TNG
Rekrytera eller hyr en javautvecklare från Java4women TNG

Java4Women – hyr eller rekrytera kvinnliga javautvecklare idag!

Lös kompetensbristen och öka innovationen i ditt utvecklingsteam

Nu kan du omgående öka innovationstakten och jämställdheten i ditt utvecklingsteam genom att rekrytera eller hyra en av våra 20 kvinnliga javautvecklare från Java4Women, som alla är utbildade i vårt Accelerated Learning-program.

Java4women är ett Accelerated Learning initiativ från TNG IT Digital för att möta kompetensbristen och öka jämställdheten i IT-branschen. Vi samarbetar i det här projektet med Arbetsförmedlingen och Lexicon.

Vi har lyckats genom att hitta talanger med potential utanför de traditionella nätverken. För att möta kandidatbristen behöver alla utvecklingsavdelningar inom IT tänka nytt, se bortom CV:et, och utmana sig själva och hur de rekryterar. Med Java4Women är det möjligt och nu kan du vara med och påverka branschen framåt, och samtidigt skapa ett mer jämställt utvecklingsteam.

Med Java4Women har vi hittat osedda kvinnliga IT-förmågor, kvalitets- och kompetenssäkrat dem genom en gedigen urvalsprocess, samt gett dem en accelererad praktisk rekryteringsutbildning inom java. Inom kort har vi 20 kvinnliga talangfulla javautvecklare, som från och med februari finns tillgängliga att hyra eller rekrytera från oss på TNG IT Digital.

Fördelar med att hyra juniora Java4Women-utvecklare

 • Du löser ett utmanande rekryteringsbehov och får omgående kvinnliga javautvecklare med potential och hög motivation
 • Du ökar mångfalden, och bidrar till innovation och nytänk, i ditt utvecklarteam
 • Du hyr först, för att sedan anställa. Allt till en bråkdel av vad en senior javautvecklare kostar
 • Det är en strategisk satsning för att långsiktigt säkra bristkompetens i ditt team
 • Det är ett aktivt bidrag för ökad jämställdhet inom IT-branschen

Deras tekniska kompetens

 • Java SE – Java Development Kit 8, NetBeans, Eclipse, JVM
 • Data base – UML, ERD, SQL, JDBC, MySQL
 • Front End – Javascript, Jquery, CSS, HTML
 • Testing & Management – ISTQB, agile techniques, unit testing
 • Java EE – JSF (Java Server Faces), JPA (Java Persistence API), EJB (Enterprise Java Beans), CDI (Context Dependency Injection), RMI (Remote Method Invocation)

MÖT VÅRA JAVAUTVECKLARE

Fördomsfritt handplockade och kvalitetssäkrade javautvecklare

Via vetenskapliga arbetspsykologiska och tekniska tester, semi-strukturerade intervjuer samt en fördomsfri och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi handplockat deltagarna i Java4women utifrån följande kriterier:

 • Logisk deduktiv förmåga (över medel)
 • Tekniska förkunskaper (säkerställt via tester)
 • Analytisk problemlösningsförmåga
 • Förmåga att arbeta i agila team, och ta egna initiativ
 • Motivation

* Utbildningen sker inom ramarna för Arbetsmarknadsutbildningen ”IT påbyggnad”. Denna satsning är ett led i Arbetsförmedlingens strävan att främja jämställdhet inom IT-branschen vilket tillåter positiv särbehandling enligt Diskrimineringslagen 2 kap. 9 §, punkt 1.