TNG
Interimschefen Åsa Sellert Hasslow gick från stödfunktion till affärspartner. Här berättar hon i en intervju med TNG hur det ställs nya krav på HR-rollen i en föränderlig och snabbfotat HR-bransch.

Lästid: 4 minuter

Från stödfunktion till affärspartner – så förändras HR-rollen

”HR behöver kunna bidra till affärsagendan”

En snabbföränderlig och osäker omvärld ställer nya krav på landets HR-avdelningar. Så hur ser framtidens HR-funktion egentligen ut? Vi på TNG fick en pratstund med Åsa Sellert Hasslow – erfaren interimschef inom HR med en bakgrund inom bland annat IKEA, Coca Cola och Manpower – om utmaningar och framgångsfaktorer framåt.

För Åsa Sellert Hasslow har People/Business-perspektivet och kopplingen däremellan varit en stark drivkraft genom hela karriären – oavsett roll eller företag hon jobbat inom.

Hon brinner för utvecklingsfrågor – både inom ledarskap, teamet och organisationen – och har under 25 års tid samlat på sig bred kunskap och erfarenheter inom hela HR-området. I en rad olika roller inom storbolag såsom Coca Cola och Manpower-koncernen.

Hon har även en lång bakgrund inom IKEA. Bland annat som linjechef och HR-chef men också som en drivande kraft i olika globala omställnings- och förändringsprojekt.

Satsar på karriär som interimskonsult

Steget att bli egen företagare och satsa som interimskonsult tog Åsa hösten 2022. Flexibiliteten – att i större utsträckning kunna styra sin tid både privat och på jobbet – lockade. Likaså möjligheten att själv kunna välja sina uppdrag. Hon har nyligen även diplomerat sig som coach, som ytterligare en del i sin portfölj.

Det gick ganska snabbt att komma ut på interimsmarknaden och nu trivs hon väldigt bra med bidra med sin kunskap och erfarenhet och jobba med framtidens HR- och ledarskapsfrågor inom olika bolag och organisationer.

Nya utmaningar inom HR

När vi kommer in på framtidens HR-avdelning talar Åsa om en positionsförflyttning. Ett skifte där HR steppar upp och går från en mer administrativ, stöttande roll till att bli en strategisk affärspartner. Något som ställer andra krav på kompetens:

Trendspaning kring utmaningar inom HR med interimschef Åsa Sellert Hasslow.

– Jag tror att det är väldigt viktigt framåt. Och för att kunna ta den rollen på riktigt och verkligen kunna addera affärsvärde tror jag att det är avgörande att HR faktiskt blir bättre på företagsekonomi – för att förstå affären. Det är det som kommer göra skillnad framåt, säger hon.

Själv känner hon sig trygg i att HR-diskussionerna i större utsträckning övergår till att handla mer om affären.

– För mig, som är ekonom i grunden och som har jobbat som linjechef och arbetat med affärsutveckling och budget, har det alltid varit en självklarhet, säger hon.

Hon tillägger också att olika bolag och organisationer har kommit olika långt i sin positionsförflyttning. Vissa ligger i framkant, andra inte. Det blir också upptill varje HR-avdelning att driva frågorna framåt.

– Det krävs att HR-professionen blir mer strategisk och rådgivande, och att man lär sig verksamhetsutveckling på ett annat sätt än man gjort hittills. Dagens HR måste vara proaktiv, ha stor verksamhetsförståelse och säkerställa att HR-agendan bidrar till den övergripande affärsagendan.

Kompetensförsörjning har högsta prioritet

Åsas resonemang går helt i linje med en ny nationell HR-rapport, som fastslår att HR-organisationerna, i takt med att arbetslivet förändras, behöver bli just en ledande kraft i att driva utveckling och koppla sin strategi till verksamhetens affärsmål. 

Att enbart stötta organisationen räcker helt enkelt inte längre.

Ur rapporten ”HR i Sverige” 2023

Samma rapport lyfter också att kompetensförsörjning – att attrahera och behålla personal – har högsta prioritet inom HR under 2023.

Något som Åsa också kan referera till när hon trendspanar framåt.

