TNG
Så ska företag arbeta för att få in fler kvinnliga chefer.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Rekrytering av fler kvinnliga chefer – så lyckas ni!

VD-kvinnornas egna tips

Många företag har idag en ambition att rekrytera in fler kvinnliga chefer och ledare i organisationen. Samtidigt står allt för många och stampar. En rapport från stiftelsen Allbright visar till exempel att endast 1 av 10 VD:ar är kvinnor i svenska börsbolag idag. Så hur ska arbetsgivare konkret arbeta för att få in fler kvinnor i chefsledet? Så här svarar VD-kvinnorna själva.

Vi på TNG har redan lyft Allbrights omtalade rapport ”Trångsynt i toppen”. En på många sätt nedslående rapport som visar att svenska företag har lång väg kvar mot jämställdhet i toppskiktet. Rapporten avslutas med 5 konkreta tips för ökad jämlikhet från VD-kvinnorna själva. Tips som är alltför bra för att inte dela vidare! Läs och inspireras!

VD-kvinnornas egna tips för fler kvinnliga chefer

 1. Satsa på seriös rekrytering – leder till jämställdhet
  En VD-kvinna menar att bolaget lyckats uppnå jämställdhet på högsta
  nivå genom stort fokus på en gedigen rekryteringsprocess. Bolaget plockar inte in personer
  från de personliga nätverken utan ser till att kompetens är det som avgör i varje rekrytering.
  Bolaget har på grund av detta uppnått jämställdhet som en bonus. Att bolaget tidigt blev
  jämställda på högsta nivå har också attraherat fler kvinnor att söka jobb hos dem.
 2. Högsta chefen sitter på ansvar
  Bolagens högsta chefer sitter på den yttersta makten att rekrytera och befordra andra till
  högsta nivå. En VD-kvinna lyfter att hon tagit sig fram tack vare modiga chefer som vågat
  tänka nytt och lyfta henne till högt uppsatta positioner inom en mansdominerad bransch.
 3. Se inte jämställdhet som ett sidoprojekt
  Vid ett bolag hade en stiftelse startats upp vid sidan av den ordinarie verksamheten
  där målet var att diskutera hur organisationen kunde bli jämställt. Att se jämställdhet som ett
  sidoprojekt är fortfarande ett alltför vanligt snedsteg hos många företag. För att skapa reell
  förändring måste företagsledningen inse att jämställdhet är en framgångsfaktor, som påverkar allt
  från kompetensförsörjning till innovation.
 4. Ensam är inte stark
  Flera VD-kvinnor lyfter att de ställt krav på att det ska finnas både män och kvinnor bland kandidaterna vid rekrytering. En av VD-kvinnorna har även startat ett kvinnligt nätverk
  och rekryterat en HR-chef som också varit drivande i frågan om ökad diversifiering. Hon
  menar att engagemang på högsta nivå är av yttersta vikt för att driva igenom förändring i
  hela organisationen. Frågan måste ägas av VD men VD kan inte driva frågan ensam.
 5. Se bortom det egna nätverket
  En VD-kvinna lyfter att hon lyckats bygga ett nätverk för att ta sig framåt men menar
  samtidigt att hon hade haft ett större nätverk om hon hade gått på Handelshögskolan eller
  varit från Östermalm. Att nätverk fortfarande är många vd:ars högsta merit leder till att
  bolag missar kvalificerad arbetskraft bortom de egna nätverken.

Källa: Stiftelsen Allbrights senaste rapport ”Trångsynt i toppen”. Ta del av hela rapporten här!

Vi på TNG Lead är specialister på modern, fördomsfri och fördomsfri chefsrekrytering och hjälper er gärna med rekrytering av er nästa chef. Läs mer om vad vi erbjuder här!

Rekrytera chefer med TNG Lead

Rekommenderat för dig