TNG
Success story: Kamstrup rekryterar för en ljusare energiframtid med TNG Tech

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Kamstrup rekryterar för en ljusare energiframtid med TNG Tech

Hållbar teknikrekrytering för grön omställning

Hur kan vi optimera våra energiresurser? En brännande aktuell fråga som står högst på agendan hos Kamstrup – världsledande tillverkare av systemlösningar för smart energi- och vattenmätning. För att fortsätta vara drivande i den gröna omställningen och möta kundernas behov är rätt personal avgörande. Här spelar samarbetet med TNG Tech en viktig roll.

Jimmy Grönlund, Global Head of Customer Support & Service på Kamstrup
Jimmy Grönlund, Global Head of
Customer Support & Service på Kamstrup
.

Kamstrup är minst sagt ett företag på frammarsch.

Sedan 1946 har det danska energibolaget gått från att leverera elmätare, till att erbjuda ett brett utbud av avancerade IT-lösningar och smarta produkter. Allt för att bolag och samhällen ska kunna minska sin vattenförlust och öka energieffektiviteten.

Idag har Kamstrup medarbetare i över 20 länder och försäljning i fler än 90 länder. Framgångsfaktorn? Erbjudandet om heltäckande information från kundernas distributionsnät.

– Bättre data leder till bättre beslut. Genom att analysera den information vi får från våra intelligenta mätare kan vi förmedla användbara insikter som hjälper våra kunder att optimera sina resurser och fatta smartare och mer noggranna beslut framåt, berättar Jimmy Grönlund, Global Head of Customer Support & Service på Kamstrup.

Ligger i framkant

För att lyckas leverera de mest innovativa mätningslösningarna och vara fortsatt marknadsledande gäller det att vara på tårna. Jimmy betonar vikten av att hålla sig uppdaterad kring branschens tekniska utveckling och strävan efter nya och bättre arbetssätt.

Samtidigt kommer ständigt nya EU-direktiv, lagar och förordningar att koll på som en del av den pågående gröna omställningen. Här har Kamstrup ofta en drivande och utbildande roll:

– För flera av våra kunder, som många är kommunala bolag, är det mycket som är nytt kring hur man kan jobba med data och optimera för att följa nya regelverk. Därmed behöver vi hålla oss uppdaterade kring allt som sker för att vara redo när det faktiskt behövs och proaktivt kunna möta kundernas behov, konstaterar Jimmy.

Datadriven och hållbar teknikrekrytering

Samarbete mellan Kamstrup och TNG Tech för rekrytering av teknisk spetskompetens och ledare.

En annan förutsättning för att ligga i framkant är rätt personal.

Men att hitta personer med den tekniska kompetens och personliga egenskaper som krävs kan vara en utmaning. Inte minst då Kamstrup befinner sig i en nischad bransch. Samtidigt som kompetensbrist idag är en utmaning för många inom tekniksektorn.

Därför uppskattar Jimmy det långtgående och nära samarbetet med TNG Tech – specialister på teknik- och ingenjörsrekrytering som rekryterar datadrivet med fakta, vetenskap och metod i fokus. Allt för att nå talanger som andra missar och hitta kompetens som skapar innovation och bidrar till en mer hållbar och lönsam verksamhet.

Rekrytering av ledare och teknisk spetskompetens

I sin roll ansvarar Jimmy bland annat för avdelningarna inom produktservice och incident management globalt. Därmed har han varit involverad när TNG Tech hjälpt till med tillsättning av såväl IT-ingenjörer och andra tekniska roller, liksom projektledare och chefer, till Kamstrups växande organisation i Sverige.

Jimmy, som själv rekryterades via TNG Tech för två år sedan, värdesatte redan då löpande uppföljning och personliga kontakt:

– Rekryteringsprocesser är idag ofta långa, komplicerade och utdragna. Många gånger söker man ett jobb och sedan händer inget mer. Men här fanns en känsla av genuin uppföljning under varje steg i processen som jag uppskattade.

– Det fina är att när jag sedan själv rekryterat med hjälp av TNG Tech så har kandidaterna vittnat om samma upplevelse. Så det var inte bara jag som hade tur.

Kamstrups vision: att revolutionera leveransen av rent vatten och ren energi genom intelligens.

Personlig kontakt och nischad expertis

Snabb uppföljning, interaktion och proaktiv kommunikation har även varit utmärkande för dialogen med TNG Tech som rekryterande chef, berättar Jimmy. Han beskriver en nära personlig kontakt som bygger en förståelse för verksamhetens långsiktiga vision och kunskap om rollerna de ska tillsätta. Med tiden har ett tydligt gemensamt ramverk växt fram:

 – Eftersom vi jobbar med samma rekryterare mer eller mindre hela tiden har de en bra insikt i vad vi jobbar med och vill åstadkomma.

– Rekryteringarna går snabbt och effektivt och jag upplever att vi kortat ner alla led som riskerar att sinka processen.

Bättre beslutsunderlag med tester

Som en del av TNG Techs rekryteringsprocess får alla sökande tidigt i urvalsprocessen genomföra arbetspsykologiska screeningtester, som tillsammans med andra mätbara urvalsmetoder kvalitetssäkrar kompetens och potential. Även detta är något Jimmy ser positivt på:

– Det jag gillar med testerna är att de är förståeliga för mig. Det är inte alltid tydligt för en person som ska fatta beslut och sitter med feedback från intervjuer och CV:n. Men testerna från TNG Tech ger ett lättförståeligt, transparent och datadrivet beslutsunderlag.

Stöd kring digital platsannonsering

TNG Tech hjälpt till med tillsättning av såväl IT-ingenjörer och andra tekniska roller, liksom projektledare och chefer till Kamstrup.

För att lyckas attrahera rätt kandidater har Kamstrup även fått stöttning kring sina platsannonser. Ett utifrånperspektiv som varit uppskattat.

– Vi kan ju själva formulera våra tankar om tjänsten inom Kamstrup. Men då TNG Tech har god kännedom om verksamheten och våra visioner kan de tanka av oss information och sedan vrida det så det blir förståeligt för kandidatmarknaden. Vad innebär tjänsten i praktiken? Vad kommer man göra? Detta är viktigt att kunna förmedla på ett tydligt och transparent sätt.

Mångfald bland kandidaterna

Jimmy beskriver kandidatleveransen från TNG Tech som ”spot on”. Där han menar att han, utöver rätt matchning kring kompetens, mött en större variation av personlighetsdrag hos kandidaterna:

– Det är något jag verkligen uppskattar. Att alla inte är likadana. Både på pappret kompetensmässigt och personlighetsmässigt.

– Har man olika approach på saker och ting, även om det tekniska är det samma, så bidrar det med andra perspektiv i verksamheten.

Framtiden för Kamstrup och TNG Tech

Med en växande personalstyrka i Sverige kommer Kamstrup fortsatt vara en ledande aktör i den gröna omställningen. Genom sitt samarbete med TNG Tech ser de fram emot att expandera vidare och vara ledande mot en mer hållbar framtid.

– Vi är fast beslutna att fortsätta leda vägen mot en mer ansvarsfull och hållbar energi- och vattenförsörjning som kan uppfylla den växande efterfrågan i världen, avslutar Jimmy.

Behöver din organisation också hitta rätt teknisk spetskompetens eller moderna ledare för att vara en del av den gröna och digitala omställningen? Tveka inte att höra av dig till oss på TNG Tech. Oavsett om du önskar stöd med en hel rekrytering eller en flexibel interimslösning ser vi till att hitta ett upplägg som passar just din verksamhet.

Kontakta oss idag!

Rekrytera och hyr kvalitetssäkrade inköpare, ingenjörer och tekniker vetenskapligt med TNG Tech

Vetenskaplig interim- och teknikrekrytering av ingenjörer

Digitaliseringen och utvecklingen inom Industri 4.0 gör att efterfrågan på teknisk kompetens ökar kraftigt. Samtidigt som alla slåss om samma kandidater. För att lyckas med teknik- och ingenjörsrekrytering behöver vi därför tänka om och utmana den traditionella rekryteringsprocessen och synen på kompetens. Och det är just det vi på TNG Tech gör. Varje dag.

Med grund i fakta, vetenskap och mätbara processer hjälper vi arbetsgivare i hela Sverige att hitta nya talanger och kvalificerade medarbetare som andra missar. Teknikkompetens som långsiktigt bidrar till innovation och lönsamhet.

Så kan TNG Tech hjälpa dig

Rekommenderat för dig