TNG
Tengais nya release ger kandidater återkoppling i realtid

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Tengais nya release ger kandidater återkoppling i realtid

Tengai fortsätter att förbättra användarupplevelsen för kandidater

Nu får kandidater som blivit intervjuade genom Tengais screeningsverktyg personlig feedback direkt efter avslutad intervju. Allt för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt. Funktionen är den senaste i raden av uppdateringar som gjorts av den inkluderande mjukvaran, som blir allt vanligare inom rekrytering.

Från fysisk intervjurobot till ett interaktivt inkluderande screeningsverktyg i mobilen. Utvecklingen av Tengai har minst sagt gått fort.

Idag genomför Tengai strukturerade och kompetensbaserade fördomsfria intervjuer i dialogform, samtidigt som intervjudata samlas in. Data som mjukvaran omvandlar till ett objektivt och jämförbart beslutsunderlag av kandidaters personliga kompetens. 

TNG:s rekryterare använder Tengai

Som initiativtagare till Tengai följer vi på TNG utvecklingen noga. Dessutom använder vi på TNG själva Tengai i många av våra kundrekryteringar, samt i proaktiva kandidataktiviteter. Allt för att få ett mer fördomsfritt och datadrivet faktaunderlag som snabbt kan komma till användning vid rekryteringar och tillsättningar av hyruppdrag.

Kandidaten får respons direkt efter intervjun

Tenagis screeningsverktyg finns nu som app.

Den nya feedback-featuren innebär att kandidaten i slutet av intervjun får en muntlig och personlig återkoppling.

Tengai beskriver kandidatens personlighet utifrån en serie påståenden, samt informerar om att slutbedömningen kommer utföras av en ansvarig rekryterare. Kandidaten får även den samlade feedbacken skickad till sin mejl, så att hen kan ta del av informationen i efterhand.

Tengais återkoppling i realtid förbättrar användarupplevelsen, eftersom kandidaten direkt får respons på hur hen presterat under intervjun.

Ska efterlikna en traditionell intervju

Att bli intervjuad av Tengai är självklart en annorlunda upplevelse jämfört med ett fysiskt möte. Därför har utvecklingsteamet bakom Tengai lagt mycket kraft på att skapa en avslappnad miljö, samt ett dialogformat som efterliknar en traditionell intervju. Exempelvis inleder Tengai med att prata om vädret, följt av frågor som kan komma under samtalet. Dessutom ger Tengai exempel på hur kandidaten kan utveckla sitt svar under själva intervjun – allt för att ge så bra förutsättningar som möjligt för den sökande att visa upp sina styrkor.

Sedan tidigare erbjuder Tengai också möjligheten för Tengai att boka sin egen intervjutid, något som visat minska risken för avhopp och ghosting. Om intervjun behöver bokas om gör kandidaten det självständigt.

Vill du veta mer om Tengai och hur ni kan använda screeningsverktyget vid rekryteringar inom din organisation? Här hittar du mer information om det innovativa screeningsverktyget!

Rekommenderat för dig