Sök
Rekrytera fördomsfritt bidrar till mångfald

Jag vill gärna veta mer!

Vi rekryterar fördomsfritt – gör du?

Det lönar sig att rekrytera fritt från fördomar…

…och ha fullt fokus på kompetens och potential, istället för att gå på magkänsla. Det är därför vi arbetar med kompetensbaserad fördomsfri rekrytering där vårt objektiva kandidaturval bidrar till en bättre affär, mångfald, högre innovationstakt samt färre felrekryteringar. 

Hos oss väljs ingen sökande bort på felaktiga grunder som namn, ålder, kön, bakgrund eller tidigare erfarenhet. Vi lyckas därför hitta oanade talanger som gör att du får det bästa som finns – ökad konkurrenskraft och mångfald på din arbetsplats.

Framgången ligger istället i att se bortom det uppenbara, och fördomsfritt och objektivt, bedöma kompetens och framtida potential. På TNG gör vi det här varje dag genom vår omvända fördomsfria rekryteringsprocess – där vi testar först och frågar sen och med det skjuter på den subjektiva bedömningen så långt fram i processen som det går.

De här gör vi för att rekrytera fritt från fördomar:

 1. Vi arbetar med en kompetensbaserade rekryteringsprocess, byggd på vetenskap som säger att begåvning har störst påverkan på framtida arbetsprestation. Vi mäter potentialen hos alla sökande så att de snabbt kommer igång på arbetsplatsen och matchar de kompetenser du verkligen behöver.
 2. Vi utmanar tillsammans med våra kunder våra kravspecifikationer  för att hitta den mest lämpade kandidaten, kanske inte alla gånger den mest väntade.
 3. Vi publicerar våra platsannonser på flera öppna digitala plattformar, tillgängliga för alla att söka.
 4. Alla sökande får genomföra skräddarsydda arbetspsykologiska personlighets- och begåvningstester tidigt i rekryteringen, för att datadrivet mäta kompetens och potential. Testerna är 3:e partsgranskade av Det Norske Veritas (DNV).
 5. Våra arbetspsykologiska tester finns på över 37 språk så att språket inte ska vara ett hinder för att visa upp sin kompetens.
 6. Vi har tagit bort möjligheten att registrera ålder för jobbsökare.
 7. Vi inte frågar efter ett personligt brev då detta allt som oftast innehåller privat information, ej relevant för framtida arbetsprestationer.
 8. Vi skriver platsannonser som inkluderar och riktar sig till alla sökanden.
 9. Vi har implementerat Google Translate på vår sajt så att alla sökande kan läsa på det språk de är mest bekväma att använda.
 10. Vi har verktyg och kunskap att säkerställa att vi genomför en kompetensbaserad intervju, där kompetensen står i fokus, på riktigt.
 11. Vi ställer aldrig frågor av privat karaktär under intervjun, då detta inte är relevant för arbetsprestationen.
 12. Vi utbildar löpande all vår personal i diskrimineringslagstiftningen, kompetensbaserad rekrytering och alla våra rekryterare är certifierade inom våra testverktyg.

Vi har vår ambition gällande fördomsfri rekrytering inskriven i vår vision, vilket innebär att vi arbetar dagligen med de små förbättringarna. Vårt mål är tydligt och vi är på väg men det finns mer att göra, alla behöver bli bättre på att hitta de verkliga talangerna och inte välja bort toppkandididater på fel grunder och magkänsla.

Jag vill ha hjälp av TNG att rekrytera fördomsfritt!