TNG
Rekrytera vetenskapligt för att möta bristen på ingenjörer

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Det krävs nytänk för att lösa kompetensbrist bland ingenjörer

”Rekrytera datadrivet och hitta nya vägar att identifiera kompetens”

Det råder stor kompetensbrist bland ingenjörer – och behoven förändras i allt snabbare i takt med ökade krav på automatisering, digitalisering och elektrifiering. Brist på rätt kompetens leder till att företag riskerar att tappa konkurrenskraft och innovationsförmåga, samtidigt som tillväxten hämmas. Men det går rekrytera kandidater – om du är villig att tänka nytt! Här utmanar Pär Johansson, affärsområdesansvarig på TNG Tech, de traditionella rekryteringsmetoderna av ingenjörer.

Teknikföretagens kompetensundersökning 2022Generellt går svenska teknik- och ingenjörsbolag bra just nu. Sverige ligger bland annat i toppen i omställningen mot en mer cirkulär industri och därmed ett mer hållbart samhälle. Det gör att efterfrågan på teknisk kompetens ökar kraftigt. Fler än 8 av 10 teknikföretag har brist på kompetens inom något område, visar Teknikföretagens senaste kompetensundersökning. Det är en högre andel än i tidigare undersökningar.  

– Svårigheterna att få tag i rätt kompetens ger allvarliga konsekvenser. Företagen kan inte hålla den utvecklingstakt som de önskar och inte heller expandera som de önskar, säger Li Ljungberg, expert på kompetensförsörjning på Teknikföretagen och projektledare för undersökningen.

Industri 5.0 skapar nya kompetensbehov

Att ingenjörer har blivit ett bristyrke kan Pär Johansson skriva under på. Han är affärsområdesansvarig på TNG Tech som är specialister på att rekrytera och hyra ut ingenjörer och tekniker inom fyra om­råden: EngineeringProduction, Supply Chain Management och TNG Tech Interim.

Det har länge talats om det pågående paradigmskiftet till Industri 4.0 som en av huvudorsakerna till kompetensbristen. Eftersom det medför ökade behov av kompetens inom digitalisering och automatisering.

Nästa steg är nu Industri 5.0. En transformativ vision i svallvågorna av covid-19-pandemin för att möta utmaningen med övergången till en hållbar och motståndskraftig europeisk industri. Detta med hjälp av den senaste tekniken och forskningen. Det handlar bland annat om samspelet mellan människa och maskin, och upskilling och reskilling på bred front. Framför allt när det kommer till digital kompetens.

– AI, förarlösa fordon och robotar som kan arbeta tillsammans med oss människor är inte längre framtid utan nutid. Allt är uppkopplat, vilket ställer högre krav på den tekniska kompetensen.

– Därtill kommer den nya svenska basnäringen elektrifieringen, som under ett antal år tagit rejäla framsteg, med stora investeringar i såväl nya innovationer av tjänster och produkter som nya produktionsanläggningar, både hos befintliga såväl som nya snabbväxande företag. Även där gäller det såklart att kompetensförsörjningen hänger med, konstaterar Pär.

Lästips: Teknikskiftet inom fordonsindustrin ställer nya krav på kompetens

”Viktigt med datariven rekrytering”

Rekrytera ingenjörer vetenskapligt och objektivt

Pär Johansson, affärsområdesansvarig TNG Tech

Så hur ser lösningarna ut?

Pär menar att företag måste börja rekrytera datadrivet utifrån framtida sannolika arbetsprestation, i stället för tidigare arbetshistorik. För att lyckas krävs nya, innovativa sätt att hitta och känna igen kompetens. Bortom traditionella rekryteringsprocesser och högar av CV:n.

