TNG
VD-Insights: Riskabelt att låta mångfaldsarbetet stanna hos HR

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

VD-Insights: Riskabelt att låta mångfaldsarbetet stanna hos HR

Därför bör chefer ta tydligare action för mångfald 

Du har hört det förut. Och forskningen talar sitt tydliga språk: Mångfald och inkludering är en förutsättning för att skapa attraktiva – och lönsamma – organisationer. Så varför händer det inte mer?  

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Kompetensbristen kan kosta företagen miljarder när 3 av 10 inte lyckas anställa. Det kunde vi nyligen läsa i Dagens Industri.

Anställningsviljan i Sverige är alltså på topp, samtidigt som långt ifrån alla företag lyckas locka till sig nya medarbetare på en allt tuffare kandidatmarknad.

Inte minst inom Tech formligen skriker arbetsgivarna efter kandidater med rätt kompetens för att kunna utveckla företagets digitala affär. Samtidigt som yrkesverksamma under de senaste pandemiåren har hunnit överväga sina karriärval samt var och hur man vill jobba. Och därmed också vilka krav man ställer på potentiella arbetsgivare

Chefer rekryterar på magkänsla

Men trots en på många sätt förändrad verklighet är det tydligt att gamla idéer och tillvägagångssätt lever kvar. Inte minst bland rekryterande chefer.

I en anonym kartläggning som vi på TNG genomförde förra året framkom att 85 % av chefer och VD:ar i Sverige anser att fördomsfri rekrytering är viktigt. Vidare uppgav 83 % att de tror att en fördomsfri rekryteringsmetod kan bidra till ökad mångfald inom en organisation.

Samtidigt uppger hela 75 % att de anser att den egna magkänslan är viktig eller mycket viktig när de rekryterar. Det kan jämföras med 39 % bland respondenter verksamma inom HR.

Stöd i forskning

Här kan man undra varför gapet mellan HR och ledare är så stort. Saknas kunskap och intresse hos chefer att hitta de bästa medarbetarna? Kan det handla om att chefer rekryterar direkt till sitt team och att HR är en stödfunktion? Eller saknar HR fortfarande mandat att driva kompetensförsörjningen strategiskt i organisationen och ansvara för kompetensutveckling av chefer i rekryteringsfrågan?

Med tanke på att rapport efter rapport visar att mångfald är en förutsättning för att skapa lönsamhet och innovation borde kompetensfrågan vara kritisk och drivas på ledningsnivå. Eller kan det vara så att HR inte får gehör i ledningen?

En sak är i alla fall säker: Här finns ett tydligt glapp mellan vision och verklighet.

Nya infallsvinklar för chefer kring att rekrytera för mångfald


Nya perspektiv till dig som chef

Så vad kan du som chef konkret göra? På TNG vill vi gärna bidra med nya infallsvinklar och inspirera.

Vi är nämligen övertygade om att det finns lösningar på kompetensbristen. Bara man vågar tänka nytt och utmana gamla sanningar. Därför har vi de senaste 15 åren drivit utvecklingen av fördomsfri rekrytering framåt i Sverige. Och vår vision är tydlig. Vi vill bidra till en hållbar arbetsmarknad där vi fokuserar på kompetens och främjar mångfald och inkludering. Och hitta de allra bästa kandidaterna utan att låta fördomar och generalisering stå i vägen. Något vi, efter 15 år, också vet fungerar.

För att säkerställa att vi ligger i framkant inom vårt område satsar vi stort på omvärldsbevakning för att ständigt hitta nya arbetssätt och inspirerande trender. Resultatet bjuder vi på i vårt årliga trendevent: Unbiased Day. Här presenterar vi det senaste inom fördomsfri rekrytering, varvat med lärdomar och tips från några av de mest intressanta personerna i branschen just nu.

Eventet riktar sig lika mycket till chefer som till HR. Så jag törs lova att det är väl investerade timmar för dig och din ledningsgrupp när ni ska växa eller bibehålla verksamheten – 2022 och framåt.

Unbiased Day äger rum den 28 april och är digitalt och helt kostnadsfritt. Mer information och anmälan hittar du via länken nedan!

Jag vill anmäla mig till Unbiased Day!

Rekommenderat för dig