TNG
Datadriven rekrytering - så hjälper vi dig hitta rätt medarbetare. Träffsäkert, tidseffektivt och tryggt.

Datadriven rekrytering – en självklarhet hos TNG

Hitta rätt medarbetare med datadriven rekrytering

Funderar du på att köpa en rekrytering – eller hyra in en konsult? Kanske känner du som många andra, att det är en djungel det här med att välja rekryteringspartner? Vi på TNG tänker inte lova guld och gröna skogar. Men eftersom vi är specialister på datadriven rekrytering så kan vi ändå avslöja att vår rekryteringsprocess inte bara är träffsäker och tidseffektiv. Utan även trygg. Eftersom du samtidigt får en rekrytering som är fördomsfri, evidensbaserad och rättvis för alla kandidater. Så här funkar det!

Vad är datadriven rekrytering?

Att arbeta datadrivet innebär att drivas av, styras av och fatta beslut utifrån insikter från insamlad data. Således handlar datadriven rekrytering om att låta data från antingen en pågående rekrytering, eller många tidigare rekryteringsprocesser, vägleda beslut som rör rekryteringen:

 • Vilken kandidat är bättre än den andra i ett stort urval av ansökningar?
 • Vilka urvalsmetoder fungerar bäst för att hitta rätt person?
 • Hur ska texten i platsannonsen inkludera och attrahera så många intressanta kandidater som möjligt? Var ska annonsen spridas digitalt och vilka annonskanaler levererar bra ansökningar?

Ju fler datapunkter du samlar in och analyserar, desto mer precis kan du vara i dina beslut som rör rekrytering. En riktigt bra rekryteringsleverantör letar efter och använder data för att du som köpare av rekryterings- och konsulttjänster ska få ut högsta möjliga värde av din investering. Det vill säga den bästa möjliga kandidaten till ditt lediga jobb. Och det är precis det vi på TNG gör.

11 fördelar med att rekrytera datadrivet

Med TNG och datadriven rekrytering får du:

 1. Snabba, datadrivna och kostnadseffektiva tillsättningar av ny personal
 2. Alltid de bäst lämpade kandidaterna för ditt lediga jobb
 3. Kandidater med dokumenterad potential för att lyckas hos er
 4. Urval fattade på fakta och evidens, inte gissningar och magkänsla
 5. Tid över till annat än rekrytering
 6. En rekryteringspartner som är mån om ert varumärke och tar ägandeskap för kandidatupplevelse
 7. Större digital och social synlighet än vid en traditionell rekrytering
 8. En fördomsfri rekryteringsprocess som inte (råka) stöta bort drömkandidaten
 9. Mångfald ”på köpet” tack vare inkluderande och fördomsfri kommunikation
 10. En auktoriserad och pålitlig partner som följer kollektivavtal och utbildar alla medarbetare i diskrimineringslagen
 11. Inga ”gamla sanningar” eller ”så här har vi alltid gjort”

Rekrytera datadrivet? Kom igång idag!

Datadriven rekrytering innebär evidensbaserade beslut

Evidensbaserade beslut, förankrade i vetenskap

Att arbeta evidensbaserat handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt vid varje beslut. Att man följer en bestämd beslutsprocess och baserar sina beslut på bästa tillgängliga bevis.

Detta ligger hand i hand med datadriven rekrytering. Liksom fördomsfri rekrytering – eftersom forskning gång på gång har bevisat att det inte bara ger bättre kandidater utan även mer innovativa och framgångsrika företag.

På TNG gör vi allt detta. Vår fördomsfria rekryteringsmetodik är datadriven och våra beslut är evidensbaserade. Vi lyssnar på forskningen för att göra ett så bra urval som möjligt. Och använder datan som berättar var kandidaterna finns, eller vem av dem som är bäst för just din arbetsplats.

När du rekryterar datadrivet får du mer tid till det personliga mötet - och skapar en bättre kandidatupplevelse

Mer tid till det personliga mötet

På TNG är det en självklarhet att rekryteringsbeslut ska vara datadrivna och ge alla sökande samma chans. Det innebär inte att vi låter vår datadrivna och fördomsfria rekryteringsmetodik stå i vägen för det mänskliga. Tvärtom!

För tack vare våra digitala investeringar, en fördomsfri rekryteringsmetodik, över 15 års erfarenhet och välutbildade rekryterare – så kan vi lägga ännu mer tid på det vi människor är bäst på. Det vill säga: det personliga mötet och matchningen mellan ert behov som arbetsgivare och kandidatens intresse för ett nytt jobb.

Faktum är att kandidatupplevelse är något av det vi brinner för allra mest. Och vi vet att såväl fördomsfri rekrytering som mätbara och objektiva urvalsmetoder går hand i hand med en riktigt fin kandidatupplevelse. Liksom en rekryteringsprocess som stärker ert employer brand.

Vi rekryterar just nu

Så säger forskningen om rekrytering

Vad forskningen säger om rekrytering:

 • Det är bäst (ger högst validitet) att testa sina sökande så tidigt som möjligt
 • Tidigare erfarenhet – även av samma typ av jobb – har ett mycket svagt samband som bedömning för att förutsäga arbetsprestation
 • Begåvning (hos kandidaten) är den enskilt viktigaste egenskapen för arbetsprestation
 • Negativ information som kommer fram om en sökande tenderar att vägas tyngre i jämförelse med positiv information
 • Om kandidaten inte liknar dig (t ex etniskt ursprung, kön) kommer det påverka ditt beslut
 • Du bör bedöma varje urvalsmoment för sig, utan att väga in tidigare resultat, för att i slutskedet göra en helhetsbedömning
 • Algoritmer vinner över människans egen förmåga att sammanfatta och göra en helhetsbedömning

På TNG mäter och bedömer alltid det som kommer leda till din och kandidatens framgång; kompetens, potential och framtida arbetsprestation.

Vi hjälper dig med personal inom

Success story mellan Ahlsell och TNG

TNG:s lyhördhet vid kravprofil och ett lite utmanande sätt att forma dessa till rätt underlag känns väldigt professionellt.

Ahlsell

Niclas Dahlberg, Regionchef Syd

Läs fler success stories

Kontakta TNG när du vill ha hjälp med rekrytering och bemanning

Hur kan vi hjälpa dig?

Med TNG får du en modern helhetslösning inom fördomsfri datadriven rekrytering där vi sköter allt från opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring. Vill du veta mer? Lämna dina uppgifter så ringer vi upp!