– Vi lanserade TNG Tech för snart 10 år sedan för att kunna möta marknadens behov och utmana det traditionella sättet att rekrytera ingenjörer och tekniker. Genom vetenskapsbaserade, mätbara och kvalitetssäkrade processer har vi lyckats bra med att hitta kompetens och nya talanger som andra missar. Vi har tillsatt hundratals ingenjörer och tekniker de senaste åren, till ledande företag såväl nationellt som internationellt.

Beroende på roll skräddarsyr rekryterarna på TNG Tech ett testpaket som mäter kandidaterna utifrån den aktuella kravprofilen samt definierar också vilka motivations- och personliga kompetenser och som är viktiga för att lyckas i rollen. Därtill kommer också tidigare erfarenheter och utbildningar som är vikt för att lyckas.

Lästips: Tusentals ingenjörer behöver upskilling – högskolor inte redo

Insiktsdriven search för att möta kompetensbrist bland ingenjörer

I de fall det handlar om att tillsätta riktigt svåra roller arbetar TNG Tech med en egenutvecklad searchprocess: Insight Search. Allt för att hitta kandidater som har potential och som inte är aktivt sökande:

– Här arbetar våra researcher med avancerade söklicenser och moderna verktyg för att samla och analysera kvalitativ och kvantitativ talangdata. Insikterna från searcharbetet används i nära samarbete med våra uppdragsgivare för att finkalibrera och optimera kandidatpitchen, sökord, kravprofil och sökvägar, berättar Pär.

Insikterna från searchprocessen är värdefulla för arbetsgivare som vill utveckla sin talangstrategi och vässa sitt anställningserbjudande framåt. Inte minst för att möta rådande kompetensbrist bland ingenjörer.

– Ibland kanske man måste tänka om lite för att locka rätt kompetens och till exempel attrahera fler kvinnliga eller yngre sökande till en tjänst. Vår senaste kandidatrapport visar till exempel att 85 % av tekniker och ingenjörer förväntar sig att få kunna arbeta helt eller delvis remote. 70 % rankar därtill utvecklingsmöjligheter inom företaget som den viktigaste faktorn för att byta jobb. Hela 83 % svarar också att de gärna jobbar i diversifierade team.

Positiv utveckling trots utmaningar

Allt fler teknikföretag lyfter värdet av mångfald och inkludering.

Pär menar att man inte ska förminska de utmaningar som företag har – samtidigt som han upplever att branschen i stort rör sig framåt:

– Det finns helt klart en kompetensbrist bland ingenjörer. Men det positivt att se att det på flera håll sker initiativ för att förändra situationen. Exempelvis KTH som satsat stort på vidareutbildning för yrkesverksamma ingenjörer. Eller det webbaserade upskilling-programmet Ingenjör 4.0. Vidare är ABB och Hitachi exempel på företag som går i bräschen får att få in fler kvinnliga ingenjörer. Samtidigt som de lyfter vikten av mångfald och inkludering för lönsamhet och innovation.

När det kommer till rekrytering menar Pär att det finns mycket att vinna på att fokusera på mätbar kompetens, och skala bort allt annat:

– Idag finns tillgång till vetenskapligt beprövade verktyg och metoder för att effektivt och datadrivet identifiera olika aspekter av kompetens. Genom att strunta i ”magkänslan” och i stället göra en objektiv bedömning där kandidatens kompetens och potential att prestera hos en framtida arbetsgivare är i fokus går det att hitta kandidater andra missar. Samtidigt som vi minskar risken att fördomar kopplat till till exempel ålder, kön och utbildningsbakgrund sätter käppar i hjulet, avslutar Pär.

Anlita TNG Tech och rekrytera ingenjörer och tekniker med fokus på kompetens och fakta

Behöver ditt företag anställa fler ingenjörer och tekniker?

Vill du veta mer om hur TNG Tech kan hjälpa din organisation hitta rätt kompetens för att klara det pågående teknikskiftet? Hör av dig så tar vi en närmare dialog om era utmaningar och mål framåt.

Hitta rätt teknikkompetens med TNG Tech!

Rekommenderat för dig