TNG
Så attraherar och behåller du morgondagens arbetskraft - gen Z på arb

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Gen Z – har du koll på morgondagens arbetskraft?

Det här efterfrågar gen Z av dig som arbetsgivare

När Generation Z gör sitt intåg på arbetsmarknaden gör den det som den mest utmanade gruppen hittills. Det konstaterar en undersökning från Ricoh Europe. Gen Z bryr sig nämligen inte om höga löner och trygghet på samma sätt som deras föräldrar har gjort. Utan drivs snarare av sina värderingar och sociala frågor. Så hur ska du som arbetsgivare egentligen bära dig åt för att attrahera, och behålla, morgondagens talanger?

Föreställ dig en hel generation som fått höra att de förtjänar att bli behandlade annorlunda, att de kan bli precis vad de vill och att de ska våga ställa krav. Denna välutbildade generation har även vuxit upp ständigt uppkopplade, med en mobiltelefon i handen och medvetna om världsläget.

Vi pratar så klart om generation Z, som enligt World Economic Forum uppskattas utgöra 27 % av den globala arbetskraften år 2025. Men vad efterfrågar egentligen framtidens arbetstagare från dig som arbetsgivare? Det har vi på TNG svar på!

Gen Z efterfrågar möjligheten att arbeta remote

Gen Z:s krav: Mångfald och inkludering

Mycket snack och lite verkstad är inte rätt väg att gå om du vill attrahera gen Z. De har nämligen höga förväntningar på arbetsgivaren där inkludering och mångfald är högt efterfrågat! Att denna fråga är viktig för generation Z kan härröra från det faktum att 44 % av unga arbetstagare har känt sig diskriminerade. Detta enligt Tallo.

Till följd av dessa upplevelser har även 37 % av gen Z aktivt valt bort arbetsgivare av rädsla för att inte bli accepterade på grund av könsidentitet, etnicitet eller sexuell läggning.

Det har alltså aldrig varit viktigare med ett starkt Employer Brand än vad det är idag. Det kräver även ett aktivt agerande från dig som arbetsgivare vad gäller inkludering och mångfald. För de arbetsgivare som inte prioriterar detta arbete kan det bli tufft eftersom gen Z är villiga att byta arbetsgivare till förmån för företag som bättre anpassar sig efter deras värderingar, menar Welch.

Läs även: Så utmanar Gen Z och nya ”Lazy girl job”-trenden dig som chef

5 snabba siffror om generation Z

Enligt Ricoh Europe är gen Z den mest utmanande gruppen som tågat in på arbetsmarknaden hittills. Men hur kommer det sig att just denna grupp kan bli en stor utmaning för arbetsmarknaden? Nedan har vi summerat 5 punkter som står på gen Z:s önskelista när de söker jobb.

  • 48 % prioriterar balans mellan arbets- och privatlivet.
  • 47 % anser att det är viktigt att arbeta med människor som de trivs med på arbetsplatsen.
  • 43 % värdesätter god kommunikation internt och menar att de till och med kan bli irriterade på kollegor som brister i sin kommunikation, jämfört med 19 % av den äldre generationen.
  • 34 % attraheras av företag som kan få dem att känna mening med sitt arbete där de bidrar till något som gör skillnad i världen. Tillskillnad från Babyboomer-generationen där enbart 13 % anser att detta är viktigt vid val av arbetsgivare.
  • 30 % anser att en arbetsplats som inte erbjuder flextid skulle vara mindre attraktiv. I jämförelse med generation X där enbart 17 % menar att detta är en viktig aspekt för att trivas på jobbet.

Viktigt med hybrid- och flexibel arbetsplats

Eftersom generation Z har vuxit upp i den digital snabbheten förväntar de sig att ta del av den flexibilitet som digitaliseringen medför. Detta visar TNG:s kandidatrapport Talent Insights 2023 där efterfrågan att arbeta remote är stor bland yngre jobbsökare. Rapporten visar att den yngre generationen alltså är den grupp som i störst utsträckning vill jobba 100 % remote.

Samstämmiga siffror syns även i Deloittes Gen Z and Millennial Survey 2022 där 75 % av generation Z efterfrågar möjlighet till hybridarbete. Det flexibla distansarbetet är dock en självklarhet för många arbetsgivare idag. Men om du ännu inte har hoppat på remote-tåget är det verkligen dags – i alla fall om du vill attrahera och behålla gen Z.

Kompetensutveckling – högt efterfrågat

Möjligheten till kompetensutveckling är ytterligare en viktig faktor när gen Z väljer arbetsgivare visar studien Hiring Gen Z. Detta går även i linje med TNG:s kandidatrapport, där 85 % av den yngre generationen värderar att lära sig nya saker högst vid frågan ”Vad är viktigt för dig i valet av ny arbetsgivare?”. Att erbjuda upskilling som arbetsgivare kan på så sätt vara ett smart drag både för att attrahera men även för att behålla unga talanger inom verksamheten.

Gen Z prioriterar mångfald, hyrbidarbete och kompetensutveckling

Nya prioriteringar attraherar gen Z

De senaste åren har bidragit med nya prioriteringar hos flera arbetsgivare. Förändringar som generation Z under en längre tid har förespråkat såsom större fokus på mångfald, hybridarbete och möjlighet till lärande. Idag är dessa prioriteringar en verklighet för många företag som ett resultat av pandemin. Men genom att fortsätta fokusera på dessa områden ökar du möjligheten att sticka ut som arbetsgivare för gen Z-talanger.

Dessa tre punkter bör du alltså prioritera för att svara på gen Z:s krav:

  1. Presentera inte tomma och klyschiga ord som ni inte lever upp till. Lyft istället fram vad ni faktiskt gör rent konkret. Hur jobbar ni för att öka mångfalden på arbetsplatsen och verka mer inkluderande?
  2. Skapa digitala förutsättningar för dina anställda att arbeta på distans. Idag finns det många digitala verktyg som gör det möjligt att arbeta från världens alla hörn. Våga använd dem och möjliggör remote-arbete!
  3. Var lyhörd och erbjud möjlighet att kompetensutveckla. Genom att vara öppen för upskilling ökar du chansen att behålla och skaffa dig nöjda gen Z-anställda.

Att möta en helt ny generation med nya krav kan vara utmanade. Vill du få hjälp att rekrytera fördomsfritt utan att diskriminera? Vi på TNG finns här för dig oavsett om du behöver rekrytera eller hyra in en konsult för en kortare eller längre period. Kontakta oss idag, så hjälper vi dig snabbt och träffsäkert hitta rätt kompetens för just din verksamhet!

Läs mer om vårt erbjudande

Rekommenderat för dig