TNG
Fördomsfri rekrytering i stora volymer stärker gymkedjans muskler

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Fördomsfri rekrytering i stora volymer stärker gymkedjans muskler

Så rekryterar Fitness24Seven fördomsfritt med TNG

Att hitta serviceinriktade och motiverade medarbetare till en arbetsplats kan ofta vara både svårt och tidskrävande. Hur lyckas man då löpande hitta kandidater till 150 arbetsplatser – utspridda i hela landet? Med TNG som rekryteringspartner rekryterar gymkedjan Fitness24Seven fördomsfritt till sina anläggningar runt om i Sverige. Utan att ge avkall på kvalitén. 

Fitness24Seven växer så det knakar. På 15 år har de gått från att ha ett gym i Malmö till att vara en av Europas snabbast växande gymkedjor med närmare 250 gym i sex länder. Förutom i Sverige, Norge och Finland hittar du idag Fitness-gym i Polen, Thailand och Colombia!

Kvalitativ träning för den vanliga motionären utan att det kostar en förmögenhet har från starten varit kedjans grundidé. Verksamheten genomsyras av tanken om att alla ska känna sig välkomna att träna på sina egna villkor – oavsett ålder, kön eller ekonomiska förutsättningar. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns en separat avdelning för tjejer.

För ungefär två år sedan såg man att det fanns en möjlighet att attrahera nya kundgrupper och skapa en ännu mer välkomnande miljö för alla som besöker kedjans gym. Och det är här TNG kommer in i bilden.

Fördomsfri rekrytering + mångfald = sant

När Fitness24 tog sikte mot sitt nya koncept ”SR 2.0” (SR = Site Responsible) beslutade de att löpande rekrytera hundratals nya anläggningsansvariga, så kallade Site Responsibles, och platschefer. Detta för att täcka upp, bemanna och höja servicenivån på alla anläggningar. För att på bästa sätt återspegla sin kundmålgrupp var ett önskemål att hitta medarbetare i olika åldrar, med varierande bakgrund samt både män och kvinnor.

Ett sådant omfattande uppdrag krävde en flexibel samarbetspartner som kunde anpassa sig till och stötta det nya arbetssätt som Fitness24Seven ville implementera. Valet av rekryteringspartner föll då på TNG – specialister inom fördomsfri rekrytering och bemanning.

Med hjälp av TNG rekryterar Fitness24Seven fördomsfritt. Vilket rimmar väl med gymkedjans målsättning att hitta de bästa medarbetarna och samtidigt skapa ett diversifierat team som speglar kunderna.Det konstaterade TNG:s VD Åsa Edman Källströmer när samarbetet inleddes i februari 2018:

– Fitness24Seven har högt ställda mål på att inte bara rekrytera de allra bästa personerna, utan också behålla stor mångfald i sina team. Med TNG:s fördomsfria rekryteringsmetodik, som bygger på vetenskap och forskning, är jag övertygad om att vi kommer att lyckas eftersom vi ser till alla sökandes kompetens, inte deras ålder, namn, kön, eller bakgrund.

Samarbete utanför boxen

Fredrik Krüeger, HR-chef på Fitness24Seven

Fredrik Krüeger, HR-chef på Fitness24Seven

För att kunna lägga allt fokus på jobbsökares kompetens och potential utmanar TNG den traditionella rekryterings­processen. Bland annat frågar de aldrig efter de sökandes ålder, foto eller personligt brev. En annan viktig faktor är att de låter alla kandidater genomföra arbetspsykologiska screeningtester innan deras rekryterare tittar på CV och kallar till intervju.

TNG:s nytänkande arbetssätt är något som uppskattas av Fitness24Seven:

– TNG har ett helhetstänk som vi verkligen gillar, och där man precis som vi tänker lite utanför boxen för att få ut maximalt av ett samarbete, berättar Fredrik Krüeger, HR-chef på Fitness24Seven.

En utmaning den snabbväxande gymkedjan hade var att hitta en samarbetspartner som kunde rekrytera på distans. Detta eftersom många av tjänsterna är placerade på mindre orter. För TNG var inte detta något problem, då de sedan tidigare hade erfarenhet av distansrekryteringar.

Hittills har 90 procent av alla intervjuer genomförts via Skype eller Facetime. Ett agilt och digitalt sätt att jobba på som uppskattas internt på Fitness24Seven och som enligt Fredrik även får TNG att sticka ut i mängden:

– Vår tidigare samarbetspartner hängde inte riktigt med i svängarna när det gällde att hitta kandidater som passade in i vårt nya tänk och vår expansionshastighet. Den största skillnaden om man jämför TNG med andra aktörer är synsättet på hur man rekryterar. Det känns modernt, lite annorlunda och väl genomtänkt även vad det gäller att nyttja digitala kanaler.

Guldkandidater uppfångade i tid

Med hjälp av de skräddarsydda arbetspsykologiska testerna, som Fredrik beskriver som ”bra, tydliga och enkla”, gör TNG fördomsfria urval i takt med att ansökningar kommer in. Trots att det handlar om en så pass stor mängd kandidater som genomgår processen upplever han aldrig att det tummas på kvalitén. Tvärtom konstaterar Fredrik att de kan se en väldigt hög standard på kandidaterna. Något han kopplar till det fördomsfria arbetssättet:

I och med att TNG först och främst arbetar med en fördomsfri rekrytering och ser till kompetensen och inte vilken skola man har gått får vi in mycket mer träffsäkra kandidater till våra tjänster.

En annan fördel med TNG:s sätt att arbeta är enligt Fredrik den minskade risken att de tappar kandidater till andra arbetsgivare:

– Snabb leverans och snabb återkoppling är till stor fördel för oss. Då hinner vi med att fånga upp guldkandidaterna så de inte går vidare i andra rekryteringar.

Löpande feedback och en ärlig dialog

De snabba processerna uppskattas även av gymkedjans Area Managers, som finns på plats på gymmen runt om i landet:

– De är jättenöjda med vårt samarbete och den snabba återkopplingen. För våra Area Managers har arbetet i rekryteringen effektiviserats. Det gör att vi kommer till ett bra beslut inom en tidsram som passar vår verksamhet väldigt bra, fastslår Fredrik.

Avslutningsvis konstaterar gymkedjans HR-chef att dialogen under samarbetets gång har fungerat till belåtenhet:

– TNG är öppna för feedback och vi har ett väldigt bra samarbete som gör att vi utvecklar varandra. Vi upplever TNG som en professionell samarbetspartner som hela tiden strävar efter att bli bättre. TNG söker hela tiden efter feedback för att utveckla samarbetet till något bättre och har en väldigt tydlig och ärlig dialog kring hur arbetet fungerar, vilket är något vi uppskattar.

Förändringsresan fortsätter för Fitness24Seven, med TNG som fortsatt rekryteringspartner. Tillsammans jobbar de nu vidare mot visionen om SR 2.0!

Vill du veta mer om hur TNG kan hjälpa dig med din rekrytering eller bemanning hör av dig här!

Rekommenderat för dig