Trendspaning! Åsa om utmaningar inom HR

 1. Osäker värld
  Den osäkra verklighet vi lever i är utmanande för HR. Utifrån ett ledarskapsperspektiv är en stor fråga ”att leda i det okända” och att säkerställa någon form av trygghet trots att det finns många okända parametrar runt omkring.
 2. Interimschef Åsa Sellert Hasslow listar aktuella utmaningar inom HR.Hybridarbete
  Pandemin har ritat om spelplanen på våra arbetsplatser och hybridarbete, där många växlar mellan att jobba hemma och kontoret, är ny vardag inom många bolag. ”Det är jättebra, men samtidigt är det kanske inte svart eller vitt. Hur ska man få ihop det framåt?” Ny forskning visar till exempel att vissa arbetsuppgifter funkar jättebra att göra hemifrån och över Teams. Däremot gynnas kreativitet och innovation av att vi ses på kontoret. Samma sak när handlar om att skapa trygghet i teamet.
 3. AI
  Vad innebär det utifrån ett HR-perspektiv? Vi är precis i början av AI-eran, men det kommer få effekter och leda till förändringar.
 4. Kandidatattraktion
  Hur ska vi attrahera nya generationer som är på gång in på arbetsmarknaden? Vad är viktigt för dem? Och hur behåller vi medarbetare framåt? Även den frågan kan kopplas till hybridarbetsplatsen och Work Life Balance.
 5. Jakten på kompetens
  Kompetensbristen är ett faktum i många branscher och framåt ser vi stora satsningar i till exempel norra Sverige. Hur ska vi kunna bli attraktiva arbetsgivare utanför storstäderna och jobba med kompetensförsörjning framåt?
 6. Diversity & Inclusion
  Ett ständigt aktuellt ämne som bidrar både till affärsnytta och mänskliga rättigheter. Att värdesätta olikheter och säkerställa att medarbetarna kan vara sig själva på arbetsplatsen gör såväl organisationer som individer bättre

Employer Branding – en nyckelfaktor

Sammantaget handlar de stora HR-utmaningarna framåt om att kunna attrahera och behålla medarbetare. Något som är direkt kopplat till Employer Branding och hela företagsprofileringen

Utifrån ett People-perspektiv tror jag att det är som krävs är sunda medmänskliga värderingar som genomsyrar organisationen framåt. Man behöver vara öppen för olikheter och se olikheter som en konkurrensfördel.

Åsa Sellert Hasslow, interimskonsult inom HR

Framgångsfaktorer för mångfaldsarbete

För att lyckas med mångfaldsarbetet krävs tydliga KPI:er och mättal, som går bredare än bara fokusera på antalet kvinnor respektive män i en verksamhet.

Sedan handlar det om att både chefer och medarbetare anammar ett mer fördomsfritt tankesätt kopplat till värderingarna så att det genomsyrar det dagliga arbetet.

Rent praktiskt kan arbetet mätas genom att regelbundet skicka ut pulsmätningar kring dessa frågor. Det är också viktigt att People-frågorna är en stående punkt på ledningsgruppsmöten. Mångfalds- och inkluderingsfrågorna måste helt enkelt alltid hållas aktuella och framför allt kopplas ihop med affärsmålen.

Utmaningar inom HR kopplat till rekrytering

När det kommer till utmaningar inom rekrytering, lyfter Åsa vikten av i möjligaste mån försöka se över och effektivisera processen och minska på ledtiderna så mycket som möjligt. Bland annat visar TNG:s senaste kandidatundersökning att hela 92 % tycker att rekryteringsprocesser tar för lång tid.

Åsa lyfter också vikten av fördomsfri rekrytering och att i högre grad fokusera på kandidaternas personlighet och potential. Något hon själv tycker kommer fram bäst via arbetsprover och businesscase.

– Det är också viktigt att ha klart för sig att vi har en kompetensbrist idag, och att i rekryteringssammanhang, som arbetsgivare, vara ödmjuk inför de kandidater man möter och de man inte möter. Rekryteringen är en väldigt viktig del när det kommer till Employer Branding, säger Åsa Sellert Hasslow.

Funderar du på att anlita en interim HR-chef? Eller behöver du en HR-konsult som kan stötta upp i ett dedikerat projekt? Ta hjälp av oss på TNG Interim för att snabbt hitta en HR-konsult som passar just din verksamhets behov idag och i framtiden. Hör av dig redan idag så berättar vi mer!

Anlita en HR-konsult via TNG Interim

Rekommenderat för dig