TNG
Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring - rapport från TNG

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

VD-Insights: Ny rapport visar jobbsökarnas krav 2023 – har du koll?

Ökade krav på chefen, lönen, hybridarbete och mångfald

Nytt år – och en förändrad arbetsmarknad. Men kompetensbristen på specialister kvarstår. Så vilka krav och förväntningar har egentligen jobbsökare på potentiella arbetsgivare, 2023 och framåt? Det har vi på TNG kartlagt i en ny omfattande rapport.

Ladda ner rapporten här!

Åda Edman Källströmer, VD TNG Group AB
Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Det har länge talats om ”The Future of Work”. Men nu är vi verkligen där. Och det påverkar dig som ska rekrytera.

Vissa talar om ”det gränslösa arbetslivet”, där ny teknik och digitalisering suddat ut gränserna mellan arbete och fritid. Samtidigt tvekar många att byta jobb med en stundande lågkonjunktur runt hörnet, och kompetensbristen eskalerar.

Sedan pandemin kan vi också se en ny kravbild från jobbsökare. Många har hunnit inse var och hur de vill jobba – och ställer krav därefter. Om hybridarbete och förmåner. Om ett inkluderande och engagerande ledarskap. Och inte minst om hur en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess, med fokus på kompetens och utvecklingsmöjligheter, borde se ut. Hela vägen från ansökan till mötet med chefen på anställningsintervjun.

Anonym kartläggning av jobbsökares krav

Så hur kan du som arbetsgivare agera för att lyckas?

För att ta reda på det och få en aktuell bild av jobbsökarnas krav vid rekrytering har vi på TNG valt att fråga dem själva. I en digital enkätundersökning fick respondenter från ett brett spektrum av branscher, över hela Sverige, tycka till i frågor som rör jobbsökande. För att se hur pandemin och det nya hybrida arbetslivet påverkat jobbsökarnas åsikter och erfarenhet jämförde vi även årets resultatet med siffrorna från 2019.

Rapporten ger både chefer och arbetsgivare viktiga insikter och konkreta tips kring hur de ska tänka vid rekrytering 2023 – och framförallt vad de ska undvika för att inte missa de bästa kandidaterna.

Diskrimineringen i arbetslivet ökar

Något av det mest alarmerande du förmodligen kommer slås av, är att diskrimineringen på arbetsmarknaden ser ut att öka. Hela 82 % uppger att de tror sig ha blivit bortvalda på diskriminerande eller irrelevanta grunder. En ökning med 12 % från 2019. Ålder är fortsatt den den vanligaste orsaken. Det svarar hela 70 %, vilket också är en ökning med 12 % från 2019.

Den negativa utvecklingen sker samtidigt som anställda idag vill ha mångfald på jobbet. 85 % i vår undersökning uppger att de vill jobba i team med olikheter. Framför allt är det blandade åldrar och kön som toppar önskelistan.

Vår undersökning visar därmed att det aldrig har varit viktigare att utmana traditionell rekrytering och inte stirra sig blind på informationen i ett CV och faktorer såsom ålder, namn och etnicitet. Helt enkelt för att inte gå miste om de bästa kandidaterna, oavsett bransch eller yrkesområde.

92 % tycker rekrytering tar för lång tid

Ny kandidatrapport från TNG: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring

Anmärkningsvärt är också att en klar majoritet av jobbsökare upplever att rekryteringsprocesser ofta drar ut på tiden. 92 % uppger att de tycker att rekrytering ofta eller ibland tar för lång tid. Och ännu fler, 93 %, svarar att de någon gång har känt sig frustrerade i samband med att det sökt jobb.

Framför allt är det bristande kommunikation kring vad som händer med ansökan som skapar irritation hos jobbsökarna. Föga förvånande, med tanke på att 44 % menar att de vill ha full insyn i rekryteringsprocessen och bli notifierad så fort något nytt händer.

Fler highlights från rapporten:

  • 80 % av de tillfrågade vill jobba helt eller delvis remote. Endast 20 % vill uteslutande jobba från arbetsplatsens kontor.
  • 72 % uppger att en bra chef är viktigaste faktorn i valet av ny arbetsgivare. Först på andra plats (64 %) hamnar lönenivå och förmåner.
  • 59 % uppger att möjlighet till ”Work life balance” är en viktig faktor i valet av arbetsgivare.
  • 87 % anser att den viktigaste chefsegenskapen är att vara rak och tydlig. Följt av engagerad (85 %) och inlyssnande. (66 %). Vidare efterfrågar 65 % en chef som är inkluderande och kan främja samarbeta mellan medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
  • 86 % vill inte få privata frågor på anställningsintervjun. Frågor som framförallt bör undvikas handlar om facklig anslutning, partners arbete, hälsotillstånd samt barn och familj.

Vill du ta del av resultatet i sin helhet? Ladda ner rapporten kostnadsfritt via länken nedan.

Ladda ner rapporten här!

TNG gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. I hela Sverige.

Fördomsfri rekrytering, bemanning och interim

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Vi tar ett helhetsgrepp kring kompetens, attraktion, kandidatupplevelse och compliance, utan att ta din tid i anspråk – allt för att du ska kunna fokusera på ditt dagliga arbete.

Kontakta oss här!

Rekommenderat för dig