TNG
Trend: Chefen tar ett kliv åt sidan i rekryteringen för att uppnå en fördomsfri process eftersom hen också påverkas av konceptet brain on bias.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Trend: Chefen tar ett steg åt sidan

”Brain on bias” påverkar linjechefen när de rekryterar

Det tar ca 50 millisekunder att notera och döma en persons kön och etnicitet. Ett uttryck som ibland kallas Brain on bias. För att undvika att kandidater bedöms felaktigt väljer nu fler företag att låta chefen stå vid sidan om under pågående rekryteringar. 

Alla människor är fördomsfulla. Och det vet vi. Det är naturligt att göra val utifrån vad vi är bekväma med att göra och våra egna erfarenheter. Men det färgar också våra val och minskar möjligheterna. Och när det gäller rekrytering kan detta stoppa företagens framtida tillväxt.

Detta är en kunskap som allt fler företag har idag och därför låter de linjechefer allt oftare kliva åt sidan under rekryteringsprocessen för att inte färga urvalet genom:

  • Sina egna fördomar
  • Kortsiktigt agerande för att snabbt lösa produktionstappet i gruppen eller på avdelningen
  • Naturlig önskan att vilja rekrytera någon som påminner om en själv

Just långsiktighet vid rekrytering blir en allt tydligare trend. Linjechefer anställer naturligt för att lösa sina problem här och nu, och är inte alltid insatta i företagets långsiktiga strategi. Där ofta mångfald och inkludering är en viktig pusselbit. För att få in det långsiktiga mångfaldsperspektivet och samtidigt låta linjechefen fokusera på verksamheten, börjar många företag nu använda utbildade rekryteringsteam som tar hand om hela rekryteringsprocessen.

Dedikerade rekryteringsteam

Företagen sätter istället samman rekryteringsteam som är utbildade för att se bortom fördomar och är väl insatta i företagets vision, affärs- och mångfaldsstrategier samt långsiktiga kompetensförsörjningsbehov för att nå långsiktig tillväxt. Utifrån dessa faktorer utmanar de linjechefernas omgående anställningsbehov. De tittar på rekryteringen bredare och anställer medarbetare som både passar i teamet just nu, men som på sikt kan växa i organisationen.

Medlemmarna i del olika rekryteringsteamen kan skifta och gör det ofta beroende på vem som ska rekryteras. Ett företag som arbetar så här är bl.a. Google.

Platsannonser skrivs om

Chefen får också ställa sig åt sidan ibland när en platsannons ska utformas. Allt för att inte själv färga texten utifrån egna förutfattade meningar och fördomar. Igen är det Google som går i bräschen och låter andra på företaget skriva om platsannonsen så att den är mer målgruppsanpassad.

På TNG arbetar vi varje dag med fördomsfri rekrytering som bidrar till mångfald på arbetsplatser. Vill du veta mer? Hör av dig!

Rekommenderat för dig