TNG
åsa vd fördomsfri rekrytering rekryteringsbolag

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Mycket snack och lite verkstad – tyvärr

1000 chefers syn på fördomsfri rekrytering

VD-Insights: Aldrig någonsin har data från 1 000 chefer samlats in och analyserats kring ämnet fördomsfri rekrytering. Men nu har TNG kartlagt svenska HR-specialisters och chefers syn i en unik rapport. Det är spännande, men också lite skrämmande läsning, då jag personligen hade hoppats att svenska arbetsgivare kommit längre med att rekrytera objektivt på kompetens.

Sedan TNG för över 15 år sedan myntade begreppet fördomsfri rekrytering och utvecklade vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ har mycket hunnit hända. Både inom branschen och världen i stort. För att få en aktuell bild av hur svenska företag och organisationer förhåller sig till fördomsfri rekrytering och mångfaldsfrågor, genomförde vi i slutet av 2020 en omfattande digital enkätundersökning.

Här fick chefer och HR-specialister, i hela landet och inom ett brett spektrum av branscher, anonymt dela med sig av sina åsikter. Totalt fick vi in över 1000 svar. Resultatet hittar du i vår rapport.

Många förlitar sig på magkänslan

Först och främst står det klart att fördomsfri rekrytering inom många organisationer idag är en etablerad metod för att hitta rätt nya medarbetare. Hela 87 % ser värdet av metoden och tycker den är viktig. Vilket såklart är positiva nyheter!

Samtidigt ser vi hur lätt det är att i praktiken falla tillbaka i gamla hjulspår. Man har viljan, metoderna och ambitionen – men när det väl är dags att ta ett beslut så går man ändå på magkänsla. För det är helt enkelt lättare att anställa någon som passar in i teamet eller liknar en själv, än att utmana sig själv och sitt ledarskap.

Endast 9 % uppger att de har en helt fördomsfri rekryteringsprocess. Faktum är att hela 30 % av svenska företag inte rekryterar fördomsfritt alls. Därför handlar det tyvärr fortfarande om att allt för många pratar om begreppet än att praktisera det i verkligheten. Så tyvärr måste jag nog använda mig av det klassiska citatet: ”Mycket snack och lite verkstad”

Bristande kunskap i chefsledet

Något som också syns tydligt är att det finns ett glapp mellan chefer och HR. Kunskap om fördomsfri rekrytering stannar ofta på en HR-nivå i Sverige. Något som också gör det svårare för HR att få med sig chefer i det objektiva beslutsfattandet. Det är synd.

För det är idag omöjligt att blunda för de konkreta vinsterna med att rekrytera fördomsfritt. Allt fler internationella företag har greppat detta, men i Sverige är vi inte riktigt där än. Trots alla positiva effekter från fördomsfri rekrytering!

Här är den vanligaste statistiken:

  • ”Diversity of Thought” ökar innovationstakten med 20 % [Deloitte]
  • Företag med en jämn könsfördelning har 25 % högre sannolikhet att vara lönsamma än genomsnittet [McKinsey]
  • Organisationer med heterogena ledningsgrupper har 19 % högre intäkter tack vare högre innovationstakt [Boston Consulting Group]

Min förhoppning är att den här rapporten ska bidra med färsk kunskap, förståelse, insikter och inspiration om fördomsfri rekrytering.

Nyfiken? Bra! Här nedan kan du ladda ner och läsa vidare i rapporten. Trevlig läsning!

Åsa Edman Källströmer, VD TNG Group

Läs rapporten

 

Rekommenderat för dig