TNG
fördomar

fördomar

Tips för att motverka fördomar på arbetsmarknaden

Fördomar har vi alla. Det är högst mänskligt. Men de riskerar att ställa till med stor skada vid rekrytering och göra så att arbetsgivare går miste om värdefull kompetens. 

Fördomsfri rekrytering – eller unbiased recruitment som det heter på engelska – handlar om att flytta subjektivt tyckande och magkänsla så långt framåt i rekryteringsprocessen som möjligt. Just för att vi människor är fördomsfulla. Medvetet eller omedvetet. Och har en tendens att dra förutfattade slutsatser utifrån faktorer som inte har något med kompetens att göra. Det kan handla om lookism, där chefer tar rekryteringsbeslut baserat på utseende. Eller åldersdiskriminering som idag fortfarande är ett utbrett problem på arbetsmarknaden. Vill du vara med och motverka fördomar vid rekrytering? Ta del av tips och inspiration här nedanför!