TNG
signatory event

Lästid: 5 minuter

Inkludering kan utplåna fördomar

Vikten av att inkludera alla som vill

I Diversity Charters ”Signatory Event – Successful leadership by allyship” tog flera viktiga röster plats. Jacques Mwepu, kriminalvårdschef på Kumlaanstalten, Caroline Farberger, VD på ICA Försäkring, Magdalena Gerger, VD på Systembolaget och Deqa Abukar, grundare av BLING Startup. Fokus låg framför allt på egna erfarenheter av mångfald och inkludering, men också vikten av att vara en ambassadör. Både på individ- och samhällsnivå.

Diversity Charter Sweden, som vi på TNG är stolta medlemmar i, är ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker framgångsrika sätt att arbeta med mångfald. Under webbinaret Signatory Event inledde kriminalvårdschefen Jacques Mwepu med att berätta om sin egen resa när han själv kom till Sverige.

jacques kriminalvården diversity charter - språket nyckeln till inkludering

När Jacques flydde till Sverige från Kongo Kinshasa för trettio år sedan var han mån om att bli en del av den svenska gemenskapen. Inkludering var viktigt. Att så snabbt som möjligt få en roll här i Sverige. Därför satsade han direkt på att lära sig språket – och började sakta men säkert också känna sig mer delaktig.

Men Jacques har fått fightas hårt för att ta sig till där han är idag. Ett nytt land, ett nytt språk och många viktiga beslut har tagits längs vägen. Något han betonar krävts mer av honom, än för någon som har bott här hela sitt liv. Som flykting får man kämpa extra hårt för att ta sig någonstans, menar Jacques.

– Det jag ser i mitt yrke idag är att de flesta som lever i utanförskap börjar tappa framtidshopp, och många av dem är unga. Här är det viktigt att vi som kan inte exkluderar personer som kan bidra till välfärden. Personer som lever i utanförskap är inte alltid medvetna om att de kan bidra. Då måste vi som allies vara förebilder och ambassadörer, och lyfta dessa frågor tillsammans.

Han fortsätter: Det krävs mycket eget ansvar för att aktivt välja vem du vill bli och vilket liv du vill ha. Och när du lyckas ökar självbilden och stoltheten. Därför behöver vi andra se potential i de människor som har större uppförsbacke och uppmuntra dem till att lyckas. Här behöver arbeta aktivt med inkludering. 

Mycket handlar om ditt eget synsätt på människor

Deqa AbukarDeqa Abukar är grundare av BLING Startup, en ideell förening där ett nätverk av entreprenörer jobbar för samma vision – att fler ska starta företag och stärka samhället vi bor i. Grundtanken med BLING är att driva positiv samhällsförändring samt motverka utanförskap. Så kallad entreprenöriell segregation. Deqa betonar att begreppen allyship och mångfald kan vara abstrakta och att det är lätt att glömma vad det egentligen innebär.

Mycket handlar om ditt eget synsätt på människor, enligt Deqa. Din retorik är det som sätter en miljö. Och den miljön är viktig för att kunna förändra. Vi har alla ansvar för vilket synsätt vi tar. Det personliga ansvaret: att leda sig själv, att våga och ta för sig.

–För att motverka utanförskap kan ni som företag hjälpa till på det sätt ni kan. Det finns redan mycket som händer i socioekonomiskt utsatta områden, till exempel. Så i stället för att uppfinna hjulet på nytt kan ni bidra genom att kroka arm med existerande organisationer.

 

Arbeta med tydliga målbilder för att lyckas med inkludering

Andra ämnen som diskuterades under eventet var bland annat utsatthet, men också inkludering och hur värdefullt det är att arbeta med tydliga målbilder. Magdalena Gerger, VD på Systembolaget, tog upp hur de i deras team arbetar syftesdrivet för att skapa arbetsglädje.

magdalena gerger - tydliga målbilder viktigt vid inkludering

– På Systembolaget jobbar vi med tydliga målbilder. I grund och botten vet vi att människor vill medverka, och när fler får chansen att bidra mot ett mål med något meningsfullt blir det ofta lyckat.

