TNG
Upplevd diskriminering vid rekrytering ökar, visar en ny rapport om jobbsökare från TNG.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Upplevd (ålders)diskriminering ökar på arbetsmarknaden

82 % av jobbsökare tror sig blivit felaktigt bortvalda vid rekrytering

Finns det rättvisa rekryteringar? Självklart! Fördomsfri rekrytering blir allt mer utbrett, där vi på TNG går i bräschen. Samtidigt upplever allt fler svenska jobbsökare att arbetsgivare väljer bort dem på irrelevanta grunder och den upplevda diskrimineringen ökat markant de senaste åren. Från 70 % 2019 till 82 % 2023. Här tittar vi närmare på resultatet.

I den bästa av världar sker all rekrytering med utgångspunkt i fakta. Med fokus på jobbsökarens kompetens och inneboende potential framför yttre faktorer som ålder, kön, utseende eller bakgrund – faktorer som egentligen inte säger någonting om hur väl en person kommer prestera på ett aktuellt jobb.

Tyvärr ser dock verkligheten ofta annorlunda ut.

Det vittnar TNG:s återkommande kandidatrapporter, som bygger på anonyma enkätundersökningar bland tusentals jobbsökare i hela Sverige, om. Redan i rapporten Talent Insights 2019 svarade 70 % av de tillfrågade jobbsökarna att de tror sig ha blivit bortvalda på en eller flera felaktiga grunder i samband med rekrytering. I TNG:s senaste rapport Talent Insights 2023 har motsvarande siffra ökat till hela 82 %.

Ladda ner hela rapporten

Rekryteraren skickade ett mail där det stod att uppdragsgivaren inte ville ha någon i min ålder. Det mailet har jag självklart sparat, en dag kanske jag går ut med vem det var.

Anonym jobbsökare i Talent Insights 2023

Misstänkt åldersdiskriminering vanligast

70 % av jobbsökare misstänker sig blivit bortvalda p.g.a. sin ålder i samband med en rekrytering

Ålder är fortsatt den faktor som högst andel (70 %) av jobbsökare misstänker sig ha blivit bortvalda på grund av. En markant ökning med 12 % från 2019.

Sett till hur respondenterna svarat, finns ett tydligt samband mellan ökad ålder och risken för att bli utsatt för åldersdiskriminering. Bland jobbsökare i åldersgruppen 25–35 år uppger 37 % att de misstänker att de någon gång har blivit bortvalda utifrån ålder i samband med rekrytering.

I gruppen 46–55 år ligger samma siffra på 64 %. Och bland jobbsökare över 56 år tror sig hela 91 % ha blivit utsatta för åldersdiskriminering när de sökt ett jobb.

Fler tror sig blivit bortvalda på grund av hälsa

Kön eller könsöverskridande identitet är det näst vanligaste (14 %) skälet till att man tror sig ha blivit bortvald. En viss ökning sedan 2019, då siffran låg på 13 %. En mer påfallande skillnad syns när det kommer till upplevd diskriminering på grund av hälsa eller sjukdomshistorik. Från 3 % 2019 till 7 % i årets undersökning. Även andelen som tror sig blivit bortvalda på grund av en funktionsvariation har ökat från 5 % till 7 %.

Läs även: Diversity Hiring – När mångfald inkluderar funktionalitet och mental (o)hälsa

Säljare mest utsatta för diskriminering?

Den bransch där problematiken tycks vara som mest utbredd är säljbranschen. Här uppger hela 92 % av respondenterna att de tror sig ha blivit bortvalda på fel grunder. Lägst är siffrorna inom IT (77 %) samt teknik- och industrisektorn (76 %).

Upplevd diskriminering på arbetsmarknaden ökar - fler jobbsökare tror sig blivit bortvalda på felaktiga eller diskriminerande grunder. Källa: TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring
Källa: TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring

”Kräver kunskap, medvetenhet och ansvarstagande”

Åsa Edman Källströmer, VD på TNG

Siffrorna pekar på en utveckling i helt fel riktning, konstaterar Åsa Edman Källströmer, VD på TNG:

– Det talas idag mycket om vikten av att motverka och förebygga diskriminering på arbetsmarknaden. Men vår undersökning visar att det fortfarande är mycket prat och lite verkstad inom området. Särskilt oroande är det att se att utvecklingen kring åldersdiskriminering tycks gå åt helt fel håll, trots att otaliga studier visar på hur förödande det är, då vi går miste om såväl kompetens som det ökade engagemang och resultat som åldersmångfald ger.

Dessutom menar Åsa att många arbetsgivare missar att de enligt lag är lika ansvariga som sitt rekryterings- eller bemanningsföretag om någon sökande väljs bort baserat på exempelvis ålder.

– Här krävs kunskap, medvetenhet och ansvarstagande. Men också ett ömsesidigt mod. Rekryteringsbranschen måste våga utmana och ifrågasätta kunders kravprofiler. Samtidigt måste arbetsgivare släppa taget om invanda föreställningar kring ålder. Först då kan vi få en hållbar arbetsmarknad, där all kompetens tas tillvara.

Upplevd diskriminering vid rekrytering ökar, visar en ny rapport om jobbsökare från TNG.


Lyckas bättre med hjälp av TNG

På TNG har vi aktivt valt att jobba med fördomsfri rekrytering, bemanning och interimslösningar. Under snart 20 år har vi utvecklat en unik fördomsfri rekryteringsmetodik baserad på forskning och praktisk erfarenhet inom rekrytering. Här finns lösningar för blindrekrytering, rekryteringstester och automatiskt dokumenterade bedömningar. Allt för att undvika subjektiva tolkningar och ”riggade” rekryteringsbeslut. Det minskar inte bara risken för diskriminering. Utan framförallt är det smart! Idag vet vi att en mer objektiv och rättvis rekryteringsprocess bidrar till mångfald och innovation.

Vill du få hjälp att rekrytera fördomsfritt utan att diskriminera? Vi på TNG finns här för dig oavsett om du behöver rekrytera eller hyra in en konsult för en kortare eller längre period. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig snabbt och träffsäkert hitta rätt kompetens för just din verksamhet!

Boka möte med rekryteringskonsult idag

Om undersökningen

Ny kandidatrapport från TNG: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändringÖver 1 200 respondenter deltog i anonymt i undersökningen, som genomfördes som en enkät under 2022. Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, Arbetsförmedlingen, Linkedin, Facebook, med flera. De motsvarar ett slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom ett brett spektrum av branscher. Till exempel ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Ladda ner rapporten här!

Rekommenderat för dig