TNG
Så använder vi Tengai i vårt dagliga arbete på TNG

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Så använder vi Tengai i vårt dagliga arbete

screeningverktyget effektiviserar första urvalet av kandidater

Som initiativtagare till Tengai är vi på TNG givetvis väldigt förtjusta i att använda Tengai i vår egen verksamhet. Och det gör vi. Här berättar vi hur!

Först lite kort om Tengai ifall du missat hur appen (ja, det är en app numera!) fungerar.

Tengais objektiva screeningverktyg mäter personliga egenskaper och genomför interaktiva, strukturerade och kompetensbaserade intervjuer. Interaktionen innebär att Tengai och den sökande helt enkelt har en dialog med frågor och svar. Ett samtal som i mångt och mycket liknar en traditionell intervju. Vid behov kan Tengai dessutom be om förtydligande och fördjupande svar.

Fler intervjuer på kortare tid

Efter intervjun gör Tengai rekryterarens grovjobb genom att automatiskt, i realtid, bedöma de egenskaper som är relevanta för att prestera väl i en arbetssituation. Bedömningen sker utifrån det validerade och vetenskapligt grundade Big5-ramverket. Därefter får chefer och rekryterare ta del av objektiv data på hur kandidaterna presterat under intervjun. Här kan rekryteringteamet om de önskar också fördjupa sig i delar av intervjun genom att lyssna och bedöma kandidaternas svar på de kompetensbaserade frågorna.

Så ska Tengai ersätta den personliga intervjun? Nej – däremot kan mjukvaran bidra till att sänka rekryteringskostnaderna och effektivisera urvalet av kandidater. Detta eftersom Tengai kan genomföra fler intervjuer på kort tid. Det är också här vi på TNG själva sett flera fördelar.

Så här använder vi oss av Tengais screeningverktyg!

1. I arbetet med Talent Pipelines

Genom att Tengai kan intervjua betydligt fler kandidater på kortare tid och samla jämförbara data använder vi verktyget när vi arbetar med proaktiva uppdrag för att bygga Talent Pipelines. Vi har använt Tengai till bland annat tjänster såsom IT-supporttekniker, HR-specialister och ekonomiassistenter. Intervjudatan samlas i vårt Talent Network vilket gör att vi har rikare data som vi snabbt kan ta fram när våra kunder behöver hitta medarbetare med kort varsel.

2. Vid spontanansökningar

Tenagis screeningsverktyg finns nu som app.

På TNG har vi länge jobbat för att alla spontanansökningar som kommer in till oss ska fångas upp och tas om hand. Alla sökande får därför en kontakt hos oss och har möjlighet att genomföra våra arbetspsykologiska tester och ta del av våra förmåner så fort de registrerat sig.

Numera finns också möjlighet för dem att genomföra en Tengai-intervju. Jobbsökaren bokar då själv upp sig och genomför intervjun. Då alla jobbsökare får feedback från Tengai direkt efter intervjun upplever de flesta som testat att det har varit värt tiden. Fördelen för oss på TNG är att våra rekryterare får bättre inblick i de sökandes kompetens genom Tengais inledande samtal. Vilket i sin tur öppnar upp för möjligheter som de själva kanske inte tänkt på.

3. I pågående rekryteringar

I många av våra uppdrag integrerar vi idag Tengai i rekryteringen. Detta då våra kunder ofta önskar än mer fördomsfria rekryteringar och objektiva beslutsdata. Dessutom vill kunderna att vi ibland träffar fler kandidater än de själva hinner med vilket numera är möjligt med Tengai.

När fler sökande kan intervjuas, skapas bättre förutsättningar för att hitta rätt kompetens och oanade talanger. Samtidigt kortas rekryteringstiden ner eftersom rekryterande chefer i slutändan träffar fler kvalificerade kandidater på djupintervju. Hittills har Tengai-intervjuer fungerat framgångsrikt på rekryteringar av bland annat säljare, ingenjörer, ekonomispecialister och vid olika typer av chefsrekryteringar.

Vill du veta mer om hur vi på TNG använder Tengai? Och hur din organisation kan integrera Tengai i era rekryteringar? Boka ett möte med oss redan idag!

Rekommenderat för dig