TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Redovisningschef till Chalmers tekniska högskola

Redovisningschef till Chalmers tekniska högskola AB i Göteborg som vill driva och fortsätta utveckla en modern ekonomifunktion

Här får du möjligheten, att i en nyinrättad tjänst, ansvara för teamet som står för den samlade kvaliteten i Chalmers externredovisning. Du kommer också vara högst delaktig i den fortsatta utvecklingen av ekonomifunktionen, som har en mycket central roll i verksamheten. Du kommer in i ett spännande skede då lärosätet har fokus på förändrings- och utvecklingsarbete.

Ditt anställningserbjudande

Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.

Flexibel arbetsplats
Flexibel arbetsplats
Friskvård
Friskvård
Kollektiv&shyavtal
Kollektiv­avtal
Livspussel
Livspussel

Dina arbetsuppgifter

Som redovisningschef leder du en mindre enhet bestående av en handfull centralt placerade ekonomer med arbetsområden såsom externa medel, grundutbildning, pensioner och finansnetto, skatter och moms etc. Rollen innebär ett personalansvar för enhetens medarbetare. Du rapporterar till ekonomichefen och ingår i avdelningen ledningsgrupp.

Enhetens uppdrag medför att du både direkt arbetsleder enhetens medarbetare och mer indirekt påverkar och stödjer ekonomifunktionerna på Chalmers institutioner. Med stöd av både den egna enheten och övriga delar av avdelningen ansvarar du för;

- Kvaliteten i Chalmers externa och interna redovisning, genom att underhålla och utveckla ekonomimodell och interna redovisningsprinciper

- Koordinering av tertial- och årsbokslut

- Innehåll i anvisningar och utbildningsmaterial inom redovisningsområdet

- Stöd till verksamhetens ekonomer i redovisningsfrågor

- Kontakt med relevanta myndigheter och revisorer

Värt att veta

Som redovisningschef är du en nyckelperson i utveckling av processer för ekonomistyrning och ekonomiadministration och påverkar i hög grad genom utbildning ekonomer och andra personalkategorier inom dessa områden. Du är den som i hög grad står för redovisningsperspektivet i utvecklingsarbete avseende processer och systemstöd inom ekonomiområdet. Du arbetar också praktiskt både löpande och i bokslut med kontroller och sammanställningar. Du finns till hands i frågor rörande praktisk tillämpning av redovisningsprinciper, kodplan mm.

Våra förväntningar

Vi söker dig som har en gedigen redovisningsbakgrund. Du har också ett kombinerat intresse av att både vara praktiskt involverad själv och leda medarbetare, samt att fortsätta utveckla en bred, decentraliserad organisation avseende redovisningsfrågor.

Som person är du öppen, engagerad och positiv. Förutom att du är en god relationsbyggare är du också en skicklig kommunikatör. Du ser vikten av att lyssna och förstå och du kommunicerar ditt budskap på ett lättbegripligt och attraktivt sätt. Det gör du självklart på såväl svenska som engelska, muntligen och skriftligen för att nå ut till alla medarbetare på ett bra sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din motivation och ditt engagemang för tjänsten.

Chalmers mix av konkurrensutsatt finansiering som samverkar med statliga anslag innebär att ekonomisk planering, resursfördelning och redovisning/uppföljning är tätt sammanflätade. För att verkligen trivas behöver du ha ett intresse för denna helhet.

Vi tror att du är civilekonom eller motsvarande, kanske med fördjupning inom redovisning. 

Alla lediga jobb