Sök
tech-tng-rekrytering-ingenjorer-tekniker-auktoriserat-bemanningsforetag-bemanning

Auktoriserat bemanningsföretag

Vi är auktoriserade

TNG är ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag vilket ger extra trygghet för våra kunder och medarbetare som önskar anlita oss för bemanning och rekrytering. 

Auktorisationen är en garanti för att företaget är seriöst och följer lagar och regler. Auktorisationen ges av Bemanningsföretagen, en arbetsgivare- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Till grundkraven för ett auktoriserat bemanningsföretag hör att företaget utövar sin verksamhet sedan minst 12 månader, följer förbundets stadgar och Bemanningsföretagens etiska regler. Dessutom måste bemannings- och rekryteringsföretaget binda sig till kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar, tillämpa Bemanningsföretagens allmänna leveransvillkor och omfattas av Bemanningsföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande. Ytterligare ett krav på TNG för att få auktoriseringen är att ha en fastställd jämställdhetsplan om den krävs enligt lag.

Alla företag granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Den årliga granskningen av auktoriserade av rekryterings- och bemanningsföretag genomförs av Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd. I denna nämnd ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden.

Läs mer om auktorisationen

 

Är din leverantör auktoriserad?

På sajten Trygg bemanning kan du försäkra dig om ett bemanningsföretag och rekryteringsföretag är auktoriserat. Där skriver du in namnet eller organisationsnumret på bemanningsföretaget företaget du tänker anlita och får svar direkt om företaget är auktoriserat.

Auktorisationen innebär en trygghet för dig som kund. Du vet att det företag du anlitar utövat verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst ett år tillbaka, är seriöst, följer svenska lagar och regler och betalar skatter och avgifter.