TNG
fördomsfri rekrytering glad kvinna färgglad paraply

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Svenska chefer litar mer på magkänsla än data visar TNG:s nya rapport

Stort glapp mellan vision och verklighet

Nu släpper vi på TNG en unik kartläggning kring fördomsfri rekrytering. I vår rapport har vi analyserat resultatet från över 1 000 chefer och HR-specialister om deras kännedom och attityd kring mångfald och fördomsfri rekrytering. Intressant läsning. Men som visar på ett stort glapp mellan vision och verklighet – och där kunskapsnivåerna skiftar mellan HR och chefsledet.

Det är första gången i Sverige som ett företag kartlagt svenska arbetsgivares syn på fördomsfri rekrytering och mångfald. För oss på TNG var det ett naturligt steg att ta eftersom vi under de senaste 15 åren löpande utvecklat vår egen fördomsfria rekryteringsmetodik och myntade uttrycket.

Resultatet går att läsa i vår rapport ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021.” Här har över 1 000 chefer och HR-specialister från hela Sverige deltagit. De har delat med sig av sin syn på mångfald, diskriminering, fördomsfri rekrytering och inkludering. På över 50 sidor presenteras ett omfattande statistikunderlag där resultatet är tydligt. 

skillnad-magkansla-hr-chef-skillnad-rapport-tng-2021

Stort glapp mellan mål, vilja och verklighet

Rapporten visar att det finns ett stort glapp mellan mål, vilja och realitet när arbetsgivare rekryterar för att öka mångfald. Hela 87 % ser värdet av fördomsfri rekrytering och ett objektivt beslutsfattande. Nästan lika många tror att rekryteringsmetoden bidrar till ökad mångfald. Ändå är det 75 % av chefer och VD:ar som går på sin egen magkänsla när de anställer. Så viljan finns, men det är oftast enklare att göra som man alltid gjort.

Det finns också en tydlig skillnad mellan chefer och HR-specialister, där kunskapen om rekryteringsmetoden ofta stannar hos HR. Om det handlar om mandat eller förtroende har vi inte siffror på men det är tydligt att det blir svårare att få med sig chefer och koncernledning i det objektiva beslutsfattandet.

I vår rapport får du bland annat veta att:

privata-fragor-anstallnings-intervju-rapport-tng-2021

  • 30 % av svenska arbetsgivare rekryterar inte alls fördomsfritt.
  • 9 % anser att de har en helt fördomsfri process.
  • 50 % av cheferna uppger att de påverkas av ålder, hälsa och funktionsnedsättning när de rekryterar.
  • 90 % av chefer och VD:ar vill anställa en kandidat som passar in i teamet.
  • 56 % av chefer anser att ett personligt brev är viktigt och 30 % vill, och menar, att de kan läsa mellan raderna i texten.
  • Ålder, hälsa och funktionsnedsättning påverkar hälften av svenska arbetsgivare.
Läs hela rapporten här!

Under hösten 2021 kommer TNG löpande släppa fördjupande artiklar kring resultatet från rapporten, samt branschspecifik information kring hur chefer inom olika yrkesområden rekryterar och ser på mångfald och inkludering.

Rekommenderat för dig