TNG
Ny digital kandidatupplevelse gör att jobbsökare kan följa sin ansökan överallt

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Digital kandidatupplevelse lyfter kundernas varumärken

När kandidater bemöts som kunder – På riktigt

VD-Insights: Två av tre jobbsökare får aldrig någon återkoppling på sin ansökan. Detta är sedan länge rekryteringsbranschen och HR-avdelningars största utmaning. Men nu har vi på TNG svaret. Vi har utvecklat en egen, helt unik digital tjänst, där alla våra jobbsökare kan följa sin ansökan digitalt, i realtid, för att se precis var de befinner sig genom hela rekryteringsprocessen. Från början till slut. En transparent digital kandidatupplevelse, som lyfter våra kunders varumärken, och som går helt i linje med vår fördomsfria rekryteringsprocess

Åsa Edman Källströmer, VD, TNG – fördomsfri rekrytering och bemanning

Två av tre kandidater får aldrig besked om vad som händer med deras ansökan. Att majoriteten av alla som söker jobb idag inte ens får ett ”nej tack” skadar företagens möjlighet att rekrytera i framtiden. Så många som 72 procent delar med sig av sina erfarenheter till sitt nätverk. Företagens varumärken blir lidande, precis som deras affär. Allt eftersom många sökande väljer att inte köpa varor eller tjänster hos företag som inte återkopplar på en rekrytering

Bristande återkoppling beror sällan på att viljan saknas hos rekryterare, utan handlar oftast om tidsbrist och svårigheter att hantera ett stort antal sökanden. Men, nu har vi på TNG tagit fram en effektiv lösning på dilemmat. En lösning som ger svaret till frågan som alla rapporter, böcker och artiklar lyfter fram och diskuterar: Hur ska den ultimata kandidatupplevelsen se ut? Och är det möjligt att bjuda in kandidaten och skapa delaktighet i hela rekryteringsprocessen? Går det att skapa en digital kandidatupplevelse?

Slut på ovisshet med digital kandidatupplevelse

Med vår nya och egenutvecklade digitala lösning, kan jobbsökare logga in och följa sina jobbansökningar i realtid genom varje steg i rekryteringsprocessen, både på mobilen och datorn. Det ger en transparent insyn i hela rekryteringen, speglar rekryterarnas arbete och ger ett positivt avtryck hos våra kundföretags varumärken.

För oss är det självklart att en kandidat ska veta vad som händer steg för steg efter att de sökt jobb. Vi vill hantera jobbsökare som kunder och har inspirerats av e-handeln där de öppet och i realtid visar vad som sker.

Idag när man beställer varor på nätet så kan man, ofta som kund, följa beställd varas resa från lagret, under transporten och till slutleverans. I vårt fall har vi översatt det till våra kandidaters jobbresa med samma transparens och öppenhet.

Kort sagt, vår lösning innebär slutet på kandidaternas ovisshet. Alla kandidater, eller ”kundidater” om du så vill, får nu återkoppling under våra rekryteringar. Ingen jobbsökare ska uppleva att de har hamnat i ett svart hål där de inte får besked förrän i bästa fall långt senare. Vi tycker detta är viktigt. Även i de fall återkopplingen kanske inte är vad jobbsökaren önskar. Men hellre ett svar, än inget alls. Och det är viktigt att varje rekryterare tar ansvar för sina rekryteringar. Det är också därför som kandidaten lätt kan se vilken rekryterare som ansvarat för det jobb de sökt och lätt kan maila dem eller ställa frågor på vår chat.

Gynnar både kund och jobbsökar

Konkurrensen om rätt medarbetare är hård idag. Almegas senaste konjunkturmätare (19 december, 2017) visar på vikande tillväxt på grund av kompetensbrist i en rad kunskapsintensiva branscher. Det är uppenbart att företag inte har råd med dåliga kandidatupplevelser. Och vi som rekryteringsföretag måste stå på tå eftersom vi inte bara representerar TNG, utan också våra kunders varumärken när vi utannonserar deras lediga jobb.

Jag konstaterar att det är avgörande för företag att leva upp till de värderingar de sänder ut i olika kanaler. När företag tar hjälp av oss i sin rekrytering, hjälper vi dem att rekrytera fördomsfritt, men också att vårda sina varumärken eftersom vi kan garantera en positiv digital kandidatupplevelse. Även för dem som inte fick tjänsten.

I slutändan handlar det om respekt. Vi behandlar både våra kandidater och kunder som de huvudpersoner som de förtjänar att vara.

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

I slutändan handlar det om respekt. Vi behandlar både våra kandidater och kunder som de huvudpersoner som de förtjänar att vara. På TNG har vi valt att se bortom det uppenbara och göra saker annorlunda. Den transparenta jobbsökarresan och kandidatupplevelsen är en del i vårt digitala utvecklingsarbete. Tidigare har vi valt att bland annat ta bort möjligheten för sökande att registrera ålder, bild och skicka med personliga brev. Vi anonymiserar också alla sökandes namn för att garantera en fördomsfri rekrytering. Det här är ännu ett steg i vår utveckling. Jag hoppas att ni ska bli nöjda.

Välkommen till TNG, fördomsfri – och transparent – rekrytering. På riktigt.

Av: Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Källor: CareerArc, The State of The Candidate Experience, Almegas Tjänsteindikator Q4 2017.

Rekommenderat för dig