TNG
Trend - mätbar mångfaldsrekrytering skapar lönsamhet. Ny rapport från mcKinsey visar att mångfald och lönsamhet går hand i hand.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Trend: Mätbar mångfaldsrekrytering visar på ökad lönsamhet

Mångfald + rekrytering = lönsamt

Nu har det globala konsultbolaget McKinsey slagit fast att mångfald och lönsamhet hör ihop. I deras rapport, Diversity Matters, framgår tydligt att företag som arbetar med mångfaldsrekrytering ökar sina intäkter. En trend som ökar viljan hos företag att anställa mer objektivt, vilket skapar möjligheter för kandidater som tidigare valts bort på fel grunder. 

McKinsey har studerat mångfaldsrekrytering i arbetslivet under flera år. Allt för att påvisa effekten av mångfald ekonomiskt. Rapporten ”Diversity Matters” analyserar data från 366 stora företag i en rad olika branscher i Nordamerika, Latinamerika och Storbritannien. I undersökningen tittar man närmare på variabler såsom ekonomiska resultat, lönsamhet och sammansättningen av företagsledningen, inklusive styrelsen och hur dessa påverkar mångfald och företags framgångsfaktorer.

Resultaten talar klarspråk:

  • Företag med högst mångfald gällande etnicitet var 35 % mer sannolika att få ekonomiska vinningar över genomsnittet.
  • Bolag med högst mångfald mellan könen var 15 % mer sannolika att öka intäkterna än genomsnittet.

Medarbetare berikar företaget och kundinsikten

Hur kommer det sig då att mångfald lönar sig rent ekonomiskt? I rapporten visar man att heterogena grupper ofta har en större förmåga att bidra med fler erfarenheter och nya infallsvinklar. Det ger högre innovationskraft internt – och externt resulterar det i nya affärer, förbättrad kundservice och möjligheten att locka mer drivna kandidater som vill jobba i en inkluderande arbetsmiljö.

Andra fördelar med mångfald är att företaget stärker kundinsikten tack vare bredare erfarenhet. Inte nog med mer nöjda kunder, du kan även räkna med mer nöjda medarbetare.

Tillsammans bidrar allt detta till en positiv spiral som leder till affärsmässiga fördelar. Lönsamhet och därmed ökad vinst. Mångfald ger – som ordet antyder – många fördelar. Även affärsmässiga.

Då det börjar bli möjligt att se kopplingen mellan objektiv rekrytering, som skapat mångfald och lönsamhet, så börjar flera organisationer mäta mångfalds- roi och dela ut bonus till chefer som lyckas bygga och rekrytera team som består av olika åldrar, kön och bakgrund.

Geografiska skillnader i chefsledet

I USA visar resultatet från Diversity Matters att en tydlig relation mellan etniskt mångfald och ökad ekonomisk lönsamhet. För varje 10 procentig ökning på mångfald inom seniora befattningar, så ökar inkomsterna före räntor och skatt (så kallad EBIT) med 0,8 %. Här kan man också se att etnisk mångfald har ett större genomslag på ekonomiska resultat än den mellan könen. En förklaring till det kan vara att mångfaldsarbetet för kvinnor på ledande positioner har börjat skapa positiva resultat.

Situationen i Storbritannien är snarlik, men med vissa egenheter.  Där stämmer ökat mångfald mellan könen på ledarsidan överens med ökningen av intäkterna. För varje 10 % i ökad mångfald stiger EBIT med 3-5 %. Storbritannien har kommit längst vad gäller mångfald utifrån etnicitet, men är ändå på en låg nivå – 78 % av landets företag speglar inte Storbritanniens invånares härkomst, Brasilien är ännu sämre på 91 % och i USA hela 97 %.

Attraktivt arbetsgivarvarumärke som inkluderar

Men att bara satsa på mångfaldsrekrytering ger inte automatiskt framgång. När man analyserar orsaker och växelverkan mellan mångfald och lönsamhet, så är det tydligt att företag måste jobba fokuserat – ”comitta sig” som det populärt heter på konsultsvenska – och arbeta aktivt med mångfald och inkludering på bolagets ledarpositioner. Hjärtat måste finnas där. Viljan. Då syns det i resultatet. Och det är först då företagen blir mer framgångsrika.

Världens möjligheter med mångfald

Vi lever idag i en global värld, så det är egentligen ingen världsnyhet att mångfald – med erfarenheter från jordens alla hörn – bidrar till konkurrenskraft. Förhoppningsvis inser företag att den här trenden är viktig. Och att det inte är aktuellt att inte försöka. Nu handlar det om att företag måste börja rekrytera fördomsfritt med arbetspsykologiska screeningtester och hitta oväntade kandidater genom en mer objektiv rekryteringsprocess. För en sak är säker: Det ger klirr i företagskassan. Mångfaldsrekrytering  lönar sig helt enkelt.

Vill du veta mer om mångfaldsrekrytering? Hör av dig! På TNG arbetar vi varje dag med fördomsfri rekrytering som bidrar till mångfald på arbetsplatser.

Rekommenderat för dig