TNG
Ålder påverkar de som genomför en jobbintervju

Lästid: 2 minuter

50 % påverkas av kandidaters ålder under jobbintervjun

Ny research kring åldersdiskriminering

Ny research visar att 50 % av chefer och HR-specialister tror sig påverkas av kandidaters ålder under en anställningsintervju. Det och mer framkommer i vår nya researchrapport Mycket snack och lite verkstad.Här tar vi på TNG tempen på fördomsfri rekrytering i Sverige 2021.

I undersökningen har över 1 000 chefer och HR-specialister tyckt till om fördomsfri rekrytering. Några av frågorna har fokuserat på anställningsintervjun. En av frågeställningarna handlar om vad respondenterna påverkas av under just intervjun.

Resultatet är skrämmande. Hela 47 % av svenska chefer och HR-specialister uppger att de påverkas av den sökandes ålder under arbetsintervjun.

IT-chefer påverkas mest, logistik- och säljchefer minst

Vanligast förekommande är åldersdiskriminering inom IT-branschen, där 54 % har uppgett att de påverkas av kandidatens ålder. De ledare som påverkas minst av ålder är logistik- och försäljningschefer (44 %).

Siffrorna bekräftar de studier som tidigare publicerats kring arbetssökandes upplevelser av åldersdiskriminering. En av dem är TNG:s egen undersökning av arbetssökande från 2019, där 58 % av jobbsökare uppgav att de tror sig blivit bortvalda på grund av sin ålder.

Diagram om hur påverkan sker kring ålder vid jobbintervju

Ålder finns ännu med i ansökningsfomulär

Samtidigt visar den nya undersökningen att 84 % inte anser att arbetsgivare bör fråga efter ålder i själva ansökan. Men vision skiljer sig från verklighet. Samma personer uppger nämligen att ¼ av företagen ställer frågor om ålder i ansökningsformuläret (26 % frågar alltid efter ålder, 17 % uppger att de inte vet).

Finansbranschen tror mest på överkvalificering

Ofta går också åldersdiskriminering hand i hand med synen på överkvalificering. Även detta bekräftas i undersökningen där 56 % av de svarande uppger att de anser att en kandidat kan vara överkvalificerad.

Synen på överkvalificering skiftar dock något. Stockholmare har störst tilltro till att sökande är överkvalificerade (58 %), medan i södra Sverige är det ”bara” 47 % som anser att en kandidat kan vara överkvalificerad.

Branschdata visar att chefer inom finansbranschen (64 %) och teknik (59 %) är de som tror mest på överkvalificering, medan kundtjänst- och säljchefer är de som tror minst på att en sökande kan ha för mycket erfarenhet och kunskap.

Ladda ner vår rappory om fördomsfri rekrytering 2021

Vill du veta mer och vässa din rekrytering?

Vill du ta del av hela resultatet i undersökningen? Värdefull kunskap som kommer locka nya talanger, rätt kompetens och utbilda hela organistionen? Härligt! Ladda då ner vår rapport nedan och kryp ihop i läshörnan. Här finns mycket matnyttigt.

Jag vill bli uppdaterad om det senaste!

Rekommenderat för dig