TNG
consumerism-soka-jobb-kandidat-kund-rekrytering

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Trend: Consumerism – när kandidaten blir kund

Kandidatmakt skapar en ny kandidatupplevelse

Kandidater och jobbsökare är konsumenter. Och en ”kundidat” förväntar sig en konsumentupplevelse. Oavsett var personen befinner sig i arbetslivet och på jobbet. Det har gjort att rekryteringstrenden consumerism nu växer fram och påverkar företagen genom hela rekryteringsprocessen. Och framförallt kandidatupplevelsen. 

Dagens jobbsökare ställer krav, de jämför anställningserbjudanden, löner, chefer, förmåner, kultur och hur mångfalden på företagen ser ut. Det gör att man inte längre pratar om kandidatmakt utan tar det ett steg till – kundmakt, dvs att kandidaten är kund. Det har myntat begreppen kundidat och consumerism. Här handlar det om att alltid möta kandidaten i all kommunikation och touch points som om de vore kunder. Något som ställer nya krav på rekryterare och företag framöver.

Ny teknik ger kandidater mer insyn

Trenden driver fram nya jämförelseverktyg som gör det lättare för kandidater att utvärdera företag. Det gör att det blir än viktigare med transparens i allt inom mångfalds- och inkluderingsarbete på företag idag. Lovar du men inte levererar får du snabbt höra det. Att bara snacka fungerar inte längre – det är upp till bevis! Nya plattformen Comparably, konkurrent till Glassdoor, mäter inte bara företagskultur och lön, utan jämför data baserat på etnisk bakgrund, kön och ålder. Det gör det lättare för kandidater att ställa krav och jämföra arbetsplatser. En kvinnlig ingenjör kan jämföra lönen med alla sina kollegor och också se skillnad utifrån ålder, etnicitet, utbildningsbakgrund, och så vidare. Det kommer att ställa nya krav på arbetsgivare.

Consumerism handlar det om att shoppa jobb

En utveckling i samma riktning är att kandidater inte längre ser sig som jobbsökare, utan konsumenter som ska shoppa ett jobb. Därför börjar platsannonser bli mer säljinriktade. Det driver fram en utveckling där det inte längre fungerar att skriva en kravspecifikation i en platsannons. Istället ska nu en platsannons – precis som namnet säger – vara en annons. En annons ska sälja jobbet så att ”kundidaten” vill shoppa. Det handlar om att hela tiden lyfta fram för kandidaten vad en arbetsgivare kan erbjuda, ”what is in it for me”. På TNG har vi till exempel byggt om vår jobbsektion kring det här tänket och det fungerar. Kravställandet ska komma sist. Och detta är nu något som allt fler företag uppmärksammar i sin kandidatupplevelse.

Sedan ska det förstås vara enkelt att jobbshoppa. Och det ska ske via mobilen. Det finns numera statistik som visar att om det tar mindre än fem minuter att söka ett jobb så ökar konverteringsgraden med 250 %. Det ställer krav på digitala integrationer mot Linkedin, Dropbox och Facebook samt andra framtida kanaler.

CRM blir Candidate Relationship Management

Då konsumentbeteendet utbreder sig inom jobbsökandet dras marknad och HR allt närmare varandra i den här trenden. Det har länge pratats om att detta borde ske – men idag är det den rådande verkligheten. Detta märks också i nästa generations rekryteringssystem. Här har rekrytering adopterat sälj- och marknads dedikerade CRM-system och utvecklar i dagsläget egna CRM-system riktade mot kandidater. Istället för Customer Relationship Management så handlar det nu om Candidate Relationship Management.

Det blir vanligare att marknadsförare tar över rekryteringsmarknadsföringen på företag, då de ofta har mer vana vid denna typ av system.

Några exempel är systemen från Beamery och Smart Recruiters. Här hanteras kandidater som i en kunddatabas via marketing automation-flöden, drip-utskick (förberedda utskick som skickas under en viss tid) och analytics. Alla dialoger sparas och dokumenteras med tydliga uppföljningsaktiviteter för varje kandidat. Det pratas inte längre om talanger, utan talent-leads.

Marknadsförare har ofta mer vana vid denna typ av system. Därför börjar det bli vanligt att de tar över rekryteringsmarknadsföringen på företag. De förstår konvertering, UX, digital kommunikation och användarupplevelse. På många företag, till exempel Pandora (Spotify-utmanare), talar de om affären mot de anställda som B2E, business to employee, employer experience – vilket återigen bygger på att lyfta fram konsumentupplevelsen för sökande och anställda.

En annan intressant utveckling inom ramarna för den här trenden är Google som i dagarna smyglanserade Google Hire – som bland annat kommer innehålla ett rekryteringssystem. En intressant utveckling då användarupplevelsen är en del av Googles DNA.

”Upplevelsevärld” – från sökklick till onboarding

Vissa företag tar denna trend ännu ett steg längre och skapar en hel digital upplevelsevärld runt kandidaten från första kontakt till att denne har skrivit på sitt kontrakt, under uppsägningstiden och följt av tiden med onboarding. Cisco Systems är ett av dessa företag som kallar sin satsning en digital job experience-plattform.

Systemet är skräddarsytt och skapar en helt personlig upplevelse för kandidaten, där hen blir bemött av film från sin framtida chef, bilder och kontaktuppgifter till framtida kollegor. Hen får tom ett personligt ja-tack till jobbet digitalt vilket ni kan se här, detta är bara början på den här trenden. Vi tror att vi kommer att se än mer consumerism och kundidat-prat i framtiden – något som också kommer att utveckla företagens kandidatupplevelse löpande.

Rekommenderat för dig