TNG
kompetensbrist-mångfald-rent-minority-stereotyper-rekrytering

Lästid: 2 minuter

Trend: Stereotyper inom mångfald går före kompetens

Diversity on-demand?

Jakten på mångfald. Den blir allt tydligare. Och idag är det allt fler företag som vill öka mångfalden bland sina anställda. De tar till kreativa metoder för att locka nya talanger. Men vägen dit är krokig och många, ovetandes, diskriminerar, samtidigt som företag skapar stereotyper som allt för ofta väger tyngre än kandidaternas verkliga kompetens. 

I vissa fall kvoterar företagen närmast in ”rätt” personer, vilket innebär att stereotyperna får ta plats och att deras kompetens får stå tillbaka. Allt för att företagen känner att de måste möta marknadens krav på mångfald oavsett ålder, kön, etnicitet och bakgrund.

Rent-a-minority – är det möjligt?

För att tydliggöra detta skapade Arwa Mahdawi hemsidan Rent-a-minority. Det var ett försök att med satir på nätet få fler människor att inse hur otroligt lätt det är att skapa stereotyper på människor. Att paketera dem – allt i mångfaldens namn. Det är helt enkelt lättare.

Det är också lite skrämmande. Över 1 000 minoriteter har signat upp sig för ”uthyrning” hos Rent-a-minority trots att företaget inte existerar. Dessutom har flera riktigt stora välrenommerade företag hört av sig och vill hyra personal för att nå sin ”kvot”.

Här kan ni ta del av ett Ted-Talk där ”grundaren” berättar om upplägget. Väl värt att titta på för att utmana sig själv.

Minority shopping…. Diversity on demand… Tänkvärt är det. Och detta är nog tyvärr lite av ett skräckexempel på något vi kan få uppleva i verkligheten om vi fortsätter att rekrytera på det klassiska sättet.

Men vi ser också en tydlig trendström där vissa företag vågar rekrytera enbart på kompetens. På de här företagen väljs inte personer bort på fel grunder utan här sker urval enbart på de sökandes kompetens.

Tvådimensionell mångfald

De här företagen blir mer lönsamma och deras innovationstakt ökar eftersom de genom objektiva urval skapar en tvådimensionell mångfald i organisationen. En mångfald som kombinerar den inneboende mångfalden, så som kön, etnicitet och sexuell läggning, med förvärvad mångfald– t.e.x egenskaper du får från erfarenhet av att arbeta i ett annat land. Av de företag som kombinerar 2d-mångfald i ledning och bland medarbetare lyckas 70 % hitta nya affärsmöjligheter på nya eller existerande marknader.

För olikheter är bra i en organisation. Och vi är alla olika, men också mer lika varandra än vad vi ibland tror. Något som blir väldigt tydligt och tänkvärt i den här filmen från TV2 i Danmark.

Rekommenderat för dig