TNG
Internal Talent Market Places - fördomsfri rekryteringstrend från TNG 2022

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Trend: Internal Talent Market Places

Extern fördomsfri process blir intern

Vissa kallar det talent access. Andra pratar om att demokratisera de interna tillsättningarna. Nu satsar allt fler organisationer världen över på öppna talangplattformar, där interna tjänster delas transparent för all personal att söka. Och här finns mycket att vinna – både för företag och anställda.

Unbiased Day 2022 – årets trendevent inom fördomsfri rekrytering som arrangeras av TNG och Ada Digital

Många företag marknadsför idag aktivt sin externa fördomsfria rekryteringsprocess. Men tittar man på hur den interna anställningsprocessen ser ut är det ofta som att backa bandet 20 år tiden.

I en undersökning från Smart Recruiters visade det sig att endast 18 % av företag publicerar jobb för alla anställda. Samma undersökning visar att bara 15 % av de som kan publicera annonser använder blinda ansökningar internt.

Risker med handplockning

När jobben inte annonseras ut blir den interna arbetskraften exkluderad från den möjligheten. I stället är det vanligt att någon i nätverket – inte sällan chefens kompis – kammar hem jobbet. Något som missgynnar mångfald.

– Handplockning leder ofta till att ansvarig chef väljer någon hen tror på och kan känna igen sig i. När befordringar i stället sker genom interna utlysningar i en öppen process tenderar personer som är icke-vita att befordras mer.

Martin Wolgast som skrivit rapporten ”Vita privilegier och diskriminering”

”Presenteeism” är en annan risk med att inte annonserna alla tjänster. Det handlar om att vissa internt blir gynnade av att vara på plats med chefen. Ett fenomen som blivit vanligare under pandemin när många jobbat hemifrån.

Presenteeism har blivit vanligare under pandemin.
Internal Talent Market places - en växande global trend inom rekrytering

Lockar fram dold mångfald

Men. Lösningar finns! Inte minst tack vare ny teknik och vår nya, mer hybrida värld.

Fler och fler företag världen över satsar nu på Internal Talent Market Places. Transparenta talangplattformar där man publicerar interna tjänster. Det handlar om allt från interna tjänster på deltid eller heltid till konsultuppdrag, tidsbestämda projekt, tillfälliga anställningar eller uppdrag på exempelvis 20 %. Allt är öppet för alla i organisationen att söka. Oavsett geografisk placering.

Företag som lyckas skapar ett öppet och transparent ekosystem av interna talanger. Något som synliggör möjligheter även för diversifierade medarbetare som tidigare blivit exkluderade. Nya studier visar nämligen att om företag använder en mer öppen intern process, ökar mångfalden bland de som blir befordrade.

En blind intern process öppnar också upp möjligheterna för anställda att bli befordrade eller byta roller utan att de behöver ha de interna kontakter som annars ofta behövs.

Många företag saknar intern process för att dela lediga jobb till alla anställda


Möjliggör ”newskilling”

Dessutom finns idag helt andra möjligheter än förut. Tack vare vår hybrida värld kan de flesta av oss arbeta var vi vill. Det öppnar upp helt nya förutsättningar att hitta och identifiera interna talanger och se ny potential hos de som redan är anställda i organisationen

Många företag har numera som policy att tillåta anställda att delta i korsfunktionella projekt i olika länder eller orter. Allt för att de ska kunna testa nya arbetsuppgifter. Det i sin tur bidrar till både upskilling och reskilling – eller snarare newskilling som är det nya buzzwordet.

Det finns flera företag på marknaden som levererar rech-tech lösningar inom området. Ett av dessa är Gloat. I videon nedanför kan du se hur det går till!

Storföretag tar täten

Ett företag som arbetat framgångsrikt med Internal Market Places är Unilever. På deras plattform Flex Experiences utannonserar de alla projektjobb öppet för alla att söka. Fördelen är att alla chefer kan be om hjälp till sina projekt internt – oberoende av var projektet ska genomföras. Internt får all personal ägna sig åt korsfunktionella projekt 15–20 % av tiden. Unilever har också infört U-work. Deras ansvarsfulla motsvarighet till gig-ekonomin – för att behålla sin egen personal. Det innebär att de anställda har heltidstjänster men giggar i olika projekt runtom i organisationen.

Spotify har också lanserat sin egen marknadsplats Echo som kompletterar deras Working From Anywhere-policy. Även ICA har hoppat på trenden och bygger just nu ett ”greenhouse”. Här kan nyanställda och existerande medarbetare söka för att skapa en intern rörlighet och ständigt lärande.

Ett företag som arbetat framgångsrikt med Internal Market places är Unilever.
Spotify har också lanserat sin egen marknadsplats som de kallar Echo.


Trenden ”Internal Talent Market Places” är en del av TNG och Ada Digitals trendspaning från Unbiased Day 2022 – ett digitalt event för chefer och HR-specialister där vi på temat ”New Perspectives” presenterade de senaste trenderna inom fördomsfri rekrytering, mångfald, inkludering, ledarskap och Future of Work.

Frågor om trenderna eller någon av källorna? Kontakta charlotte.ulvros@tng.se

Se alla 8 trender!

Rekommenderat för dig