TNG
Ingenjörernas krav vid rekrytering 2023 - ny rapport från TNG Tech

Lästid: 3 minuter

Ingenjörernas krav för att byta jobb 2023

Utvecklingsmöjligheter avgörande för ingenjörer och tekniker

Hur ska du som arbetsgivare tänka för att lyckas med din rekrytering av ingenjörer och tekniker 2023 och framåt? TNG Tech har kartlagt specialisternas krav och önskemål – här är resultatet!

Teknikindustrin förändras i allt snabbare takt, samtidigt som kompetensbristen är ett faktum. Fler än 8 av 10 teknikföretag har brist på kompetens inom något område, visar en rapport från Teknikföretagen. Och enligt en ny arbetsmarknadsbedömning från Sveriges Ingenjörer är ingenjörer mest efterfrågade på Sveriges arbetsmarknad. Därmed blir det allt viktigare för arbetsgivare i branschen att formulera attraktiva jobberbjudanden.

– Årligen examineras mellan 6 000 och 7 000 ingenjörer per år i Sverige. Det är en värdefull kompetenspool för de många arbetsgivare som har stora tekniska kompetensbehov. Det gäller att både ha vässade rekryteringserbjudanden och utvecklade introduktionsmöjligheter för att attrahera dessa välutbildade ingenjörer, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef och chefsekonom på Sveriges Ingenjörer till Svensk Verkstad.

Anonym kartläggning bland ingenjörer

TNG Tech har kartlagt ingenjörers krav vid rekrytering - här är hela listan.

Så vad efterfrågar såväl nyutexaminerade som redan yrkesverksamma ingenjörer hos en framtida arbetsgivare? För att ta reda på svaret frågade TNG Tech ut över 200 yrkesverksamma ingenjörer och tekniker i blandande åldrar, över hela Sverige. Detta i en anonym enkätundersökning 2022.

Utifrån svaren formas en lista som inte bara ger en överblick kring ingenjörernas krav och önskemål. Listan ger också värdefulla insikter kring hur du som rekryterande chef eller HR-specialist kan förbättra och effektivisera rekryteringsprocessen såväl som kandidatupplevelsen framåt. Allt för att fylla teamen och säkra viktig teknikkompetens framåt. Håll tillgodo!

Hela listan! Ingenjörernas krav för att byta jobb 2023


1. Utvecklingsmöjligheter och en bra chef

Enligt vår undersökning är det utvecklingsmöjligheterna inom företaget som toppar listan över ingenjörernas krav för att byta arbetsgivare. Det svarar hela 70 % av de tillfrågade. Tätt därefter hamnar en bra chef (68 %) och först på tredje plats lönen (62 %). Andra viktiga faktorer är möjligheten till work life balance (55 %) och möjlighet att jobba hemifrån (33 %).

Intressant att notera är att svaren här skiljer sig något åt beroende på respondenternas ålder. Bland ingenjörer under 35 år rankar 77 % utvecklingsmöjligheter som den viktigaste faktorn för att byta jobb, följt av lön (73 %) och bra chef (68 %). Bland respondenter över 35 år hannar däremot bra chef högst på önskelistan (73 %), följt av utvecklingsmöjligheter (68 %) och lön (66 %).

2. Tydlig och rak chef

För att anses som bra bör chefen vara tydlig och rak. Det klassas som den viktigaste chefsegenskapen enligt 87 % i undersökningen. På andra respektive tredje plats hamnade engagerad (82 %) och inkluderande (64 %).

3. Mångfald i teamet

Hela 83 % svarar att de gärna jobbar i diversifierade team. Blandade åldrar anses allra viktigast. Det svarar 66 %. Majoriteten (61 %) värdesätter också att det finns både män, kvinnor och personer med könsöverskridande identitet i gruppen. 42 % uppskattar att det finns en variation av nationaliteter, etniciteter och språk bland kollegorna.

4. Förmåner och lön – redan i platsannonsen

Platsannonsen är en viktig inkörsport för att få en ingenjör eller tekniker intresserad av ett ledigt jobb. Här är det viktigt att lyfta fram rätt saker. Förutom en tydlig beskrivning av arbetsuppgifterna, vill ingenjörerna direkt veta vilka förmåner som företaget erbjuder. Det svarar 53 %. Även aktuell lönenivå efterfrågas av 51 %. Arbetsgivare bör även lyfta fram möjlighet till hybridarbete och företagskulturen i sina annonser.

5. Snabba processer och snabb återkoppling

Hela 92 % anser att rekryteringsprocesser alltid eller ibland går för långsamt. Något som kan få förödande konsekvenser för arbetsgivare som därmed riskerar att tappa de bästa kandidaterna. Hela 21 % av ingenjörerna uppger nämligen att de hunnit få andra jobberbjudande innan återkoppling sker. Enligt undersökningen brister arbetsgivarna i flera steg. Till exempel upplever 67 % av jobbsökarna inom yrkeskåren att de aldrig får någon löpande återkoppling under en rekryteringsprocess. 51 % uppger också att de aldrig fått en förklaring till varför de inte fått jobbet.

6. Anonymiserad ansökan

Majoriteten av ingenjörerna och teknikerna ställer sig positiva till att skippa frågor om ålder och namn i början av rekryteringsprocessen. 56 % tycker till exempel att det är bra att inte behöva uppge sin ålder i det första steget. 45 % tycker det är en bra idé att namnet inledningsvis är dolt för en rekryterare.

7. Möjlighet till remote work

Möjlighet till remote work är viktigt för ingenjörer och tekniker. Hela 85 % av de tillfrågade vill jobba helt eller delvis remote. Endast en fjärdedel vill jobba 100 % från arbetsplatsens kontor. Det vanligaste tycks vara att vilja jobba några dagar på kontoret, några dagar remote varje vecka. Populäraste fördelningen är kontoret 3 dagar i veckan, 2 dagar remote (26 %).

Har du frågor om undersökningen eller vill ta del av mer statistik kring ingenjörers krav och önskemål i samband med rekrytering? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Behöver ditt företag anställa fler ingenjörer och tekniker framöver?

TNG Tech rekryterar och hyr ut kvalitetssäkrade ingenjörer och tekniker inom Engineering, Supply Chain Management och Production. Alltid fördomsfritt, objektivt och datadrivet.

Hitta rätt teknikkompetens med TNG Tech!

Rekommenderat för dig