kliver in i intervjurummet verkar bädda för den bästa chansen att få en rättvis bedömning. Likaså kan en intervjutid sent på dagen, efter att en serie andra personer redan blivit intervjuade, påverka en jobbsökares chanser negativt.

Många går på kroppsspråk

Enligt en rapport från LinkedIn är soft skills en av de viktigaste trenderna inom rekrytering. Med soft skills menas på vilket sätt du genomför arbetsuppgifterna, vad du drivs av och hur du är som person. Exempelvis din förmåga att kreativt lösa ett problem eller samarbeta i ett team.

Men trots att dessa förmågor blir allt viktigare när arbetsmarknaden förändras och automatiseras saknar 41 procent bland chefer och rekryterare verktyg för att bedöma soft skills. I brist på tillförlitliga verktyg använder istället 70 procent avläsning av kroppsspråk som metod för att bedöma om kandidaten har de soft skills som tjänsten kräver. Allt enligt LinkedIn-rapporten.

Skrämmande siffror?

Ja, det tycker vi på TNG också. Därför har vi valt att utmana den traditionella anställningsintervjun och göra den mer fördomsfri, objektiv och rättvis. Som ett led i det kan nu våra kunder använda HR-tech mjukvaran Tengai i vår fördomsfria rekryteringsprocess. Tengai ställer samma frågor till alla, bryr sig inte om yttre faktorer och kan aldrig ha en dålig dag.

Vill du minska fördomars inflytande över dina rekryteringar och konsulttillsättningar? Ta hjälp av oss på TNG – vi är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim!

Boka möte direkt

Intervjun ifrågasätts Kaffebild

Rekryteringstrend: Intervjun ifrågasätts – fakta framför magkänsla

Anställningsintervjun har länge varit rekryterings­processens mystiska svarta box. En plats inom fyra väggar där ingen riktigt vet vad som sker. Men nu börjar boxen gradvis öppnas. Allt fler ifrågasätter den traditionella jobbintervjun, och fram växer nya metoder och innovationer – redo att förändra intervjun i grunden.

LÄS MER OM TRENDEN!

Rekommenderat för dig