TNG
Ny rapport och undersökning om jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering 2018

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Ny unik undersökning om jobbsökarnas syn på fördomsfri rekrytering

Kraven från jobbsökare på svenska företag

Nu släpper vi på TNG en ny rapport och undersökning med jobbsökare och deras syn och tankar kring fördomsfri rekrytering. Det är en unik undersökning då ingen i Sverige tidigare har genomfört liknande research med fokus på de sökandes upplevelser kring objektiv rekrytering. Resultatet visar att 90 % kan tänka sig att söka jobb där deras ansökan hanteras fördomsfritt. Samtidigt pekar siffrorna på ett påtagligt glapp mellan kandidaters önskemål av en rättvis rekrytering och vad arbetsgivare faktiskt levererar.

Äntligen! Vad jag har väntat – jag laddar ner redan nu!

I rapporten, på närmare 50 sidor, presenterar vi ett omfattande statistikunderlag kring vilka krav och förväntningar jobbsökare har på chefer och företag under hela rekryteringsprocessen. Resultatet är nedbrutet baserat på demografi och bransch där speciellt resultatet från jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR lyfts fram.

Fördomsfri rekrytering?

”Ja tack!”, svarar respondenterna nästan enhälligt i vår undersökning. 90 % kan tänka sig att söka jobb där deras egen och alla andras ansökningar hanteras fördomsfritt, medan 6 % ännu är osäkra. Siffror som tydligt pekar på en trend där allt fler jobbsökare efterfrågar mer fördomsfria rekryteringsprocesser.

Bryter man ner det till specifika moment ser vi att 53 % är positiva till att inte skicka med ett foto på sig själva när de söker jobb.

 49 % ger tummen upp till anonyma ansökningar och 60 % svarade att de gärna söker jobb utan att behöva uppge sin ålder.

 

Att alternativa ansökningsmetoder vinner mark från de traditionella, som CV och personligt brev, är inte särskilt förvånande. Speciellt inte vid en anblick på diskrimineringsstatistiken. 73 % av respondenterna tror sig någon gång ha blivit bortvald vid en rekrytering på grund av faktorer som ålder, kön, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller utseende. Dessutom uppgav över hälften att de upplevt att arbetsgivare redan i platsannonsen efterfrågar sökande av ett visst kön eller ålder.

85 % tycker rekryteringsprocesser tar för lång tid

Tack vare nya digitala lösningar, verktyg och mod att utmana traditionella rekryteringsprocesser är det idag möjligt att i allt större utsträckning anonymisera ansökningar och indexera och validera stora mängder data, något som uppenbarligen uppskattas av jobbsökare.

Det hjälper rekryterarna att förflytta fokus från yttre faktorer och subjektiva tolkningar till mätbar kompetens. Att i ett tidigt skede i rekryteringen använda arbetspsykologiska tester som urvalsmetod för alla sökande, är också ett sätt att genomföra mer objektiva och rättvisa rekryteringar. Vår undersökning visar också här att jobbsökare ser detta som mer fördomsfritt.

Men även om ny teknik erbjuder goda förutsättningar så behöver företagen själva vara med på noterna för att en verklig förändring ska ske. Att dagens jobbsökare förväntar sig en transparent process med snabb och löpande respons står klart av vår rapport.

65 % vill ha information så fort något nytt händer, och 86 % vill få besked så snabbt som möjligt när de inte längre är aktuella för ett jobb de sökt. Även om beskedet är negativt.

 

Trots detta uppger 22 % att de aldrig får någon bekräftelse på att deras ansökan är mottagen, 49 % får inget besked om när deras ansökan inte längre är aktuell och 58 % får ingen information om varför deras ansökan inte är aktuell. 55 % upplever att det ofta är svårt att få tag på personen som är ansvarig för rekryteringen. Och så många som 84 % upplever att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid.

Så synkar ni er mot kandidaterna – 6 tips för rekryterande företag

Dagens jobbsökare ställer krav. De jämför anställningserbjudanden, löner, chefer, förmåner, företagskultur och hur mångfalden på företagen ser ut. Detta har myntat begreppet consumerism – ett tankesätt som handlar om att i all kommunikation förhålla sig till kandidaterna som om de vore kunder.

För att lyckas attrahera drömkandidaterna och undvika att ni drabbas av fenomen som ghosting – där sökande till följd av en negativ kandidatupplevelse går under jorden – vill vi passa på att bjuda på några tips med utgångspunkt i vår undersökning.

Ny rapport och undersökning om jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering 2018

 1. Skriv en inkluderande platsannons.
  53 % upplever att arbetsgivare ofta redan i platsannonsen efterfrågar sökande av ett visst kön eller ålder.
 2. Läs kandidatens CV noggrant innan intervjun.
  57 % har varit med om att chefen inte varit påläst om deras CV när de kommit till anställningsintervjun.
 3. Lyssna och sätt dig in i kandidatens situation.
  37 % har varit med om att chefen hellre pratat om sig själv och företaget än lyssnat på den sökande.
 4. Fokusera på kunskap och relevant erfarenhet när du ställer frågor. Undvik privata frågor.
  34 % har varit med om att under anställningsintervjun inte få några frågor om sin kunskap eller erfarenhet. 32 % har även varit med om att samtalet glidit över från professionellt till privat.
 5. Prioritera rekryteringen för att snabba på processen och undvika att kandidaten tappar intresset och hoppar av.
  84 % upplever att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid.
 6. Behandla alla kandidater väl genom hela rekryteringsprocessen, även när det kommer till att ge negativa besked.
  86 % önskar återkoppling direkt när deras ansökan inte längre är aktuell, även om beskedet är negativt.

Kom ihåg att alla som söker jobb idag kan vara potentiella eller befintliga kunder, medarbetare, samarbetspartners och influencers. Så missa ingen chans att stärka ert employer brand.

Vill du ta del av rapporten i sin helhet? Ladda ner här!

Vi tror på fördomsfri rekrytering!

På TNG är vi specialister på att rekrytera fördomsfritt. Vi driver branschen och fördomsfri rekrytering framåt men vi är inte klara än. Vår ambition är inskriven i vår vision, vilket innebär att vi dagligen arbetar med de små förbättringarna. Vårt mål är tydligt och det finns mer att göra. Alla behöver vi bli bättre på att inte välja bort sökande på fel grunder eller magkänsla. Själva försöker vi se bortom det uppenbara varje dag, och delar gärna med oss av vår kunskap inom området så att alla kan lyckas när kompetensbehovet och yrkesroller förändras snabbt.

Hos oss väljs ingen sökande bort på felaktiga grunder som namn, ålder, kön, bakgrund eller tidigare erfarenhet. För att lyckas följer vi ständigt trender inom området, utvecklar egna digitala verktyg samt investerar löpande i HR-tech för att fortsätta utveckla oss själva och vårt erbjudande till kund.

En del i det arbetet är rapporten du förhoppningsvis snart laddar ner. Om du inte redan gjort det så har du en chans till på länken nedan!

HÄR finns rapporten också att ladda ner!

Rekommenderat för dig