Målet är att Systembolaget ska spegla människor i hela samhället och ha medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter, bakgrund och färdigheter, enligt Magdalena. Så ser det inte ut idag, men det går i rätt riktning. Förhoppningen är att skapa ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt och förståelse för olikheter. Där inkludering sker naturligt. Och där man tar vara på varandras unika kompetens.

Genom att spegla samhället blir det också lättare att nå ut till alla i Sverige med budskapet om varför Systembolaget finns till. Och just därför är Magdalena extra stolt över att i en av Systembolagets Stockholmsbutiker arbetar hela 18 nationaliteter.

Caroline såg färre orättvisor som man

Att ha en arbetsplats där alla får ta plats är något som även Caroline Farberger, VD på ICA Försäkring, understryker. Det är först nu, som kvinna, hon i efterhand inser att hon inte såg de sociala strukturerna på arbetsplatsen:

– Efter min könskorrigering tog det ett tag för mig att förstå att jag inte alls förstått vad jämställdhet är. Som man trodde jag vi var nästintill klara med jämställdhet, att strukturerna var jämställda, även om utfallet var ojämnt. Jag trodde uppriktigt att olikheterna berodde på rationella fria val som kvinnor gjorde.

caroline farberger - om inkludering som kvinna

Caroline menar att hon helt enkelt inte såg orättvisan och hur enkelt det var att leva som man, när hon själv sågs som en man.

Sociala strukturer påverkar 

Män kan bete sig lite hur som helst utan att bli ifrågasatta på jobbet, medan kvinnor för sig fram i en snävare korridor. Kvinnor behöver anstränga sig mer när de för fram sin åsikt. Det är också skillnad på sociala strukturer – vem är det som får prata under möten, och vems åsikter är det som ofta styr beslutet? Caroline menar att många strukturer är en gång gjorda av män för män, och därför behöver man aktivt arbeta med att lyfta dessa problem när de förekommer på arbetsplatsen. Här finns det mycket arbete att göra för att skapa bättre inkludering.

Vi har alla omedvetna fördomar och behöver vara medvetna om dem, ingen är befriad från dessa. Här behöver var och en ifrågasätta sitt eget beteende, det måste man göra för att komma framåt.

Enligt Caroline är det viktigt att du reflekterar över vilka du umgås med och vilka du väljer att lyssna på. Ju mer en person umgås med sin gruppering, desto mer anpassar sig hen efter gruppens värderingar. Vi är alla personer av olika sorter och har olika förutsättningar att bidra med – låt oss därför tillsammans skapa något nytt.

Deqa Abukar instämmer:

– Våga möt människor du vanligtvis inte skulle möta. Ibland är det viktigt att synliggöra normer. Visa att ”Jag ser dig” och ”Samhället ser ut såhär idag, men jag som individ ser dig.” Att vara en ambassadör är att varje dag jobba för världen så som den borde vara.

Ta hjälp utifrån

Står ni inför en rekrytering på din arbetsplats och vill engagera er i mångfaldsfrågan? Vi på TNG hjälper gärna till med fördomsfri rekrytering och bemanning. Genom vår datadrivna och fördomsfria rekryteringsupplevelse lyckas vi effektivt hitta kandidater med rätt kompetens och potential att klara såväl dagens som morgondagens utmaningar. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

…. Och vill du ta del av eventet i sin helhet? Kika på videon nedan!

Rekrytera eller bemanna med TNG – vi sätter fakta framför magkänsla. Varje dag.

Hitta nya medarbetare snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens!

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning. Med 15 års utvecklingsarbete, löpande forskning och praktisk erfarenhet i ryggen rekryterar vi idag fördomsfritt och kompetensbaserat. Allt för att hitta de allra bästa kandidaterna till våra kunder.

Framgångsreceptet ligger i vår unika, fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ som opartiskt mäter kandidaters kompetens och förutspår framtida potential och arbetsprestation. Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från datadrivna opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Du hittar oss på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Tack vare digitala lösningar och verktyg är vi dessutom geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela Sverige. Vill du veta mer?

Kontakta TNG!

Rekommenderat för dig