TNG
Ny undersökning visar att kvinnor och män får olika intervjufrågor när de söker jobb.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Ny studie: Kvinnor och män får olika frågor på jobbintervjun

Intervjufrågorna som fler kvinnor får

Ställer du som rekryterar samma frågor till manliga respektive kvinnliga sökande under en jobbintervju? Enligt en amerikansk studie är svaret: Nej. Medan kvinnor tenderar att få fler intervjufrågor rörande styrkor och svagheter, får männen i högre utsträckning frågor gällande kriminalitet, religion och politik.

Undersökningen visar att företag som vill jobba för en kompetensbaserad fördomsfri rekryteringsprocess inte får glömma bort strukturer för själva intervjusituationen. För våra fördomar och förutfattade meningar smyger sig in även där.

Vid en första anblick kan exempelvis de aktuella frågorna som tas upp i studien upplevas som ganska traditionella.

Men. Efter närmare granskning slår forskarna fast. Kvinnor tenderar att få fler frågor som rör styrkor, svagheter och misslyckanden jämfört med männen.

Här är några exempel från studien:

 • Vilka är dina största styrkor? 44 % (kvinnor) mot 34 % (män)
 • Vilka är dina största svagheter? 37 % (kvinnor) mot 27 % (män)
 • Varför ska vi anställa dig? 45 % (kvinnor) mot 37 % (män)
 • Varför är du intresserad av jobbet? 44 % (kvinnor) mot 37 % (män)
 • Beskriv en gång när du misslyckats och hur du hanterade det? 26 % (kvinnor) mot 20 % (män)
 • Är du en lagspelare? 37 % (kvinnor) mot 31 % (män)

Frågorna i sig är inte ”dåliga” men de har en sak gemensamt. De handlar om att bevisa sitt värde.
”Faktumet att män är mindre benägna att ställas inför dessa frågor kan tyda på att vissa intervjuare automatiskt ser dem som mer kapabla. Och eftersom du förmodligen redan har tagit dig tid att bekräfta att kandidaterna är kvalificerade innan de når intervjusteget, är det ingen mening med att slösa bort en fråga när du kan fråga något mer insiktsfullt”, säger forskarna.

Fler kvinnor får intervjufrågor om framtidsplaner

Studien som Savanta tillsammans med Resume.io står bakom bygger på en undersökning bland 2 000 deltagare i USA som fått svara på frågor kring sina värsta upplevelser kring frågor på jobbintervjuer. Från frågor som personerna fruktar till sådana som är rent olagliga.

Undersökningen bjuder på fler intressanta insikter. Den visar även att fler kvinnor (43 %) än män (34 %) får frågan: Var ser du dig själv om fem år?
Något som forskarna menar kan vara ett kodat sätt att ta reda på om kvinnan planerar att bilda familj inom den närmsta framtiden.

Michelle Budig, professor i sociologi vid University of Massachusetts, påpekar i rapporten att familjeliv med barn kan ha en helt annan effekt på karriärmöjligheterna för kvinnor än för männen. Hennes bästa råd till dig som rekryterande chef är att vara medveten om risken att fördomar påverkar intervjufrågorna.

”Arbetsgivare ser fäder som mer stabila och engagerade i sitt arbete”, säger hon. ”De har en familj att försörja, så de är mindre benägna att var ombytliga. Det är motsatsen till hur föräldraskap bland kvinnor tolkas av arbetsgivare. Den konventionella historien är att de arbetar mindre och att de är mer distraherande när de är på jobbet.”

Männen får intervjufrågor om religion och politik

Men männen då? Finns det frågor som de i större utsträckning får på en jobbintervju? Jo, medan kvinnor ställs inför fler kompetensinriktade frågor, får männen desto mer frågor om sina eventuella tidigare kriminella handlingar och kontakt med polisen. Här är siffrorna 31 % för män och 21 % för kvinnor.

22 % av männen uppger dessutom att de fått svara på frågor kring sin religiösa övertygelse. Samma siffra bland kvinnor var 13 %.

Männen tenderar också att tillfrågas om sexuell läggning, ålder, familj, funktionshinder och politiska övertygelser oftare jämfört med kvinnor. Frågeställningar som i Sverige kan räknas som diskriminering.

Några exempel från studien där männen får flest frågor:

 • Frågor som rör politik 18 % (män) mot 8 % (kvinnor)
 • Hur ärlig är du? 34 % (män) mot 26 % (kvinnor)
 • Frågor som rör ålder 22 % (män) mot 14 % (kvinnor)
 • Frågor som rör relationer 30 % (män) mot 22 % (kvinnor)
 • Frågor som rör funktionshinder 22 % (män) mot 14 % (kvinnor)

3 snabba tips för en mer fördomsfri jobbintervju

 • Fokusera på att alla kandidater ska få en rättvis och positiv upplevelse.
 • Använd ett strukturerat intervjuformat där du ställer samma frågor till ALLA kandidater för att kunna göra en rättvis bedömning.
 • Samla in feedback efter intervjuerna för att kontinuerligt utvärdera din process och för att bekräfta att frågorna du ställer hjälper, inte stjälper.

Vi på TNG är specialister på fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. Vill du veta hur vi kan hjälpa just din organisation att hitta medarbetare med rätt kompetens? Tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig