TNG
Björkdalsgruvan rekryterar chefer och specialister via TNG.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Björkdalsgruvan rekryterar specialister till sin guldgruva i Skellefteå via TNG

”Vi jobbar med Employer branding på bred front”

Att nå ut i bruset som en mindre aktör inom gruvindustrin i Skellefteå, vid sidan av ett starkt och antikt varumärke som Boliden, är en utmaning. Men Björkdalsgruvan – en av norra Europas största gruvor för utvinning av guld – jobbar på bred front för att stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare.
För att få in ett större och bredare flöde av intressanta kandidater till sina specialist- och chefsroller har bolaget anlitat TNG Tech som rekryteringspartner.

Olivia Schönfeldt, HR-specialist på Björkdalsgruvan.
Olivia Schönfeldt, HR-specialist.

Du hittar Björkdalsgruvan nordväst om Sandfors, cirka 20 kilometer väster om Kåge i Västerbottens län. I närheten av Boliden, som de flesta förknippar med gruvindustrin.

Här arbetar idag cirka 240 personer ovan och under jord. Därutöver finns ett hundratal externa entreprenörer på plats.

HR-specialisten Olivia Schönfeldt, som arbetat på Björkdalsgruvan i drygt två år, medger att hon själv inte hade koll på bolaget och gruvan innan hon sökte jobbet. Trots att hon är uppvuxen i regionen.

Just det faktumet sätter fingret på en av de största HR-relaterade utmaningarna som företaget brottas med just nu.

Att synas och nå ut som ett eget starkt varumärke. För att säkerställa kompetensförsörjningen nu och i framtiden. I en region som står inför ett historiskt skede med miljardsatsningar kopplade till den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin. Och där storföretaget Northvolts är mitt uppe i etableringen av sin gigantiska batterifabrik som skapar tusentals arbetstillfällen.

Större rörlighet och ökad konkurrens om kompetensen

Ett visst orosmoln finns att de nya satsningarna kan komma att öka konkurrensen om kompetensen inom vissa yrkesgrupper. Olivia har till exempel märkt av en något större rörlighet bland medarbetarna, främst på tjänstemannasidan, sedan till Northvolt påbörjade sitt arbete i regionen för några år sedan.

Samtidigt tycker hon att fördelarna med den rådande utvecklingen i området övervinner nackdelarna. Regionen växer, fler arbetstillfällen skapas och fler och fler väljer att bosätta sig i området. Vilket bidrar till en större kandidatbas även för Björkdalsgruvan.

– Det är ju väldigt bra för Skellefteå att det pratas så om oss och att fler får upp ögonen för oss, säger hon.

Så jobbar Björkdalsgruvan med Employer Branding.


Guldet lockar specialister

Björkdalsgruvan har dessutom ett trumfkort i rockärmen som andra aktörer har svårt att mäta sig med. Speciellt när det kommer till specialistkompetens inom till exempel geologin.

Vi talar om guldet.

Denna unika ädelmetall som är Björkdalsgruvans signum. Och en stor anledning till att geologer från hela världen väljer att flytta till Sverige och jobba i gruvan.

Ett annat dragplåster är gruvans unika uppbyggnad. Bland annat genom att ha en väldigt låg halt av sulfider i berget. Vilket gör att gruvan kan titulera sig som en av de renaste i världen.

Men. Det räcker inte hela vägen för att klara kompetensförsörjningen.

”Det känns tryggt att jobba med TNG”

TNG:s rekryterare Jenny Nilsson tillsammans med Olivia Schönfeldt på plats i Björkdalsgruvan.
TNG:s rekryterare Jenny Nilsson tillsammans med Olivia Schönfeldt på plats i Björkdalsgruvan.

För att bygga ett starkt Employer Brand och öka attraktionskraften har gruvans HR-avdelning arbetat på bred front de senaste åren. Här är satsningen på fördomsfri rekrytering i samarbetet med TNG en del.

Olivias första kontakt med TNG fick hon redan på utbildningen, då hon och hennes kursare fick chans att testa screeningsverktyget Tengai, som TNG har varit med och utvecklat.

Eftersom Björkdalsgruvan jobbar mycket med jämställdhets- och mångfaldsfrågor såg Olivia en stor potential i att inleda ett samarbete med TNG och testa vad fördomsfri rekrytering kan tillföra till bolaget. Något hon tycker fallit väl ut.

– Jag tycker ju själv att jag jobbar fördomsfritt, men det handlar så mycket om att för det första hitta kandidaterna. Och det är där jag upplevt att samarbetet fungerat extra bra. TNG har hittat personer som jag inte tror vi hade hittat annars, säger hon.

Hon ser också mycket positivt på att TNG redan inledningsvis testar alla sökande – för att ge alla samma chans. Hon tycker även att de kandidater som presenterats har hållit väldig hög kvalitet. Samtidigt som kommunikationen har varit god med ansvarig rekryterare hela vägen i mål.

– Vi har fått bra kandidatsammanfattningar som varit tydligt upplagda så att det verkligen går att jämföra dem. Till exempel utifrån testerna, vilket varit till stor hjälp.

– Risken med att anlita ett rekryteringsföretag är annars att de snabbt vill checka av och få in intäkten. Men det har jag aldrig känt med TNG. Det har känts tryggt att veta att jag kommer få bra kandidater och att rätt frågor har ställts utifrån en bra research, fortsätter Olivia.

Björkdalsgruvan rekryterar via TNG till sin guldgruva.

Fler konkreta satsningar kring Employer Branding

Olivia och hennes kollegor jobbar också med Employer Branding på andra sätt.

Bland annat genom att:

  • Medverka på mässor. Både i Sverige och Norden.
  • Satsa lokalt. Genom sponsring av lokala föreningar, arrangemang, den lokala lanthandeln, en ny lekplats till förskolan osv.
  • Samarbeta kring utbildning. Bland annat med Bergsskolan i Filipstad som utbildar högskoleingenjörer och högskoletekniker inom berg och metall.
  • Öka synligheten och aktiviteten på LinkedIn. Här handlar det också om att öka engagemanget bland medarbetarna att dela lediga jobb och tipsa sitt nätverk.
  • Satsa på kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Till exempel publiceras alltid alla lediga tjänster internt. Medarbetare som uttrycker att de vill utvecklas, byta tjänst osv fångas också upp.
  • Giveaways till personalen. I form av brandade mössor, vildmarksprylar mm. Prylar som man har användning för.
  • Rekryteringsbonus. Till alla som tipsar om en person som leder till anställning.

– Som liten aktör i förhållande till andra i området har vi verkligen fått ställa oss frågan. Vad ger mest? Var ska vi lägga krutet? Och vad är smartast? Det har varit viktigt att inte slentrianmässigt fortsätta på samma spår, utan också våga testa nya vägar att nå ut, konstaterar hon.

Fokus på nya fyndigheter

Gruvans ägare, kanadensiska Mandalay Resources, fortsätter samtidigt att investera och utveckla gruvan. Till exempel har ett jättestort projekt de senaste åren handlat om att höja dammen K1, som ska skapa mer utrymme i gruvans sandmagasin.

En annan satsning är fortsatt prospektering i underjordsgruvan och regionalt i området. Det vill säga arbetet för att hitta nya fyndigheter.

Här har den så kallade Aurorazonen som upptäcktes 2018 banat väg. Det handlar om en stor malmkropp. 400 meter djup. 500 meter bred. Som idag bildar ett nätverk av kvartsgångar i berget och där arbetet spås fortgå i ytterligare några år till vid sidan av andra projekt.

Överblick över Björkdalsgruvan utanför Skellefteå.


Specialister och chefer inom prospektering

Satsningarna på prospektering kräver självklart specialistkompetenser. I skrivande stund söker Björkdalsgruvan till exempel en Senior Exploration Geologist. En chefsrekrytering som sker i nära samarbete med TNG. Dessförinnan har även TNG rekryterat en miljöingenjör och en gruvgeolog till gruvan.

Åsa Corin, chefsgeolog på Björkdalsgruvan.
Åsa Corin, chefsgeolog på Björkdalsgruvan.

Åsa Corin, chefsgeolog på Björkdalsgruvan, är rekryterande chef för den aktuella tjänsten.

– Samarbetet med TNG har fungerat bra, jag har fått bra återkoppling och kontinuerlig uppdatering om hur processen fortgår, säger hon.

Åsa ansvarar för hela geologiavdelningen som består av en gruvgeologiavdelning, prospekteringsavdelning, diamantborrningsavdelning och resursgeologiavdelning. Totalt 27 personer.

När det kommer till rekrytering listar Åsa två utmaningar som står ut inom hennes område. Dels handlar det om att hitta rätt kompetenser. Dels om de långa rekryteringstiderna. Här får hon god hjälp av TNG att gå i mål.

– En stor fördel är att jag får en första sortering av kandidater. Sedan tycker jag det är bra att alla kandidater får en likvärdig bedömning genom den fördomsfria rekryteringsprocessen, säger Åsa.

Rekrytera ingenjörer och tekniker via TNG Tech.

Behöver du rekrytera ny personal inom Tech?

Tveka inte att kontakta oss på TNG Tech. Vi jobbar över hela landet och hjälper dig att rekrytera eller hyra in kvalitetssäkrade ingenjörer och tekniker inom Engineering, Supply Chain Management och Production.

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig