TNG
Trend: Digitaliseringen ökar behovet av innovativa IT-specialister och programmerare. Kod blir ett globalt språk, när företag rekryterar.

Lästid: 2 minuter

Ny trend: Kodkompetens går före språkkrav

Språkkrav stoppar inte längre programmerare

Den snabba digitaliseringen ökar behovet av bättre och mer innovativa IT-specialister och programmerare. Samtidigt råder det en universell kandidatbrist. Det har tvingat rekryterare att börja se kod som ett globalt språk, och släppa sina slentrianmässiga lokala språkkrav. 

Trend: Ökat behov av innovativa IT-specialister och programmerare gör att företag bortser från tidigare språkkrav. Äntligen, och vi säger äntligen, börjar företag förstå att det krävs ett nytänk för att hitta framtida programmerare. Det går inte längre att exkludera IT-kandidater för att de saknar kunskap i det lokala modersmålet. För den kunskapen behövs inte. Utvecklarnas språk är ju kod. Kod som Java, .Net, Ruby och Python. Kod som är universell, och som kan skrivas av alla, oavsett modersmål.

Därför börjar nu många organisationer släppa sina slentrianmässiga språkkrav vid rekrytering. Ett skall-krav som egentligen inte behövs, då företag inom IT- och delvis teknikbranschen, har engelska som koncernspråk. Istället väljer de att rekrytera på kodkompetens. Kod blir helt enkelt sitt eget språk.

Samtidigt väljer dessa företag att investera i sina nya medarbetare och internutbilda dem i lokalspråket. Som ett mervärde, och en inkluderande aktivitet. Det finns idag många nya språkappar – även i Sverige. En av dessa är Språkkraft. TNG har gått in som Founding Partner till Språkkrafts integrationsapp. Den kommer hjälpa jobbsökare att få in en fot på arbetsmarknaden snabbare, och bidra till att företag ser kandidater bortom det uppenbara.

Värt att tänka om

Att tänka om har visat sig vara en väl värd investering. Det är enklare, och mer effektivt, att investera i digitala språkverktyg, än att hitta programmerare som kan modersmålet. Samtidigt som det också öppnat upp möjligheten att hitta kandidater som tidigare valts bort på fel grunder. Det gör att företag nu kan rekrytera programmerare och andra IT-specialister fördomsfritt eftersom språket inte längre är en urvalsmetod.

Vill du rekrytera IT- och digital kompetens? Hör av dig till våra specialistrekryterare på TNG IT Digital. Läs gärna mer om oss och hur vi rekryterar fördomsfritt!

Rekommenderat för dig